Japans restaurant Oishi Fusion

Gemeente kan niets zeggen over werkende ambtenaren van buiten Sliedrecht

SLIEDRECHT – De gemeente Sliedrecht kan al bijna anderhalve maand geen antwoord geven op een aantal vragen over de personeelsopbouw. Hoeveel ambtenaren van buiten Sliedrecht zijn er bijvoorbeeld werkzaam? De afdeling communicatie wil de antwoorden nu niet geven en verwijst naar de Kadernota eind september 2020, waarin ‘veel van de vragen zullen worden beantwoord’. 

De redactie wil weten: 

 • Hoeveel mensen staan er op de loonlijst van de gemeente Sliedrecht?
 • Hoeveel van het totaal aan medewerkers van de gemeente Sliedrecht zijn niet in Sliedrecht woonachtig?
 • Hoeveel medewerkers worden op dit moment extern ingehuurd?
 • Wat kunt u zeggen over het aantal langdurig zieken bij de gemeente Sliedrecht?
 • Wat komt er terecht van de gemeentecampagne ‘We zetten Sliedrecht op de kaart!’, waarin werken en wonen in Sliedrecht wordt gepromoot?
 • Bent u van mening dat er sprake is van een verloop van personeel bij de gemeente Sliedrecht? Zo ja, wat is de oorzaak en wat doet u daaraan?

“Het zijn geen hele moeilijke vragen. Wij als redactie hebben maandagmiddag 15 juni 2020 al deze vragen gesteld en vinden dat de gemeente Sliedrecht deze moet beantwoorden. Daar hoef je geen anderhalve maand over te doen. Doorverwijzen naar een vergadering of bijeenkomst is vreemd. We gaan niet wachten op de behandeling van de Kadernota, dinsdag 29 september 2020. Van leden van de raad worden tenslotte tussentijds ook vragen beantwoord”, zegt eindredacteur Peter Donk van Sliedrecht24. De online krant doet dinsdag 28 juli 2020 een WOB verzoek, de derde in drie maanden tijd.

19 gedachten over “Gemeente kan niets zeggen over werkende ambtenaren van buiten Sliedrecht”

 1. De redactie van Sliedrecht24 wil het graag over de inhoud hebben en dat doet me deugd, vandaar dan toch maar even de uitleg wat de Wob is en wat wij als burgers mogen verwachten van overheidsorganen.

  Is de overheid verplicht om mij bepaalde informatie te verstrekken?

  Ja, als burger heeft u recht op informatie van de overheid. De overheid moet zoveel mogelijk transparant zijn en overheidsinformatie is in het algemeen openbaar en voor iedereen toegankelijk.

  In veel gevallen verschaft de overheid deze informatie al uit eigen beweging. Denkt u bijvoorbeeld aan brochures, de zogenaamde Postbus 51-commercials of de officiële publicaties van nieuwe wet- en regelgeving in de Staatscourant.

  Naast deze overheidsvoorlichting kan het zijn dat u nog iets anders of iets meer specifieks wilt weten. In die gevallen kunt u op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij de overheid een specifiek verzoek indienen om informatie.

  In deze wet is uw recht op overheidsinformatie geregeld. Een verzoek aan een overheidsinstantie om bepaalde informatie te krijgen noemt men dan ook wel een Wob-verzoek.

  Wat is een Wob-verzoek?

  Een Wob-verzoek is een verzoek aan een bestuursorgaan (lees: overheidsinstantie) om u informatie te verschaffen over een bepaalde bestuurlijke aangelegenheid. Een bestuurlijke aangelegenheid is een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan.

  Wie kan een Wob-verzoek indienen?

  Iedereen kan een Wob-verzoek indienen. Zelfs niet-Nederlanders kunnen de Nederlandse overheid of de betreffende overheidsinstantie om informatie verzoeken.

  In de praktijk zijn het vaak journalisten, wetenschappers of advocaten die voor een bepaald onderzoek bij de overheid een Wob-verzoek indienen. Maar u heeft als particulier net zo veel recht om ook een Wob-verzoek in te dienen. U hoeft voor een Wob-verzoek ook niet aan te tonen dat u een specifiek belang heeft bij dit verzoek. De overheid is in principe verplicht om aan uw verzoek gehoor te geven.

  In een aantal uitzonderingssituaties hoeft de overheid de gevraagde informatie echter niet te geven.

  Bij wie moet ik een Wob-verzoek indienen?

  U moet uw verzoek richten aan een zogenaamd bestuursorgaan. Denkt u hierbij aan:
  de Nederlandse Staat
  een bepaald ministerie
  een provincie, gemeente of waterschap
  bedrijven en/of instellingen die onder verantwoordelijkheid van bovengenoemde bestuursorganen werkzaam zijn.

  Nu terug naar de vragen die door de Redactie van Sliedrecht24 zijn gesteld, wat is nu de bestuurlijke aangelegenheid of zijn de bestuurlijke aangelegenheden waarover u vragen heeft gesteld?

 2. Vanmorgen las ik; ‘tegenkrachten zijn nodig in een gezonde democratie’.
  Goed artikel Sliedrecht 24, dankjewel!

 3. Volgens mij is het zo dat je als redactie van een site zelf mag bepalen wat je schrijft het is immers een vrij land toch?.
  Bovendien is het zo dat een gemeente dient voor de burgers dus als die burger vragen heeft horen zij die te beantwoorden of ze dat nu leuk vinden of niet.
  Het zijn ten slot geen staat geheimen die de redactie op vraagt.

 4. We willen benadrukken in de reacties inhoudelijk te reageren op het artikel.
  Sleep er niet van alles bij, want dit is geen forum.
  Eerder de reden om de reacties te gaan sluiten, dus denk daaraan.
  Je loopt ook kans dat je reactie niet wordt toegelaten.

 5. En weer van die naargeestige opmerkingen van de redactie en van bepaalde andere personen die bijvoorbeeld een ander als naïeveling bestempelt.

  @redactie: U heeft blijkbaar altijd gelijk en bent daarvan heilig overtuigd.
  @ dhr. Van der Hel: Het is bij de gemeente echt niet: u vraagt, wij draaien. Ze hoeven echt niet overal en altijd op te reageren als een burger iets roept of vraagt. Ook zij stellen prioriteiten en velen op deze website is dat antwoord bij voorbaat verkeerd en ontoereikend. En, zoals dhr. Mak dat zei: Met een gewoon gesprek kom je er vaak best uit,(zonder dat je het met elkaar eens hoeft te zijn trouwens).

  #Doe eens positief!

 6. Beste Flip,

  Wij nemen je schrijven ter kennisgeving aan.

  Wel willen we dit kwijt.
  Op verschillende punten probeer je wat krom is voor jezelf recht te praten.
  Ook heb je de klok horen luiden, maar weet je op punten niet waar de klepel hangt.
  Blijf inhoudelijk op het artikel reageren.
  Fijne dag nog.

 7. Gelukkig zijn er nog naievelingen die rotsvast vertrouwen hebben in de oprechte en van harte gemeende inzet van die en gene. Laat onverlet dat het te gek voor woorden is dat op vele acties, vragen, opmerkingen of protesten totaal geen reactie komt…moet je dat serieus betrokken noemen bij wat reilt en zeilt in ons dorp. Een simpele vraag zonder dubbele bodem mag nee, zelfs behoort gewoon beantwoord te worden. Dat is echter teveel gevraagd.. Maar met dit negeren creëren ze zelf dit toenemende kritische gedrag.

 8. De reacties kunnen zomaar een paar misverstanden oproepen. Daarom even wat rechtzetten.
  Ik heb nooit voor een overheidsorgaan gewerkt. Ik heb ook niet anoniem iets geplaatst, ik heb om bepaalde overwegingen twee keer een schuilnaam gebruikt. Een schuilnaam is iets heel anders dan een valse naam, zoals de redactie het noemt en mij in een email daarover “niet eerlijk” noemde. Dat de redactie vervolgens alle door mij geplaatste reacties, ook die ik eerder onder mijn eigen naam had geplaatst, heeft verwijderd, geeft natuurlijk helemaal geen pas. De manier waarop dat gebeurde staat op gespannen voet met de AVG. Nu dat publiek wordt gemaakt kan openheid van mijn kant de zaken verduidelijken.

  Peter Donk doet zijn best. Naast zijn andere baan lijkt het me een opgave om zo’n site bij te houden. Is deze werkwijze voor mij “wennen”, zoals hij schrijft? Ik ben zelf zo’n vijftien jaar webmaster geweest van drie verschillende (politieke) websites waarop ik zelf alle tekst en foto’s verzorgde. Ook dat was wel eens nachtwerk. Ik heb het met genoegen gedaan. Eén van de drie websites werd destijds uit 35 sites gekozen om de adequate en actuele berichtgeving.
  Waar ik bezwaar tegen maak is behalve de inhoud van sommige redactionele teksten vooral de toon van veel teksten en columns (die overigens geen column zijn, maar ook dat wil de redactie nog niet accepteren). Die toon maakt dat er verkeerde beeldvorming over de Gemeente Sliedrecht maar soms ook over andere organisaties ontstaat. Het kweekt tegenstellingen die niet nodig zijn. Daar is niemand immers mee gediend. Dat bedoel ik met een wig drijven. Zinnen als “De gemeente kan al bijna anderhalve maand geen antwoord geven…” zijn tendentieus. Er was wel een antwoord, zo lees ik, maar de redactie was daar niet tevreden mee en deelt dat ongenoegen vervolgens met de websitebezoeker.
  Over de inhoud hebben anderen al geschreven. Een burger van Sliedrecht zit echt niet te wachten op vragen aan de gemeente over een verkeersbord op de Adr. Volkersingel of (deze week) hoeveel medewerkers er buiten Sliedrecht wonen. Ik ben benieuwd wat uit dat laatste voor artikel volgt. En alleen over beantwoording van raadsvragen is nu eenmaal iets vastgelegd in het Reglement van orde. Wat zijn we als burgers opgeschoten met inmiddels het derde WOB-verzoek dit jaar? Realiseren we ons dat zulke vragen het ambtelijk apparaat heel veel tijd en geld kost?
  De redactie verwijst naar de mondigheid van de burgers; “en deponeren hun mening (…) op sociale media”. En dan zeg ik: de toon van Sliedrecht24 is dat zij daaraan meedoet. Dat is niet opbouwend.
  Er zijn de afgelopen jaren al heel wat mensen geweest van instellingen, organisaties, sport maar ook uit raadsleden (oppositie en coalitie) die over de publicaties van Sliedrecht24 met de redactie in gesprek zijn gegaan. Deze week heb ik een deel van mijn opvattingen gedeeld. Ik hoop dat Sliedrecht24 het ter harte neemt.
  Wil de redactie reageren? Dat kan maar doe dat dan per email. Dank.

 9. Gezien een aantal reacties zijn er binnen Sliedrecht – vaak dezelfden – die heilig geloven in complottheorieën: Het hele college – met mensen van wat voor partij dan ook – spant samen in achterkamertjes, spreken onwaarheid en gaan voor eigen belang….. Tenminste, dat willen ze mij doen geloven.

  Ik, ik geloof er niets van! Fouten worden gemaakt, jazeker! Dat doe ikzelf ook. Maar ik ga er vanuit de mensen die hier plaatselijk onze volksvertegenwoordigers zijn, het beste zoeken voor ons mooie Sliedrecht.

  Het merendeel van de reacties is helaas negatief, destructief en zwartgallig van aard. Ik ben blij dat ik in Sliedrecht veel meer mensen tegen kom die niet alleen roepen maar zich ook van harte inzetten op een positieve manier.

  Ik steun dan ook de oproep van dhr. Mak

 10. Het waar denk ik, wat dhr Mak zegt, dat er vaak zuur geschreven en gereageerd wordt op het gemeentebestuur. Maar waarom is (en blijft) vaak zoveel geheim? Als we als uitgangspunt nemen dat 10%…ok 15% geheim moet blijven wees dan open over die 85%.

  Sliedrecht 24 staat vol met vragen, over Winklerplein, over een niet officieel monument bij de kerk, over een watertorenterrein, over Drechtstedenafspraken etc. Waarom niet gewoon openheid?? Dan kunnen we, of een deel van ons, het er niet mee eens zijn maar dan weten we waarom een besluit is genomen zoals het is genomen.

  Ik neem dat ook, en misschien wel vooral, de raadsleden kwalijk (met uitzondering van Geduld 2.0 want die vraagt het openlijk). Als die geen vragen stellen of antwoorden eisen is het maar goed dat de vierde macht, Sliedrecht 24 dat doet.

  Zoals de heer Mak het nu schrijft lijkt het alsof wij, als inwoners, niet zo lastig moeten zijn. Ik denk dat de Gemeente het er, net als Tijl Uylenspiegel, naar maakt. Gooi het open.

  Gewoon twee voorbeelden:
  – Zojuist de uitleg gelezen van Hr Vat op de Drechtenstedendeal. Ik haal eruit dat we gewoon niet snel en creatief genoeg waren en dat hij toch voordelen ziet. Dankzij die uitleg kan ik het ermee oneens zijn, dat aangeven en zorgen dat we nu al creatieve zaken gaan verzinnen voor de volgende ronde.

  – Dat is een beter verhaal dan zo’n flutverhaal met halve waarheden over het pand naast de kerk waarvoor mensen zich ingezet hebben om het te behouden of in elk geval bij de deal rekening te houden met de wensen. Het antwoord blijft gewoon uit……Ik krijg dus geen gelegenheid om het begrijpen, het eens of oneens te zijn. Dat is een bestuur onwaardig.

  En nu zitten we dus met wantrouwen van B&W richting Sliedrecht 24. Waarvoor heeft hij die HR achtige informatie nodig? Afpoeieren. Bij een open relatie gewoon effe vragen: ‘waarom wil je dat weten?’ Oh OK, dat is persoonlijke info, die krijg je niet, de rest wel.

  Sliedrecht is waarschijnlijk teveel gewend aan Het Kompas dat uitsluitend verslag doet van het nieuws zonder commentaar of eigen mening. Het is echter de opstelling van het Bestuur van Stad en Land die de echte journalistiek nodig maakt. Dus wen eraan heer Mak.

 11. Een beetje raar als je voor de gemeente werkt dat je dan zo iets plaats op een web site, ik zou zeggen gelijk ontslag zulke mensen heb je niet nodig als gemeente.
  Ps ga zo door Sliedrecht24!.

 12. Geachte heer Mak,

  Fijn allereerst dat u reageert onder uw eigen naam en niet zoals in het verleden regelmatig onder een anonieme naam.

  Wij zijn een online krant en kritisch richten de overheid. Dat wordt node gemist hier in het dorp en we hopen dit gat op te vullen.
  Dat betekent dat we wekelijks in die rol de gemeente Sliedrecht en de gemeenteraad volgen. Wij begrijpen dat u moeite heeft met die kritische houding. Dat mag, maar van ons wordt echt een andere rol verwacht. Wij geloven niets en niemand op hun blauwe ogen.

  Dat wij berichten op de online krant aanpassen, gebeurt de hele dag. Tekst erbij, aanvullen, foto weg, andere foto, video of tweet er bij. Dat is online media anno 2020. Misschien voor u wennen, maar zo werkt het wel.

  Verder vindt u het maar gek dat wij vragen stellen. Dat doen we elke week en normaal volgt dan een artikel of niet. Deze vragen liggen er al anderhalve maand en worden maar niet beantwoord. In dit geval werd deze week verwezen naar de behandeling van de Kadernota eind september. We laten de lezer in dit geval zien, dat zo met ons inwoners (en dat zijn wij ook) wordt omgegaan. Voor u als ambtenaar misschien herkenbaar en misschien wel de gewoonste zaak van de wereld. Voor ons niet! Wij stellen vragen omdat we iets aan het onderzoeken zijn. Artikel volgt later. Dit is daar een onderdeel van.

  Verder vindt u saamhorigheid belangrijk. Wij ook en wij drijven wiggen zoals u suggereert en een aanname doet. Wij schrijven wel hoe zaken gaan en dat schrijven we soms met geen woord Spaans. We berichten zoals het is. U bedekt liever met de mantel der liefde. Het kan ook weleens zijn dat u van die onvrede weinig meekrijgt of meegekregen heeft in het verleden. Mensen zijn mondiger, hebben een mening en deponeren het. Op papier, persoonlijk en op sociale media.

  U schrijft tot slot: “Laten we met elkaar proberen om aan een actief en saamhorig Sliedrecht te werken. Daar zijn we allemaal mee gediend. Redactie, geef zelf het goede voorbeeld.” Wij berichten over zaken en daar reageren lezers op. Als online krant hebben we een iets andere taak, dan stichtingen op sociaal terrein, een kerk of een gemeente. Wij blijven kritisch en gaan op dezelfde wijze verder.

 13. Jammer dat Sliedrecht24 keer op keer de gemeente Sliedrecht en vooral het college van B&W op de korrel neemt. Heel veel van die berichten zijn verschrikkelijk zuur van smaak en zetten het college ten onrechte in een kwaad daglicht. Behalve in dit bericht was dat de afgelopen dagen ook het geval bij de eerste tekst over de afscheidsreceptie van oud-burgemeester Van Hemmen. De plank werd helemaal misgeslagen. Ja, de tekst is nu aangepast maar de eerste tekst was echt een miskleun. De redactie roept het college of zoals de afgelopen jaren de burgemeester regelmatig ter verantwoording. De heer Poldervaart geeft over de genoemde vragen van de redactie aan het college een terechte reactie.
  Heb ik dan nooit vragen over wat er in Sliedrecht gebeurt? Jawel, maar die hoeven niet gelijk in de publiciteit. De in dit bericht genoemde vragen zijn voor de burger echt niet interessant. Dan weet ik er nóg wel twintig. Als je gewoon in gesprek gaat volgt er ook een oplossing.
  Waar de berichten toe leiden is dat er een wig wordt gedreven tussen de inwoners van Sliedrecht. De onvrede neemt toe. Je ziet het aan de vele reacties. Ons dorp is dat niet waard. Er wordt hard gewerkt, en ja, er worden fouten gemaakt maar maak van een mug geen olifant.
  Laten we met elkaar proberen om aan een actief en saamhorig Sliedrecht te werken. Daar zijn we allemaal mee gediend. Redactie, geef zelf het goede voorbeeld.

 14. Vergeet het maar Bernadette… Een antwoord zal niet worden gegeven, net zomin als op vele andere vragen die in de loop van de tijd zijn gesteld direct of indirect. Laten we dit gedrag niet vergeten bij de as verkiezingen

 15. het beantwoorden van de vraag wordt denk ik moeilijk gemaakt omdat, hoewel bewoners anders geloven, we al lang één ambtelijk Drechtsteden apparaat hebben. De mensen die in Sliedrecht op kantoor zitten werken voor overkoepelende Drechtsteden afdelingen. Dit zelfde geldt voor de andere kantoren. Wellicht moet de vraag dus anders worden gesteld.

 16. Fijn dat er wettelijk WOb verzoeken ingediend kunnen worden, maar wat jammer dat men zich dan toch niet even verdiept in de voorwaarden die er zijn aan WOB verzoeken. Zo moet het, naast andere voorwaarden, onder andere gaan om informatie over beleid van de organisatie of over de voorbereiding of de uitvoering van het beleid. Met alle respect, maar de hierboven weergegeven vragen zijn geen vragen die op basis van de WOB beantwoord hoeven te worden op misschien één vraag na, de vraag over de gemeente campagne. Wat maakt het uit hoeveel mensen er op de loonlijst staan en als hierop dan al een antwoord komt wat is dan uw vervolgvraag, hoe vaak men het toilet bezoekt en of men de handen wel wast vanwege Covid 19? En wat maakt het uit waar deze mensen wonen? Lekker boeiend, volgens het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens mag je daar ook niet op selecteren. Ook de vraag naar het aantal externen kan niet gekoppeld worden aan beleid of uitvoering, of het antwoord moet zijn dat iedere vraag van de heer Donk een extern advies rechtvaardigt om te voorkomen dat de gemeente van vooringenomenheid beticht kan worden bij de beantwoording van zijn WOB verzoeken. Ook de vraag naar het aantal zieken is niet iets voor een WOB verzoek lijkt me, maar ook hier, wat moet u met het antwoord, nadere uitwerking van het ziektebeeld, aambei, burn out, zwangerschap, eksteroog of maandagmorgen kater? Nooit gehoord van privacy van de werknemers? Mbt de WOB zou u wel kunnen vragen wat de gemeente beleidsmatig doet met betrekking tot langdurig ziekteverzuim bijvoorbeeld. In de laatste vraag, ook al hoeft men hem niet te beantwoorden kan kort met nee beantwoord worden door het colege, dit is toch geen open vraag. Het is zomer en het nieuws is schaars maar kom op, vanwaar die hetze tegen de gemeente Sliedrecht. U heeft vragen gesteld en u vindt dat deze beantwoord moeten worden. U pretendeert wel iemand te zijn zeg. Een tandje minder zou u sieren. Ik ben het op 1 punt met u eens, het zijn inderdaad geen moeilijke vragen!

 17. Uit eigen ervaring weet ik alleen dat de gemeente liever externen inhuurt dan zaken te doen met eigen goede bedrijven en personen. Dat heeft me altijd al verbaasd, dus zou het fijn zijn daar eens antwoord op te krijgen.

 18. Zeggen dat je open en transparant bent als overheidsorgaan is anders dan het daadwerkelijk DOEN en/of ZIJN.

  Typisch de gemeente Sliedrecht en veel andere overheidsorganen in ons land.

 19. Als je in een campagne Sliedrecht op de kaart zet, dan hoor je inderdaad zelf het goede voorbeeld te geven; adeldom verplicht!!!

  Ik ben dus eigenlijk wel benieuwd naar de antwoorden.

  Opvallend; als je op de website van de gemeente Sliedrecht klikt op gemeentelijke vacatures, dan kom je op een pagina van Drechtsteden. Van de gemeentelijke vacatures van al de plaatsen die onder Drechtsteden vallen is op dit moment 20% van de gemeente Sliedrecht (2 van de 10). Naar aantal inwoners is het namelijk ongeveer 10% namelijk. Ik rond af op 27.000 op de 270.000. Tsja.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld