Gemeente legt ontwerp water- en rioleringsprogramma ter inzage

SLIEDRECHT – Het rioolstelsel in het dorp is uitgebreid. Dat bestaat uit 160 km vrijvervalriolering, 24 km pers- en drukleiding, 110 grote en kleine gemalen. Verder uit bijna 10.000 straat- en trottoirkolken en 44,5 km watergang. In het Water- en rioleringsprogramma (Wrp) 2024-2028 beantwoordt de gemeente Sliedrecht hoe het omgaat met de wettelijke zorgplichten voor het stedelijk watersysteem. 

De komende jaren doet de gemeente Sliedrecht verschillende onderzoeken en voeren ze onderhoud uit aan het stelsel. (Archieffoto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

Van donderdag 18 april 2024 tot donderdag 30 mei 2024 kun je het ontwerp Water- en rioleringsprogramma bekijken in het gemeentekantoor aan Industrieweg 11 of online. Tot 30 mei 2024 kunnen eventuele zienswijzen worden ingediend aan B & W van de gemeente Sliedrecht, postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Of per e-mail naar gemeente@sliedrecht.nl o.v.v. ‘zienswijze ontwerp water- en rioleringsprogramma 2024-2028’. Wethouder Ton Spek (CDA) van Beheer en Openbare Ruimte: “Met dit ontwerpprogramma zetten we een belangrijke stap naar de toekomst. We zetten in op een planmatige aanpak voor het beheer en onderhoud van ons stedelijk watersysteem, zodat we nu en in de toekomst water- en klimaat robuuste keuzes kunnen maken.”

Tekst gaat verder onder foto.

Water robuust systeem
In het nieuwe programma wordt omschreven hoe wij met onze wettelijke zorgplichten voor stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater omgaan. Stedelijk afvalwater (vuil water) zamelen we in en transporteren we naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Hemelwater verwerken we daar waar dat kan zo veel mogelijk in de openbare ruimte, zodat onze leefomgeving beter bestand is tegen een veranderend klimaat met meer hevige neerslag en langere periodes van droogte. Slechte delen van de riolering worden vervangen of gerenoveerd, onder andere de riolering in de Vogelbuurt, Nijverwaard-West en Professorenbuurt-Oost. “Het uitgangspunt is: daar waar we aan de slag gaan, richten we de omgeving klimaatadaptief in, bijvoorbeeld door hemelwater af te koppelen en lokaal te verwerken”, aldus de gemeente Sliedrecht.

1 gedachte over “Gemeente legt ontwerp water- en rioleringsprogramma ter inzage”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld