Informatie gemeente Sliedrecht: week 20

Wekelijks brengt online krant Sliedrecht24 de gemeentepagina. Hier lees je het laatste nieuws van de gemeente Sliedrecht. De onderstaande informatie wordt wekelijks aangeleverd door de gemeente Sliedrecht. 

EIND MEI TWEEDE BEWONERSAVOND BINNENSTEDELIJKE HERSTRUCTURERING SLIEDRECHT

Op 27, 29 en 30 mei vinden in het Griendencollege de tweede bewonersavonden plaats voor het plan Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht. De bewonersavonden staan in het teken van het gesprek over een eerste (stedenbouwkundige) opzet.

Presentatie eerste (stedenbouwkundige) opzet
In de afgelopen maanden hebben de klankbordgroepen op basis van de ontvangen reacties van bewoners verschillende keuzes verkend en varianten onderzocht. Hierop is een richting ontstaan voor een voorkeursvariant. De resultaten zijn uitgewerkt in een maquette en moodboard met verschillende sfeerimpressies.

Tijdens de aankomende bewonersavonden kunt u met de gemeente in gesprek gaan over de resultaten van het werk van de klankbordgroepen. Ook kunt u uw reacties hierop geven en vragen stellen.

Wanneer vinden de bewonersavonden plaats?
Maandagavond 27 mei: 

 • 18.30u – 20.00u: Maaslaan en Middeldiepstraat
 • 20.15u – 21.45u: Maaslaan en Middeldiepstraat

Woensdagavond 29 mei: 

 • 18.30u – 20.00u: Valkweg en Thorbeckelaan
 • 20.15u – 21.45u: Rembrandtlaan en Professorenbuurt/Dr. Schaepmanstraat

Donderdagavond 30 mei: 

 • 18.30u – 20.00u: Maaslaan en Middeldiepstraat
 • 20.15u – 21.45u: Maaslaan (2x)

Waar vinden de bewonersavonden plaats?
De bewonersavonden vinden plaats in het Griendencollege. Het adres is: Professor Kamerlingh Onneslaan 109 te Sliedrecht.

Aanmelden
Wilt u een bewonersavond bijwonen? Tot maandag 20 mei 2024 kunt u zich via de website Sliedrechtbouwt.nl aanmelden: https://bit.ly/Tweedebewonersavonden. Of scan de QR-code met uw telefoon.

Meer weten over de plannen? Of hoe het proces tot nu toe is gelopen en wat er is gebeurd met alle opmerkingen? Kijk op de website www.sliedrechtbouwt.nl onder het plan Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht.


WOENSDAG 22 MEI INLOOPBIJEENKOMST PFAS-VERVUILING

De gemeenten Sliedrecht, Dordrecht, Molenlanden en Papendrecht nodigen u van harte uit voor een informatieve inloopbijeenkomst over de PFAS-vervuiling. Deskundigen van diverse organisaties zijn hierbij aanwezig. Zij beantwoorden vragen en geven toelichting op bepaalde ontwikkelingen. De gemeenten vinden het belangrijk om inwoners te blijven informeren en ook naar hun vragen en zorgen te luisteren.

Waar en wanneer vindt de inloopbijeenkomst plaats?
Waar:               Stadskantoor Dordrecht.
Adres:              Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht
Wanneer:         Woensdag 22 mei van 16.30 uur tot en met 20.30 uur

U kunt binnenlopen op het tijdstip dat u uitkomt en in gesprek gaan met de deskundigen over uw vraag of zorg. Er is alle gelegenheid om bij de verschillende tafels langs te gaan.

Welke deskundigen zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden?
Vertegenwoordigers van de waterschappen, drinkwaterbedrijven, GGD, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ), DCMR Milieudienst Rijnmond, Provincie Zuid Holland en de gemeenten zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Centraal informatiepunt PFAS
Heeft u vragen over PFAS? Dan kunt u voortaan bij een centraal informatiepunt terecht: www.pfasinfo.nl. Hier vindt u informatie en nieuws en kunt u vragen stellen. 

Veel informatie over PFAS staat verspreid op websites van verschillende overheidsorganisaties. Daarom hebben de gemeenten Sliedrecht, Dordrecht, Molenlanden en Papendrecht de handen ineen geslagen met professionele samenwerkingspartners. Inwoners kunnen voortaan op één plek terecht voor informatie en nieuws over PFAS. Via dit centrale informatiepunt kunnen inwoners ook hun vragen stellen via een contactformulier.

BIJEENKOMSTEN

Woensdag 22 mei

 • Inloopbijeenkomst PFAS-vervuiling
  Waar:     Stadskantoor Dordrecht, Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht
  Wanneer: Woensdag 22 mei a.s. van 16.30 tot en met 20.30 uur

Maandagavond 27 mei

 • Bewonersavond deellocaties Maaslaan en Middeldiepstraat in het Griendencollege. Meer informatie of aanmelden: sliedrechtbouwt.nl/nieuws

Woensdagavond 29 mei:

 • Bewonersavond deellocaties Valkweg, Thorbeckelaan, Rembrandtlaan en Professorenbuurt en Dr. Schaepmanlaan in het Griendencollege. Meer informatie of aanmelden: sliedrechtbouwt.nl/nieuws

Donderdagavond 30 mei:

 • Bewonersavond deellocaties Maaslaan en Middeldiepstraat in het Griendencollege. Meer informatie of aanmelden: sliedrechtbouwt.nl/nieuws

Wilt u meer weten over deze bijeenkomsten?
Op de website www.sliedrecht.nl staat meer informatie.

BUITEN BEZIG IN SLIEDRECHT WEEK 20

     Wegomleidingen/afsluitingen

 1. Aanleg riolering Vogelbuurt, zijn de volgende wegen afgesloten.
  Aalscholverstraat t.h.v. nr 26 afgesloten van vrijdag 26 april t/m vrijdag 17 mei.
 1. Elzenhof (deel nummers 159 t/m 187) in fases afgesloten van dinsdag 30 april t/m vrijdag 14 juni
  I.v.m. herstraatwerkzaamheden. Via Elzenhof 196 is een doorsteek naar nummer 180 gemaakt, zodat de woningen bereikbaar blijven.
 1. Hoofdrijbaan in De Horst werkzaamheden van maandag 12 februari t/m vrijdag 31 mei
  I.v.m. aanleg warmtenet voor huisaansluiting wordt in delen de weg opgebroken, doorgaand verkeer blijft wel mogelijk.
 1. Fietspad langs Parallelweg vanaf de Calandstraat tot viaduct A15 afgesloten van maandag 22 januari t/m vrijdag 28 juni.
  I.v.m. uitleggen en lassen pijpleiding t.b.v. het warmtenet.
 1. Prof. Kamerlingh Onneslaan t.h.v. nummers 2 t/m 24 afgesloten van maandag 13 mei t/m vrijdag 7 juni.
  I.v.m. aanleg warmtenet.
 1. Dr. Schaepmanstraat in vier fases afgesloten van maandag 6 mei t/m dinsdag 23 juli.
  I.v.m. aanleg warmtenet.
 1. Overlaat in fases afgesloten van maandag 13 mei t/m vrijdag 5 juli.
  I.v.m. riolerings- en herstraat werkzaamheden.
 1. Kruising Merwestraat met Adriaan Volkersingel afgesloten voor al het verkeer op donderdag 16 mei van 10.00 tot 11.30 uur.
  I.v.m. herdenkingsbijeenkomst.
 1. Lelystraat t.h.v. nummer 63 afgesloten van maandag 27 mei t/m dinsdag 28 mei.
  I.v.m. aanleg leidingen.
 1. Wekelijkse afsluiting Burg. Winklerplein
  Voor de weekmarkt is er iedere week een afsluiting van de westelijke verbindingsweg.
VERKEERSBESLUITEN

Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht maakt bekend dat de volgende verkeersbesluiten zijn genomen ten behoeve van:

 • het wijzigen van de locatie van de aan te wijzen parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen gepubliceerd in VB-2024-6456;
 • het aanwijzen van twee parkeerplaatsen in de Weresteijn ter hoogte van de woning Weresteijn 28
 • het aanwijzen van twee parkeerplaatsen aan de Merwestraat ter hoogte van de woning Merwestraat 6

  bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen, door het plaatsen van het verkeersbord E8c gecombineerd met onderbord OB504 conform model van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, zoals aangegeven op de in dit verkeersbesluit opgenomen situatietekening. Het bord wordt geplaatst op het trottoir aan het begin van het vak (vanuit de rijrichting gezien) haaks op de rijbaan. Bij bord E8c staat in de uitvoeringsvoorschriften BABW niet vermeld dat dit bord ook evenwijdig aan de weg geplaatst mag worden, maar dit valt wel logischerwijze op te maken uit de structuur van de verkeerswetgeving (de uitvoeringsvoorschriften BABW zijn nog niet aangepast na invoering van bord E8c van bijlage 1 van het RVV 1990).

De officiële bekendmakingen zijn na te lezen op www.officielebekendmakingen.nl.

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na de dag van bekendmaking van deze besluiten in de Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht.

VLAGGENPARADE SLIEDRECHT KORFBALVERENIGING SKC MERWEDE/MULTIPLAAT

Iedere maand kunt u bij de entrees in Sliedrecht een vlaggenparade zien hangen. Komende maand hangen er vlaggen voor het schoolkorfbaltoernooi van de Korfbalvereniging SKC Merwede/Multiplaat.

Iedereen is welkom om op vrijdag 24 mei en vrijdag 31 mei te komen kijken bij het schoolkorfbaltoernooi. ‘Kom vanaf 16.00 uur gerust langs op ons mooie complex aan de Thorbeckelaan’, laat de korfbalvereniging weten.

Vlaggenparade Sliedrecht
De vlaggenparade is een initiatief van de gemeente Sliedrecht. De gemeente geeft winkelgebieden, verenigingen en lokale evenementen de gelegenheid zich (en daarmee Sliedrecht) te promoten via de vlaggenparade. Basis vormt de conclusie zoals verwoord in de CIB van 7 januari 2020.

Wilt u in 2024 of 2025 ook uw lokale evenement promoten? Ga naar onze pagina https://www.sliedrecht.nl/Werk_Ondernemen/Economie. Of stuur een e-mail naar communicatie@sliedrecht.nl

VRIJWILLIGERSOCHTEND IN HET NATIONAAL BAGGERMUSEUM

Het Nationaal Baggermuseum organiseert op woensdag 22 mei een inloopochtend voor iedereen die nieuwsgierig is naar vrijwilligerswerk bij het Nationaal Baggermuseum.

Het Nationaal Baggermuseum is een van de plekken in ons dorp waar inwoners terechtkunnen voor cultuur en ontspanning. Om alle activiteiten in stand te houden, zijn vrijwilligers hard nodig. Daarom beveelt de gemeente Sliedrecht een bezoek aan de vrijwilligersochtend van harte aan.

Het Baggermuseum kan extra handjes op vele gebieden gebruiken. Er is vrijwilligerswerk te doen in de vorm van catering, technische ondersteuning voor het onderhoud aan zowel de collectie als het gebouw, meehelpen bij schoolbezoeken of het beschrijven van de collectie. Daarnaast is het mogelijk om losse klussen te doen.

De vrijwilligersochtend begint op woensdag 22 mei om 10.00 uur. U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee. Daarna vindt er een kennismaking plaats met het museum en de vrijwilligers. Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend langskomen. Het Nationaal Baggermuseum is te vinden aan de Molendijk 204 in Sliedrecht.

Aanmelden is niet nodig. Bent u geïnteresseerd in het doen van vrijwilligerswerk bij het Nationaal Baggermuseum maar schikt deze ochtend niet, stuur dan een mailtje naar administratie@baggermuseum.nl.

WERKZAAMHEDEN FUUTSTRAAT 

De werkzaamheden in de Fuutstraat zijn tijdelijk stilgelegd. Op www.sliedrecht.nl/veelgesteldevragenvogelbuurtzuid kunt u de vragen en antwoorden vinden die op de informatieavond zijn gesteld en gegeven. U kunt ook de QR-code scannen.

Verlenging beslistermijn

locatie Bedrijventerrein Nijverwaard te Sliedrecht

zaaknummer Z-24-441897

De Gemeente Sliedrecht heeft van Adcim B.V. een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. De vergunning is aangevraagd voor maatwerk betreft het lozen van grondwater op het vuilwaterriool op de locatie Bedrijventerrein Nijverwaard te Sliedrecht.

Waarom publiceert de gemeente dit bericht?
Een omgevingsvergunning wordt bij de gemeente aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving.

Wanneer neemt de gemeente een besluit over de aanvraag van de vergunning?
Door de gemeente is besloten de beslistermijn op de aanvraag te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken. Waarschijnlijk neemt de gemeente uiterlijk 18 juni 2024 een definitief besluit over de aanvraag van de vergunning. U kunt tegen de verlenging van de beslistermijn geen bezwaar indienen.

Heeft u vragen over de aanvraag van de vergunning?
U kunt nu alvast de aanvraag van de vergunning bekijken en hierover vragen stellen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente. Dit kan via het telefoonnummer 14078.

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

Ingediende aanvragen

Datum ontvangst: 2 mei 2024
Adres: Rondom Valkhof
Omschrijving: Buurtschouw
Datum activiteit: 29 juni 2024

Datum ontvangst: 11 mei 2024
Adres: Stationsweg
Omschrijving: Circus
Datum activiteit: 1 juli tot en met 15 juli 2024

Datum ontvangst: 13 mei 2024
Adres: Simon Stevinstraat
Omschrijving: Biergarten
Datum activiteit: 21 en 22 juni 2024

Datum ontvangst: 26 april 2024
Adres: Overlaat
Omschrijving: Buurtfeest
Datum activiteit: 22 juni 2024

Datum ontvangst: 3 mei 2024
Adres: Waerthove, Kerkbuurt 200
Omschrijving: Jubileum
Datum activiteit: 9 tot en met 14 juni 2024

Datum ontvangst: 8 mei 2024
Adres: Burgemeester Winklerplein
Omschrijving: Kermis
Datum activiteit: 13 tot en met 19 juni

OMGEVINGSVERGUNNING

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

Datum ontvangst: 6 mei 2024
Adres: Lijsterweg 30
Omschrijving: Nieuwbouw schuur (tuinkamer) en erfafscheiding
Activiteit: Bouwen (omgevingsplan)

Datum ontvangst: 6 mei 2024
Adres: Deltalaan 21 t/m 211
Omschrijving: Verduurzamen woningen
Activiteit: Bouwen (omgevingsplan)

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

Datum verleend: 10 mei 2024
Adres: Cruquiusstraat 1-5
Omschrijving: Nieuwbouw bedrijfsgebouwen
Activiteit: Bouwen/Uitrit/ Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Indien dit ter bescherming van belangen nodig wordt geacht, kan een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorzieningen worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld