INGEZONDEN BRIEF: Ethiek in de politiek

De recente gebeurtenissen in Sliedrecht zullen voor degenen die er het dichtst bijstaan mogelijk duidelijk zijn, ‘want zo is de politiek nu eenmaal’, maar velen in Sliedrecht begrijpen er helemaal niets van en worden mondjesmaat van informatie voorzien, waarbij niet duidelijk is of wordt, wat hiervan het waarheidsgehalte is.

Hanny Visser-Schlieker. (Archieffoto Peter Donk / Sliedrecht24)

Wat mij stoort is op zich niet het feit dat een aantal collegepartijen geen vertrouwen meer heeft in Pro Sliedrecht. Dat kan gebeuren. Soms klikt het niet meer. Wat mij buitengewoon stoort is de wijze waarop dat aan de wethouder van deze partij in het college, mw. Hanny Visser is medegedeeld. Had dat niet wat anders gekund?

Ik ben van mening dat je in het normale menselijk verkeer niet zo met elkaar moet omgaan. Je mag met elkaar van mening verschillen, maar dat betekent nog niet dat je onmenselijk moet worden. Ik vind het niet normaal dat zo’n belangrijke boodschap als jl. zaterdag, op zo’n bijzondere wijze en in een zeer kort tijdsbestek werd gecommuniceerd.

Ik weet niet of mw. Visser wist wat er speelde. Of zij de bui zag hangen? Of zij al meerdere keren was gewaarschuwd voor een dreigend gevaar? Immers, niemand heeft ons hierover geïnformeerd. Wat ik wel weet is wat ik lees en daaruit blijkt dat zij zo ongeveer van straat moest worden geplukt om te horen wat tegen haar eigen partij was gezegd door de andere partijen. Zij kon toen zelf de rekensom maken. Dat komt mij als onmenselijk over. En dat verdient zij niet!

Vandaar de kop boven dit stukje tekst. Ethiek in de politiek. Kijk, regelmatig wordt ons voorgehouden goed met elkaar om te gaan, ook door de politiek. En daarom verwacht ik juist van die politiek dat meningsverschillen en andere verstorende ontwikkelingen, op een correcte wijze worden afgewikkeld en dat mensen op een correcte wijze worden behandeld en niet worden weggezet.

Het is in Sliedrecht niet de eerste keer dat er op een bijzondere wijze in de politiek met elkaar wordt omgegaan. In dat opzicht is ons dorp helemaal niet mooi, en hoef je daar ook zeker niet trots op te zijn. In de afgelopen jaren zijn er ook andere wethouders gesneuveld of opgeofferd en dat is vaak niet netjes gegaan. Daarom zou het wellicht goed zijn als de politieke spelers eens in de spiegel kijken en zeggen: ‘wat meer ethiek, zou ons niet misstaan. Daar gaan we aan werken’.

Als dat niet gebeurt, is het wachten op een nieuw slachtoffer. Bovendien doen en deden al die gebeurtenissen het aanzien van de politiek in Sliedrecht geen goed en tenslotte snapt de burgerij het zeker niet. Het is schadelijk voor alles en iedereen.

Een bezorgde plaatsgenoot,
G(erard) J. de Haan

Brieven worden 1 op 1 overgenomen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op onze website is verschenen.

Redactie Sliedrecht24

18 gedachten over “INGEZONDEN BRIEF: Ethiek in de politiek”

 1. Uit de reacties blijkt er nogal wat aversie te zijn tegen christelijke partijen. Maar zit het probleem niet bij Pro Sliedrecht? Kennelijk bevalt hun de rol als coalitiepartij minder goed als die van oppositie partij. Daardoor zijn de irritaties ontstaan. Dat gaat nu een wethouder de kop kosten waar niemand blij mee is. Als je door oppositie voeren enkele maanden voor de verkiezingen de boel laat klappen kan dat een tactische zet zijn. Nu is een goede wethouder er de dupe van. Misschien moet er binnen Pro Sliedrecht bekeken worden of dat het dit wel waard is op dit moment.

 2. Jeanette, Rene

  Jullie geloven toch niet dat zij zich verlagen tot het geven van welke reactie dan ook. Dan reageer je naar alle mensen in Sliedrecht. En niet alleen naar de christelijke mensen, maar door niet reageren wordt de woede en onmacht onder de sliedrechtse bewoners steeds groter.
  Het gevoel, zij in hun ivoren toren, zijn er niet voor alle mensen.
  Maar ik hoop dat iedereen zich in maart 2022 deze soap, coupe, machtmisbruik door deze partijen goed voor ogen houdt in het stemhokje.

 3. Het gaat ook niet om christelijk of niet christelijk zijn. Nog geen eens wie er wel of geen gelijk heeft. Maar hoe er met elkaar omgegaan is. Dat is een verkeerd signaal naar de burger en naar hunzelf.
  Ik had zowel het CDA als SGP-CU gemaild dat dit juist gaat gebeuren. Het geloof krijgt de schuld maar de mensen doen het. Ik heb niks teruggekregen.
  Waarom geen verklaring van CDA en SGP-CU? Ze hadden hiervoor moeite moeten nemen, naar iedere kiezer toe!
  Druk met alles maar hierop!
  Zo mogen ze ons niet wegzetten en Hanny Visser ook niet! Je meld je niet ziek omdat er niks aan de hand is. Alleen staan is niet gemakkelijk. Openheid, met elkaar in gesprek, zoek verbinding en vergeef elkaar! KOM OP u leest deze reacties ook politiek Sliedrecht!

 4. Beste Joyce, je vraagt om een reactie van D66 Sliedrecht doorvoor dank.
  Allereerst de raad van Sliedrecht doet haar werk in de raadszaal als het gaat om politiek. Het eerste moment dat dat kan is op 10 maart a.s. Wat D66 betreft in alle openbaarheid en niet in de achterkamertjes van het raadhuis. Ik deel de mening met Gerard de Haan dat een en ander niet de schoonheidsprijs verdient. Maar Gerard de Haan is prominent CDA er, hij zou ook zijn achterban kunnen aanspreken op de huidige situatie. Ook het CDA ondertekende de persverklaring van een week terug.
  Wethouder Visser is noch steeds wethouder, alleen ziek thuis. Wanneer de opstellers van de persverklaring nu eens over hun schaduw stappen, kunnen ze gewoon verder. Temeer omdat het oude college akkoord opnieuw onveranderd aan de raad wordt aangeboden. Zoveel is er dus niet aan de hand, want anders zou er een geheel ander coalitie akkoord aangeboden worden.
  Maar stel dat er toch een stemming komt over Wethouder Visser, dan staat het het CDA vrij om dit niet te ondersteunen.
  Daardoor ontstaat er ruimte om tot een geheel nieuw college te komen, daarin ziet D66 de oplossing.

  René de Munck
  Fractie voorzitter D66sliedrecht

 5. Geen commentaar over deze ingezonden brief
  Wel over de ingediende antwoorden

  Want ik mis eigenlijk maar 1 ding

  De reactie van de SGP/cu

  En waarom er een wethouder wordt (ontheven) van haar functie terwijl dit eigenlijk begonnen is bij een spel op de man/vrouw en niet op de partij

 6. Goed verhaal van Gerard de Haan! Maar nu; de helft van Amerika is voor Trump, de andere helft tegen. De helft van Groot-Brittannië is voor Johnson, de andere helft tegen. En beide partijen graven zich in, in hun loopgraven. Ze communiceren niet meer met elkaar. In Sliedrecht is (pakweg) de helft christelijk, de andere helft niet. Beide partijen graven zich in, in hun loopgraven. Ze communiceren niet meer met elkaar.

  Hooguit elkaar beschieten vanuit digitale schuttersputjes. En dan bedoel ik hier uiteraard niet Gerard de Haan, hij schiet juist in de roos met zijn oproep voor ethiek. Een kenmerk van beschaving is dat je met elkaar kunt communiceren, met elkaar om kunt gaan. Zelfs als je weet dat je elkaars levensovertuigingen nooit zult overnemen.

  In mijn ideale samenleving komen partijen weer bij elkaar. Hanny Visser heeft het zelf gezegd: “Waar twee kijven hebben er twee schuld.” Ook al ligt het niet aan haar. Wat zou het toch mooi zijn als die kloof wordt geslecht. Als de Sliedrechtse politici hun gram en beschuldigingen begraven in die loopgraven en laten zien dat ze weer kunnen samenwerken. Dat zou pas een zegen zijn voor de beschaving en een voorbeeld voor ons allen. Kunnen die digitale schuttersputjes ook weer dicht.

 7. Wij verzoek inhoudelijk en vooral in correcte taal te reageren.
  Reacties moeten we anders bewerken (…) en dat zou jammer zijn.
  Persoonlijke aanvallen, vervelende scheldwoorden… gevloek, gescheld en getier plaatsen we niet.
  Voor de regels verwijzen we graag naar onze pagina ‘Van de redactie’ (vraag en antwoord).

 8. Las gisteren in de Dordtenaar over de heer Gerrit Venis vernietigend stuk.
  Als goed begreep ging hij tekeer, wilde deals sluiten en pro sliedrecht was niet zo blij met zijn houding in de raad?
  Zie ik verkeerd Als zo zou zijn, denk ik hem uit raad knikkeren was betere oplossing geweest?

 9. Maike

  Als jij op de SGP stem, jouw feestje, prima maar in Sliedrecht stem je niet op de SGP, maar op een niet bestaande partij SGP/CU.
  Als jij vindt dat deze combo, het buitenspel zetten van Pro Sliedrecht op correcte wijze heeft uitgevoerd. En het niet op de vrouw heeft gespeeld ,lees dan toch die 10 geboden nog eens na.
  En bij de volgende verkiezingen nadenken waar je op stem, op de SGP of op de combo SGP/CU.

 10. Lekker gezellig elke zondag naar de kerk en maar vroom doen oooo god wat zijn we toch goed.
  Het zijn achterbakse (…) die elke zondag het woord horen heb u naaste lief, ja alleen als je naar de kerk gaat het is te hopen dat er ooit een oordeel komt voor dat soort volk.
  Ik walg van dat soort lui met d’r vrome smoelwerk zitten ze zondags te bedenken hoe ze op maandag iemand kunnen bedonderen.
  Ik roep iedereen op om de christelijke partijen te boycotten
  Wij willen HANNY VISSER TERUG !!!!

 11. Hoop dat de partijen die nu met elkaar overhoop liggen, het licht van Pasen zullen gebruiken om hun denken te verlichtten, en tot een oplossing komen.

 12. Het is en blijft al een onfatsoenlijk bestuur hier in Sliedrecht. De enigen die nog enig fatsoen hebben is juist Pro Sliedrecht. Pro Sliedrecht is de enige die durven opkomen voor veranderingen en verbeteringen die juist ten goede zijn van voor de leefbaarheid en daarmee toekomst van Sliedrecht.
  VERNIEUWEN is het motto dat in Sliedrecht gehanteerd moet worden!
  GEEN STILSTAND OF ZELFS ACHTERUITGANG DOOR GELOOFSOVERTUIGINGEN die ons door de strot worden geduwd, waarvoor nu nog meer gevreesd moet worden met SGP/CU, CDA en helaas ook PvdA als zittende partijen.
  D66 hebben we ook nog als partij, maar hoe staan zij in deze hele kermis.

 13. Helemaal eens met deze ingezonden brief. Hanny Visser is een mooi mens die de maatschappelijke missie met raad en daad waarmaakt. Zichtbaar en betrokken. In raadsvergaderingen aanwezig en net zo makkelijk klaarover als dat nodig is. Met een menselijke maat. Dit dorp verdient een gelijke verdeling van visie en moraal in de politiek. Opzeggen van het vertrouwen in Pro Sliedrecht op de manier zoals het gebeurde zegt iets over de inborst en het sociaal kapitaal van degenen die hiertoe besloten. En druist inderdaad in tegen waar we in Sliedrecht voor staan en waar de burgers voor hebben gekozen: diversiteit en respect in onze gemeentepolitiek. Het dorp is wel degelijk mooi. Ik heb nog niet eerder ergens gewoond waar de saamhorigheid en bereidheid tot steun aan elkaar zo groot was. En het vrijwilligersleven zo actief. De volleybal, atletiek en voetbal, Knots en de bibliotheek: ik vind het grootse voorbeelden van hoe mooi ons dorp is. Ik ga er vanuit dat de achterblijvende wethouders en zetelhouders hier ook trots op zijn en keuzes maken die leiden tot een nieuwe en kleurrijke volksvertegenwoordiging in de gemeenteraad die recht doet aan onze diversiteit in het dorp.

 14. Ik ben het met je verhaal eens, de menselijkheid is weg. Wat mij het meest stoort is dat de SGP/CU zich niet eens de 10 geboden niet kan houden, voor mij het belangrijkste gebod, heb u naaste lief gelijk uzelve.

  Maar ja Mevr. Visser is vrouw, werkt, draagt broeken i.p.v. rokken, dus ja die hoef je niet menselijk te behandelen.

  En dan het artikel in het Algemeen Dagblad van 20 februari, 7 vragen over komende en gaande bestuurders in Sliedrecht, punt 6, ik citeer.
  Als Visser de eer niet aan zichzelf houdt, zullen de andere coalitie parijen een motie van wantrouwen moeten indienrn. Daarna zijn er verschillende mogelijkheden. SGP/CU, BDA en PvdA hebben samen 11 van de 21 zetels. In theorie kunnen ze het daarbij laten, waarbij san de SGP/CU gezien de verhoufingen een tweede wethouder kan claimen.

  Er is al een SGP wethouder, als die blijft, dus de CU gaat dan de vierde wethouder leveren.

  Dus alles is gewoon een machtsgreep van de christelijke partijen, geheel tegen het stemgedrag van Sliedrecht in. Waar maar weer uit blijkt dan mensen die niet naar de kerk gaan tweede rangs burgers zijn en daarvoor geldt niet heb u naaste lief gelijk u zelve.

 15. Het is inderdaad schandalig zoals het is gegaan.Als burger begrijp je ook niet dat het zomaar kan dat een 2e partiij zomaar weg wordt geveegd.Schandalig gewoon.Bovendien blijft er nu in Sliedrecht helemaal niets meer te kiezen,het is nu 1 pot nat!

 16. Helemaal eens met uw brief Gerard de Haan! Het gaat om de manier waarop, zo zet je een mens, een collega niet weg.
  Wat mij ook vooral stoort is dat de zittend blijvende collegepartijen het zichtbaar gezellig hebben met elkaar. Bloemen voor de burgemeester, ik gun hem een leuke baan hoor.
  Maar waar zijn de bloemen voor Hanny Visser???Op haar plaats zitten nu vervangende collega’s zoals dhr. Vat in de bibliotheek.
  Maar dit kan pijnlijk zijn voor Hanny Visser die er eigenlijk hoort te zitten. Ze walsen over gevoelens heen. Maar ze vergeten dat ze ook geen rekening houden met de stemmers. Je voelt je ook als burger totaal niet serieus genomen. Je moet bijna niet voor een partij gaan stemmen maar tegen een partij.
  Ik zou zeggen burgemeester, wethouders en verdere raadsleden, kijk eens inderdaad in de spiegel, u bent zelf ook een mens met minder goede kanten waar u aan kan werken.
  Geef het voorbeeld en kijk niet weg voor problemen. Sliedrecht kan er véél mooier uitzien. Hanny Visser had dit zeker niet verdiend! Dit is onacceptabel.
  Dus nog zittende politiek Sliedrecht, breek het feestje af en ga eens voor verbinding!
  Hier schieten we niks mee op.

 17. Enig respect voor de medemens komt blijkbaar niet voor bij deze betrokken partijen
  Hun woord is wet denken ze.
  Schaamteloos dit handelen

Plaats een reactie

*=Verplicht veld