INGEZONDEN BRIEF: Gemeente is regie volledig kwijt (2)

Op de plaats waar nu een gronddepot is aangelegd in de polder achter het station, geheel zonder vergunning, dus illegaal met medeweten van het Gemeentebestuur Sliedrecht en het waterschap, daar had een ander plan gerealiseerd moeten zijn.

Rechts de polder achter het station. (© Archieffoto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

Een recreatief knooppunt ontworpen in de tijd van wethouder Lavooi (2013). Een park met daarin de voetbal, wandelpaden, fietspaden en een ruiterpad. Het is een concrete toezegging dat het recreatief knooppunt daar moest  komen.

Een concrete toezegging moet nagekomen worden. De eisen die gesteld zijn aan een concrete toezegging zijn o.a. dat de toezegging is gedaan door bevoegd gezag. Het beleid is vastgelegd in een structuurvisie. Dus is gedaan door bevoegd gezag.(gemeentebestuur).

Het is ook nog eens bevestigd in de rechtbank. (Raad van State) Manege Alblas mocht naar de polder, omdat volgens de gemeente de manege in het recreatief knooppunt kwam, conform de structuurvisie. En de gemeente had het recht omdat zo te besluiten. De gemeente is gaan afwijken van de structuurvisie. EN DAAR GAAT HET FOUT!

Het recreatief knooppunt moest naar de andere zijde van de provinciale weg. Dat mag je vinden, maar dan moet je een goede reden hebben. De reden is dat de grondverwerving daar makkelijker was. En dat is helemaal niet waar! Ze hebben nog steeds de gronden niet en de kosten zijn miljoenen groter als op de plaats achter het station. Daar werd de gemeente gronden aangeboden.

Ik heb het al vele malen eerder gezegd. De werkelijke reden van de wijziging van de ligging is gelegen in corruptie! Toen al , het moet 2014 geweest zijn. Nu wordt er weer grond illegaal gestort, iets wat geen boer mag. Gemeente je maakt er een puinhoop van! Ook de waterberging; De gemeente is hier ook volledig de regie kwijt!

Men heeft gronden nodig voor het verplaatsen van de voetbal. Je hebt gronden die je kan ruilen met boeren, om zo de verplaatsing van de voetbal te versnellen en je legt er een waterberging aan! Had ook op andere plekken kunnen worden gerealiseerd.

Wethouders wisselen van posten en ik weet niet hoe het werkt op het gemeentekantoor. Zijn er afdelingshoofden of andere managers die niet goed functioneren? Flikker ze er dan uit. Weg met ze! Ik ben er klaar mee!

Ik weet zeker dat er op het gemeentekantoor miljoenen worden verspild aan projecten door onbekwaam bestuur en management. De woonlasten zouden niet omhoog hoeven bij goed bestuur. Je hebt de plicht verantwoord met belastinggeld om te gaan.

En gemeente,  kom je toezegging na. Leg achter het station het recreatief knooppunt aan! Je hebt de burger fiets-, wandel – en ruiterpaden beloofd op die plaats en niet opslag van vervuilde grond.

Piet Smits
agrarisch ondernemer

Brieven worden 1 op 1 overgenomen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op online krant Sliedrecht24 is verschenen.

Redactie Sliedrecht24

2 gedachten over “INGEZONDEN BRIEF: Gemeente is regie volledig kwijt (2)”

  1. Niets nieuws onder de zon .
    Wij hebben de leugenachtige praktijken van de gemeente aan de lijve ondervonden

  2. Piet, jouw plaats is op de grootste kamer van het veels te grote en te dure kantoor van Sliedrecht in plaats van de polder. En dat is gemeend.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld