Gemeente denkt dat verhuizing v.v. Sliedrecht in 2025 kan zijn gerealiseerd

door Peter Donk
SLIEDRECHT – De voetbalvereniging mag dan niet meer willen verhuizen naar Sliedrecht Buiten in Sliedrecht-Noord. De gemeente Sliedrecht is nog niet van het plan af. Uit een brief van wethouder Ed Goverde (PvdA) van Sport en Recreatie aan het bestuur van v.v. Sliedrecht blijkt dat de gemeente de sportvelden in 2025 verplaatst wil hebben.

Tegen de Betuwelijn aan moeten de nieuwe velden met accommodatie van v.v. Sliedrecht komen. (© Foto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

De gemeente geeft als reden van de vertraging problemen rond afspraken over grond. Goverde: “Het niet doorgaan van de grondruil betekent dat het college andere stappen gaat zetten om de benodigde grond te verwerven. Door het ontbreken van medewerking van één van de grondeigenaren, is de verwachting het plan naar schatting ongeveer een half jaar tot een jaar langer gaat duren ten opzichte van een situatie waarin er wel een overeenkomst was gesloten. Ondanks onze teleurstelling geeft deze uitkomst alle partijen wel duidelijkheid. Zoals we de planning nu voor ons zien verwachten we dat de verhuizing in 2025 gerealiseerd kan zijn.”

Grondposities
Het realiseren van de sportvoorziening in de polder is voor alle betrokkenen een drama. De voetbalvereniging voelt zich aan het lijntje gehouden, omdat eerdere beloftes niet zijn nagekomen. De geplande gebiedsontwikkeling ligt tussen de Betuweroute, de provinciale weg N482 en de Kweldamweg. In het plan Sliedrecht Buiten is ruimte opgenomen voor een nieuw sportcomplex met clubgebouw, een tribune en zes voetbalvelden. Daarnaast bevat het plan een Toeristische Overstappunt met parkeervoorziening, een openbaar wandelgebied en een horecavoorziening. “Kortom, de inrichting van een mooi gebied met volop ruimte voor sport en recreatie. Om Sliedrecht Buiten te realiseren is de gemeente in gesprek met verschillende grondeigenaren en ontwikkelaars om de benodigde grondposities te verwerven”, aldus Goverde.

Onteigeningsprocedure
Eind maart 2021 heeft de gemeente een hoofdlijnenakkoord bereikt over een grondruil met een van de grondeigenaren in het gebied. Er is destijds afgesproken de gemaakte afspraken verder uit te werken in een overeenkomst. Goverde: “Tot onze spijt is de betreffende grondeigenaar (agrarisch ondernemer Piet Smits – red.) niet bereid gebleken om de afspraken na te komen en een overeenkomst te tekenen. Dat is een flinke tegenvaller. Wij hopen nog steeds dat we op een normale manier de gronden kunnen verwerven. Wanneer dat niet mogelijk blijkt, zet het college in op andere mogelijkheden zoals onteigening.” In de memo van woensdag 16 juni 2021 aan de gemeenteraad staat: “Inmiddels heeft het college dinsdag 15 juni 2021 besloten over te gaan tot een onteigeningsprocedure om de benodigde grondposities van de heer P. Smits cs. voor sportfaciliteiten te verwerven.” De memo behoort tot de openbare stukken. Echter, op de memo en de brief aan de voetbalvereniging rustte een vertrouwelijk embargo tot en met donderdag 17 juni 2021, 16.00 uur. Goverde schrijft aan de raad: “Om de stukken tot die tijd vertrouwelijk te behandelen. Dit vraagt het college zodat er de kans is om eerst de heer P. Smits en het bestuur van v.v. Sliedrecht over het besluit te informeren.”

Onverminderd inzetten
Het college zegt alles in het werk te stellen om waar mogelijk tijdwinst te boeken. “Tegelijkertijd kunnen er wel onvoorziene omstandigheden zijn die de planning beïnvloeden. Het college blijft zich onverminderd inzetten voor de verhuizing, zodat er een mooi nieuw sportcomplex komt voor v.v. Sliedrecht. En tot die tijd voelen wij ons samen met uw bestuur verantwoordelijk om de huidige inrichting veilig en functioneel te houden”, schrijft Goverde in een brief aan het bestuur van v.v. Sliedrecht.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld