Gemeente komt met ‘stuk’ en negeert eerdere overeenkomst met Smits

door Peter Donk
SLIEDRECHT – Agrarisch ondernemer Piet Smits heeft door de gemeente Sliedrecht een hele andere ‘overeenkomst’ over landruil met de gemeente in Sliedrecht-Noord voorgelegd gekregen, dan eerder door Smits en dezelfde gemeente Sliedrecht is afgesproken. Smits vindt daarom de beschuldiging vrijdag 18 juni 2021 door wethouder Ed Goverde (PvdA) van Grondbeleid zeer onterecht dat hij dwars ligt, niet wilt tekenen en dat daarom besloten is een onteigeningsprocedure te beginnen. “Dit is ronduit smerig. Ik heb alle mailverkeer hieromtrent en kan alles aantonen aan een ieder die hier belang bij heeft. Het is schandalig dat een gemeente mij zwart maakt, terwijl ze zelf in gebreke is”, stelt zaterdag 19 juni 2021 een boze Smits. 

Hier liggen de stukken land, tegen de Betuwelijn aan. Piet Smits vindt het onbegrijpelijk zoals het gaat. “De gemeente gaat een ‘overeenkomst’ opstellen die helemaal niet in lijn is met wat is afgesproken. In plaats van de notaris opdracht te geven het akkoord te verwerken in een notariële akte. Ik ga de nu op tafel liggende stuk niet ondertekenen, want het is niet conform ons akkoord”, stelt Smits. (© Archieffoto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

De afspraken (in handen van online krant Sliedrecht24 net als e-mailverkeer – red.) zijn eind maart 2021 door Piet Smits gemaakt met wnd. burgemeester Dirk van der Borg (CDA). Daar was ook oud-wethouder in Molenlanden Frank Meerkerk (CDA) bij, een goede vriend van Smits. Ook Goverde was daarvan op de hoogte. Net voor 08.00 uur in de morgen van 1 april 2021 stuurde de wethouder een e-mail aan Smits, waarin hij reageerde op een eerdere e-mail van 31 maart 2021. In de e-mail staat: “Dank en fijn dat we elkaar hebben gevonden, met begrip en respect voor een ieders positie. Wij gaan dit verder uitwerken voor de notariële vastlegging. De fractievoorzitters ga ik eerdaags vertrouwelijk informeren. Wees ervan overtuigd dat wij alles in het werk gaan stellen om onze afspraken waar te maken.”

Onteigeningsprocedure
In de passage van informatie aan de gemeenteraad schrijft Goverde vrijdag: “Tot onze spijt is de betreffende grondeigenaar (agrarisch ondernemer Piet Smits – red.) niet bereid gebleken om de afspraken na te komen en een overeenkomst te tekenen. Inmiddels heeft het college dinsdag 15 juni 2021 besloten over te gaan tot een onteigeningsprocedure om de benodigde grondposities van de heer P. Smits cs. voor sportfaciliteiten te verwerven.”

Akkoord
Dat lezend op online krant Sliedrecht24 maakte Smits woedend. “Een college van B & W dat liegt, bedriegt en zijn afspraken niet nakomt. Ik heb 31 maart 2021 een akkoord gesloten met de gemeente Sliedrecht. Het akkoord is opgesteld in opdracht van oud-burgemeester Van der Borg en ik ben daar akkoord mee gegaan evenals vakwethouder Goverde. Het akkoord is over een grondruil, een toebetaling, dat de grond vrij moet zijn van pacht, en dat er op de gronden die ik terug krijg geen andere plannen ontwikkelt worden dan voor woningbouw en de gronden die de gemeente verkrijgt zijn voor sportvelden. Ik heb – met dat ik akkoord ging – gelijk voorgesteld het notarieel vast te laten leggen. Ook Goverde gaf aan voor notariële vastlegging te zijn”, stelt Smits. 

Overeengekomen en uitvoeren
Dit akkoord van eind maart is volgens Smits al een overeenkomst. Smits: “Voor een overeenkomst is noodzakelijk dat er een akkoord is. De prijs staat vast, de percelen staan vast, de datum staat vast en de staat waarin geleverd wordt staat vast. Het plan staat vast wat er op de percelen ontwikkelt gaat worden.” Het akkoord is, zoals gezegd, in handen van online krant Sliedrecht24. Smits staat honderd procent achter het akkoord en wil dat het wordt uitgevoerd. “Ik kan er ook niet vanaf, het is overeengekomen. Vervolgens krijg ik geen concept-acte van een notaris, maar een ‘overeenkomst’ eenzijdig door de gemeente opgesteld en deze weiger ik te tekenen. De door de gemeente Sliedrecht opgestelde stuk is in strijd met het akkoord dat ik eerder gesloten heb met de gemeente. Er staan ontbindende voorwaarden in, die niet in het eerdere akkoord staan, o.a. is de grond die ik verkrijg mogelijk niet vrij van pacht”, reageert Smits.

Ronduit smerig
De gemeente vraagt nu volgens Smits een eenzijdig door de gemeente opgestelde ‘overeenkomst’ te ondertekenen, waardoor het eerder gesloten akkoord geen waarde meer heeft. Smits: “Ofwel de gemeente wil zich niet houden aan het gesloten akkoord van 31 maart 2021 en geeft mij de schuld, omdat ik niet de later door de gemeente opgestelde overeenkomst, die strijdig is met die van eind maart, wil ondertekenen. Ofwel, de gemeente houdt zich niet aan de afspraken en wil de eerdere overeenkomst niet uitvoeren en geeft mij de schuld. Dit is ronduit smerig. Ik heb alle mailverkeer hieromtrent en kan alles aantonen aan een ieder die hier belang bij heeft. Het is schandalig dat een gemeente mij zwart maak,  terwijl ze zelf in gebreke is. Ik werk mee en heb in 2015 al een soortgelijke grondruil voorgesteld. Hoe durft de gemeente te stellen dat ik niet meewerk! De gemeente is nalatig en speelt een vies spelletje!”

College
Ook het dreigen met onteigening gaat volgens Smits op een drama uitlopen voor de gemeente. Hij denkt dat de gemeente bakzeil haalt. “Want ze moeten dan aantonen dat ze alles hebben gedaan om de gronden minnelijk te verwerven. Ik ga de rechter dan zeggen dat er zelfs een overeenkomst is die de gemeente niet wil uitvoeren. Ik vermoed dat dan de rechtbank zegt; voer de gesloten overeenkomst maar uit, ofwel het akkoord van 31 maart 2021. Kortom de gemeente liegt, bedriegt en komt zijn afspraken niet na. En dit alles 100 procent aantoonbaar. Ik weet niet welke informatie de gemeenteraad krijgt, maar als ze die ook een onjuist beeld schetsen moet het college gewoon weg”, vindt Smits.

2 gedachten over “Gemeente komt met ‘stuk’ en negeert eerdere overeenkomst met Smits”

  1. Helemaal eens met Arie Blokland. Dit is een belangrijk item voor de gemeenteraad om er eens goed in te duiken. Anders gaat dit een jarenlang proces worden. Dan ontstaat een soort van watertoren gedoe.

  2. Helaas ben ik niet in de positie om de verschillende waarheden te onderzoeken om tot een juist, overeenkomstig de afspraken tussen partijen, inzicht te komen en daarover een mening te hebben.
    De voorliggende informatie zal voor de gekozen volksvertegenwoordigers zeker aanleiding zijn zich hierin met meer dan interesse te verdiepen.
    De verantwoordelijkheid van bestuur ligt nog altijd bij de raad.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld