INGEZONDEN BRIEF: Gemeente laat BKO in ongewisse

Door een onafhankelijk advies lang voor zichzelf te houden laat het college van B & W de Belangenvereniging Kerkbuurt Oost (BKO) langer in het ongewisse dan nodig is. Al uitgevoerde werkzaamheden in de Kerkbuurt afgelopen week doen daar een schepje bovenop. Ook het CDA heeft zich hierover op Sliedrecht24 al kritisch over uitgelaten.

Protestborden in de etalage bij ondernemer Anne de Vries. (Archieffoto Peter Donk / Sliedrecht24)

Dat het niet echt botert tussen de gemeente Sliedrecht en de Belangenvereniging Kerkbuurt Oost is genoegzaam bekend. Beide partijen verschillen namelijk tot op het bot van mening als het gaat om doorgaand verkeer en de manier waarop Kerkbuurt-Oost gerevitaliseerd gaat  worden. De ingediende bezwaren tegen diverse door de gemeente voorgenomen vergunningen vormen daarvan het levende bewijs.

In een poging om een en ander helder te krijgen werden de partijen zoals de procedure in deze kwesties voorschrijft, op 6 juni uitgenodigd door een onafhankelijke commissie van beroep en bezwaar om gehoord te worden in deze kwestie.

Een hoorcommissie beoordeelt op basis van hoor en wederhoor of de processen die aan het bestreden gemeentebesluit ten grondslag liggen goed en zorgvuldig zijn doorlopen en brengt daarna advies uit aan de gemeente die op basis daarvan een beslissing neemt.  

Vuur aan de schenen
Het werd een heet avondje voor de gemeente. Met pittige vragen toonde de commissie aan haar taak serieus te nemen en legde daarmee de gemeente het vuur aan de schenen.

Het zou teveel zijn om alles op te schrijven, daarom slechts wat ‘flarden’ van het besprokene om een beeld te geven hoe de gesprekken verliepen.

Onzorgvuldig werk
Er werden kritische vragen richting de gemeente gesteld, ten einde inzicht te krijgen in de zorgvuldigheid waarmee aan de bestreden besluitvorming is gewerkt.

Leest u zelf:

  • Verkeersdrukte: hoe druk wordt het? En gaat u monitoren als het drukker wordt?

Gem Sl: Nee, wel evalueren.

  • Evalueren: wat gaat u dan evalueren?

Gem Sl: weten we niet.

  • Wanneer evalueren?

Gem Sl: over tien jaar.

  • Tijdelijkheid: we zien dat u plotseling het vakje van tijdelijk heeft aangevinkt. Waarom het u dat gedaan?

Gem Sl: omdat dan de procedure gemakkelijker in een besluit is om te zetten.

  • Geoorloofd: is dat wettelijk geoorloofd?

Gem Sl: Ja, er jurisprudentie over.

Maar dat is niet de bedoeling zegt de hoorcommissie.

We hebben het idee dat u tijdens het proces merkt dat het besluit niet voldoet, niet correct is, en dat u er dan gewoon een besluitje aan vast plakt. Een zorgvuldige manier van werken is dat niet.

  • Is het niet verstandiger het proces over te doen en dan een geheel nieuw besluit te nemen?

Gem Sl: dat was niet de bedoeling.

  • Parkeerplaatsen: er komen geen parkeerplaatsen voor de korte stop om boodschappen te gaan doen, hoe worden de winkels er dan beter van?

Gem Sl: Och, er mag best voor laden en lossen van zware artikelen geparkeerd worden. En anders rijden de potentiële consumenten toch alleen een rondje, om te kijken wat voor winkels er zitten en parkeren ergens anders.     

  • Verkeersdrukte: u beweert dat het niet drukker wordt op het betreffende stukje Kerkbuurt, maar er zouden toch meer consumenten komen? We hebben het toch over revitalisering Winkelcentrum ‘Op de Kerkbuurt’?

Gem Sl: …….een ijzige stilte….geen antwoord.

Op herhaling
Op 4 juli moest dezelfde hoorzitting nog een keer gedaan worden, omdat de gemeente Sliedrecht alleen gehoord was als verweerder en de afdeling die de vergunning verleend per abuis niet was uitgenodigd voor de hoorzitting heeft de bezwaren commissie besloten om die afdeling alsnog te horen.

Een vage reden, noem het maar gerust een raadsel, want hoe bestaat het dat een zo’n belangrijke afdeling wordt vergeten?

Wordt er wel gecommuniceerd in het gemeentekantoor, houdt men elkaar wel op de hoogte of was het toch een list van de gemeente om tussentijds al wat onvolkomenheden in de besluitvorming te repareren en moest er zwaarder geschut ingezet worden?  

Deze keer waren het namelijk niet gewoon ambtenaren van de betreffende afdeling die aanwezig waren maar de portefeuillehouder, dhr. L van Rekom, hoogstpersoonlijk zelf. Hij werd vergezeld door een duur en voor een paar maanden ingehuurde projectmanager uit Heerlen. 

Oké, dus nog een keer (zeer uitzonderlijk).

Die 4e juli werd een herhaling van zetten. De geluidsband van de eerste keer moest zelfs voor een bepaald aspect worden terug geluisterd.

Opvallend was ook de plots toegevoegde nieuwe inrichtingstekening, wat riekt naar procesversluiering en daarmee onrechtmatig is.

And last but not least.

Het eerste verkeersadvies van de politie over doorgaand verkeer door Kerkbuurt-Oost is negatief. Ook het tweede advies, waar na enkele aanpassingen door de gemeente om is gevraagd, is niet zo positief als het lijkt.

Openbaar en transparant
Met een week zou het advies/de rapportage van de commissie zijn opgesteld en opgestuurd. Inmiddels is ook bekend dat het advies van de beroep- en bezwaarcommissie bij het college ligt. De BKO verbaast zich er dan ook over dat de gemeente het nog niet met haar gedeeld heeft. Een herhaald vragen hierom bleef eveneens onbeantwoord. Kwalijk, want het college van burgemeester en wethouders zou toch dienstbaarder moeten zijn en op zijn minst kunnen aangeven waarom het advies (nog)niet gedeeld kan worden.

En wat heeft het voor zin?

Het college zou er beter aan doen om open en transparant in deze zaak te zijn. Immers bij het bekend maken van het besluit, dient het advies van de commissie van beroep en bezwaar ook openbaar te worden. Hoe dan ook, de bal ligt bij de gemeente. Zij moeten met het advies van de beroep- en bezwaarcommissie in de hand een besluit nemen.

Als dat een beslissing is die doorgaand verkeerd door Kerkbuurt-Oost mogelijk maakt, zal de BKO de al in gang gezette gang naar de rechter worden  doorgezet in een poging om het besluit daarmee alsnog van tafel te krijgen, aldus de BKO.

Tenslotte sluit de belangenvereniging niet uit om een WOB-verzoek bij de gemeente in te dienen en daarmee volledige openheid van zaken te verschaffen in deze langslepende kwestie.

Bestuur BKO

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op onze website is verschenen.

Redactie Sliedrecht24

1 gedachte over “INGEZONDEN BRIEF: Gemeente laat BKO in ongewisse

  1. Hoewel ik helemaal geen link heb met iets aan die kant van de Kerkbuurt (of beter gezegd in ’t gehele Kerkbuurt deel) voel ik wel mee met de frustraties van BKO. Wat kun je je vaak machteloos voelen en niet serieus genomen. Sterkte en succes met jullie “dwarsliggen”

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld