Gemeenteraad praat over Nota Verbonden Partijen

SLIEDRECHT – De gemeenteraad komt maandag 30 mei 2022 bij elkaar voor een beeldvormende vergadering. Op de agenda staat de Nota Verbonden Partijen en Zienswijzen jaarstukken/Begrotingen Gemeenschappelijke Regelingen.

Het College van B & W bereidt een concept zienswijzen voor en de raad behandelt deze, onder voorbehoud van de agendacommissie, dinsdag 14 juni 2022 (oordeelsvormend) en dinsdag 5 juli 2022 (besluitvormend). Ter voorbereiding op deze bespreken worden de zienswijzen in deze beeldvormende vergadering uitgelegd. (Foto gemeente Sliedrecht)

Na een aftrap van de portefeuillehouder neemt Sjoerd Swinkels, strategisch adviseur de raad, door middel van een presentatie de aanwezigen mee in beide onderwerpen. Er is voor iedereen gelegenheid tot het stellen van vragen.

Actualisatie
Ieder jaar worden de gemeenteraden gevraagd zienswijzen in te dienen op de concept jaarstukken en begrotingen van de diverse gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast is de Nota Verbonden Partijen toe aan een actualisatie. Gezien de inhoudelijke samenhang met de zienswijzeprocedure wil de gemeente Sliedrecht deze gelijktijdig in procedure brengen. Zo ontstaat volgens hen een integraal geheel. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld