Honderden Sliedrechtse jongeren hebben te maken met jeugdhulp

SLIEDRECHT – In het raadhuis werd woensdagavond 23 januari 2019 een beeldvormende vergadering belegd om de gemeenteraad bij te praten over jeugdhulp in Sliedrecht. Honderden jongeren uit het dorp hebben te maken met jeugdhulp en dat kost de gemeente Sliedrecht vele miljoenen per jaar blijkt uit een overzicht van het Service Organisatie Jeugd (SOJ). Als de jongeren in Sliedrecht echt wonen in een instelling dan tellen ze mee. Normaal wordt de woonplaats van de ouders als uitgangspunt genomen.

De regionale ontwikkelingen Service Organisatie Jeugd (SOJ) en de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) kwamen aan de orde. De bijeenkomst stond onder voorzitterschap van Hugo van Meeuwen (SGP-ChristenUnie). (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Voor het gesprek met de raad waren de professionals uit het veld uitgenodigd. Het is een traditie inmiddels om een ronde tafel gesprek te houden rond het sociaal domein. 

Tekst gaat verder onder tweet.

Programma
Een kort openingswoord was er door wethouder Hanny Visser-Schlieker (PRO Sliedrecht) van Jeugd, Zorg en Welzijn. “Afgelopen jaar hebben we met elkaar de zorgen gedeeld rond de financiën. Ik heb daar ook pijn in mijn buik over. We bedienen inmiddels meer kinderen en met minder geld. De rijksuitkering is lager dan voorheen. Ik wil de discussie niet alleen beperken tot geld”, sprak Visser. 

Toename jeugdhulp
Programmaregisseur Jolanda Stuifzand van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ nam daarna het woord. “Een kleine club met 24 fte’s. We proberen alles te doen wat we op ons bordje krijgen”, aldus Stuifzand. Als het gaat over jeugdhulp gaat het om pleegzorg tot specialistische GGZ en dagbesteding. Stuifzand: “De instroom bij Stichting Jeugdteam neemt nog altijd toe en dat wisselt per gemeente. In Sliedrecht is ook een kleine toename te zien, het stijgt. Het totaal aantal jeugdigen met jeugdhulp in de regionale zorgmarkt stabiliseert.”

Gebruik jeugdhulp
Kosten bedragen in Sliedrecht voor jeugdhulp ruim € 6,6 miljoen op jaarbasis op een totaal in de regio Zuid-Holland Zuid ruim € 113 miljoen euro. Volgens de laatste cijfers gaat met om 130 jeugdigen met jeugdbeschermings- of een reclasseringsmaatregel. Het gaat totaal om honderden Sliedrechtse jongeren die met jeugdhulp te maken hebben. Meer kinderen uit Sliedrecht hebben te maken met Jeugdbescherming (vroegere kinderbescherming). Pleegkinderen vallen ook onder Jeugdbescherming, maar dan moeten de ouders wel in Sliedrecht wonen. Voogdij kinderen wel. Stuifzand: “Jeugd kan bij jeugdhulp terechtkomen via de gemeente, gecertificeerde instellingen en via het medisch circuit. Soms komen ze ook via de rechter. “De grootste groep komt via medische verwijzers, zoals de huisarts, jeugdarts of een medisch specialist. Wat we zien is dat jongeren die met jeugdhulp te maken krijgen, jarenlang ‘blijven hangen’.”

Kosten in Sliedrecht
Een hele kleine groep, zo’n tien, maakt veel kosten, door verblijf, ondersteuning en behandeling. Stuifzand: “Om zo zelfredzaam mogelijk op te groeien. Zegt ook hoe we aan de slag zijn om het goed te regelen. We kijken wel hoe we beter de kosten beheerszaam houden. De meesten hebben een gesloten plaatsing, waarbij de ouders in Sliedrecht wonen maar elders in het land zitten omdat ze niet meer thuis kunnen blijven of vanwege een beschermingsmaatregel.” Kosten bedragen soms € 100.000,– per jaar per kind. Zo’n 66 procent van de jeugdigen zit onder de € 5.000,– per jaar.

Sturen op jeugdhulpgebruik
Er ligt een meerjarenperspectief Jeugd 2018 – 2022, een regionaal plan ‘Duurzaam investeren in onze jeugd’. Er ligt een programmaplan met elf projecten, zoals scherpte op instroom en doorstroom naar de Wet Langdurige Zorg, middelen naar de voorkant, passend onderwijs en verbinding jeugdhulp. 

2 gedachten over “Honderden Sliedrechtse jongeren hebben te maken met jeugdhulp”

  1. Even voor mijn beeldvorming. Er wordt gesproken over honderden jongeren die te maken krijgt met jeugdhulp. Gaat het hier dan over 200, 300, 400? Er zijn +/- 2000 jongeren van 12 t/m18 als ik kijk naar de leeftijdsopbouw van een gemiddeld dorp.
    Het lijkt me wel heel veel als bijv. 20% van de jongeren met jeugdhulp te maken heeft. Dat getal herken ik echt niet als ik kijk naar getallen van een reguliere middelbare school. 1 op 15 lijkt me naar mijn idee reëler. (rond de 130 die ook genoemd wordt)

Plaats een reactie

*=Verplicht veld