Japans restaurant Oishi Fusion
Firma De Vries

Oordeelsvormende vergadering van gemeenteraad Sliedrecht

SLIEDRECHT – In partycentrum De Lockhorst vergadert dinsdag 15 september 2020 de gemeenteraad van Sliedrecht. Vanaf 20.00 uur staat een openbare oordeelsvormende vergadering gepland. De raad heeft de grote zaal als tijdelijke vergaderlocatie, hier is een raadzaal ingericht op basis van de geldende coronamaatregelen en vanwege het plan om de raadzaal in het raadhuis op termijn aan te passen. 

Raadsleden begeven zich naar hun plaats in de tijdelijke raadzaal. (Archieffoto Peter Donk / Sliedrecht24)

Op de agenda staat o.a. de jaarstukken 2019, het besluit concept-RES Drechtsteden, het beleidskader Gemeente Sliedrecht 2020-2025 Van Afval Naar Grondstof Beslispunten, de zienswijze eerste bestuursrapportage 2020 Serviceorganisatie Jeugd, Nevenvestiging Bleyburgh en de Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement. 

Inspreken
Wie kort na aanvang van de vergadering wil inspreken, moet zich uiterlijk dinsdag 15 september 2020 vóór 12.00 uur melden bij griffier Rumo van Aalst. De spreektijd is maximaal vijf minuten per persoon. Aanmelden kan per e-mail: rpa.van.aalst@sliedrecht.nl of door te bellen met tel. 0184-495986. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld