Informatieavond over waterveiligheid

SLIEDRECHT – Voor bewoners en bedrijven aan de Adriaan Volkersingel, Rivierdijk-West en Rivierdijk-Oost is er maandag 22 januari 2018 een informatieavond over de waterveiligheid in Sliedrecht. De informatieavond vindt plaats in het Griendencollege aan de Professor Kamerlingh Onneslaan 109. De avond is van 19.30-21.30 uur. De inloop is vanaf 19.00 uur. Dat meldt de gemeente Sliedrecht.

De bijeenkomst is een vervolg op een al eerder georganiseerde informatieavond in 2016. (Archieffoto Peter Donk / Sliedrecht24)

Tijdens de bijeenkomst wordt met bewoners en bedrijven aan de dijk, kennis en informatie gedeeld over de overstromingsrisico’s, de wettelijke beoordeling van de dijken en over de uit te voeren nadere uitwerking van de Gebiedsopgave Sliedrecht. “De bewoners van de Adriaan Volkersingel, Rivierdijk-West en Rivierdijk-Oost ontvangen persooonlijk een brief waarin zij worden geïnformeerd en uitgenodigd. De Veiligheidsregio Zuid-Holland zuid en Waterschap Rivierenland leveren ook een bijdrage aan de avond.”

Achtergrondinformatie
In het kader van het Deltaprogramma, hebben elf gemeenten samen met Waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Provincie Zuid-Holland in 2014 een zogenaamd MIRTonderzoek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gestart. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. In het kader van het MIRT-onderzoek is toen ook extra onderzoek gedaan naar de complexe dijkversterkingsopgave voor de dijken langs de Adriaan Volkersingel, Rivierdijk-West en Rivierdijk-Oost. De opbrengsten hiervan zijn verwerkt in een aparte deelrapportage Gebiedsopgave Sliedrecht bij het eindrapport. Alle informatie is te vinden op de website a5h.

Informatiebijeenkomst
Nadat het onderzoek was afgerond, is er in het Griendencollege op 9 november 2016 een informatieavond gehouden voor bewoners en bedrijven op of rond de dijk en andere geïnteresseerden. Tijdens de informatieavond is een presentatie gegeven van de resultaten van het uitgevoerde MIRT-Onderzoek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en in het bijzonder over de resultaten van de uitgevoerde Gebiedsopgave Sliedrecht. Ook werd o.a. verteld dat mogelijke dijkversterking tot de mogelijkheden behoort en dat eventuele maatregelen, die misschien pas over tien jaar actueel zijn, dan worden genomen langs het volledige Sliedrechtse dijklint, waaronder de Adriaan Volkersingel. De bewoners langs de Adriaan Volkersingel, RivierdijkWest en Rivierdijk-Oost hebben volgens de gemeente toen ook persoonlijk een brief ontvangen, met meer informatie en een uitnodiging voor de bijeenkomst ontvangen. Tijdens deze bijeenkomst in 2016 heeft de gemeente de bezoekers toegezegd hen één keer per jaar persoonlijk bij te praten.

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld