Japans restaurant Oishi Fusion

Gemeente wil tegemoetkoming rijk vragen voor kosten explosievenonderzoek

SLIEDRECHT – Alle gemeenten kunnen met een raadsbesluit een suppletie aanvragen uit het Gemeentefonds bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als tegemoetkoming in de gemaakte kosten van onderzoek en opsporing naar Niet-Gesprongen Explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog. Ook in Sliedrecht is voor vele duizenden euro’s onderzoek gedaan. De gemeente wil een suppletie-uitkering van € 13.591,– aanvragen. Dinsdag 18 februari 2020 komt het voorstel aan de orde in de gemeenteraad tijdens een oordeelsvormende vergadering. 

In de gemeente Sliedrecht hebben in de Tweede Wereldoorlog bombardementen plaatsgevonden. 

Het is mogelijk dat er zich gesprongen en niet-gesprongen explosieven (NGE, oftewel Conventionele Explosieven, CE) in de bodem bevinden, bericht het College van B & W de gemeente Sliedrecht aan de raad.

Raadsbesluit
De laatste jaren neemt het besef van het belang tot opsporing van explosieven bij ontwikkelingen (mede in het kader van openbare orde en veiligheid) toe. Daarom wordt er steeds vaker en/of beter gezocht naar explosieven voordat gebouwd gaat worden of tijdens grondroerende werkzaamheden. College: “Daarmee voldoet de gemeente Sliedrecht aan wettelijke verplichtingen uit de Gemeentewet (garanderen openbare orde en veiligheid) en de Arbeidsomstandighedenwet (garanderen arbeidsveiligheid). Daarmee maken we Sliedrechts grondgebied schoner en veiliger, nu en in de toekomst. De kosten van het opsporen van NGE kunnen een zware belasting vormen voor gemeenten die met deze problematiek te maken hebben. De rijksoverheid heeft dit onderkend. Daarom kunnen gemeenten een beroep doen op een specifieke bijdrage in de kosten voor opsporing van NGE.” Een raadsbesluit is nodig voor het aanvragen van een bijdrage aan de onderzoeks- en opsporingskosten naar NGE. “Daarmee wordt in totaal  € 13.591,– van de gemaakte onderzoekskosten voor de verschillende projecten vergoed. Omdat een deel van de kosten is gemaakt door HVC, zal hiervan € 2.217 aan hen worden door betaald”, aldus het college.

Verschillende projecten
Een deel van de kosten zijn voor de gemeente Sliedrecht (30% eigen bijdrage). Er is een aantal projecten, die tot nu toe in aanmerking komen voor suppletie, zoals: 
* Sportlaan / Stationsweg. Voor de herinrichting van de Sportlaan heeft vooronderzoek naar Niet-Gesprongen Explosieven plaatsgevonden. De gemaakte kosten voor dit onderzoek komen totaal op € 5.037,– (excl. btw).
* Thorbeckelaan. Voor de werkzaamheden aan de rotonde Thorbeckelaan heeft vooronderzoek naar Niet-Gesprongen Explosieven plaatsgevonden. De gemaakte kosten voor dit onderzoek komen totaal op € 2.555,– (excl. btw).
* Stationspark 3. Voor de werkzaamheden aan Stationspark 3 heeft vooronderzoek naar Niet-Gesprongen Explosieven plaatsgevonden. De gemaakte kosten voor dit onderzoek komen totaal op € 8.656,– (excl. btw).
* Warmtenet HVC. HVC Warmte BV heeft voor de voorgenomen werkzaamheden ten behoeve van het warmtenet vooronderzoek naar Niet-Gesprongen Explosieven laten uitvoeren. De gemaakte kosten voor dit onderzoek komen totaal op € 3.168,– (exclusief btw).

Plaats een reactie

*=Verplicht veld