FRD-houdend afval terug naar Chemours na faillissement verwerker

DORDRECHT / SLIEDRECHT – Na faillissement van de Italiaanse afvalverwerker Miteni is chemiebedrijf Chemours verplicht om een partij van maximaal vijftien ton FRD-902 houdend afval in twaalf lntermediate Bulk Containers (lBC’s) afkomstig van Chemours terug te nemen. Dat bericht donderdag 7 februari 2019 de provincie Zuid-Holland. De gemeente Sliedrecht staat vanwege de uitzonderlijke situatie in grote lijnen positief tegenover een nu lopende vergunningaanvraag. Vrijdag 8 februari 2019 is de gemeenteraad ingelicht. 

Miteni verwerkte tot voor kort deze afvalstromen van Chemours en stuurde het opgewerkte product daarna retour naar Dordrecht, waar het FRD-902 opnieuw als hulpstof kon worden gebruikt. (Archieffoto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

Dit verzoek is volgens de provincie uit Italië gekomen. Chemours legde maandag 17 december 2018 een verzoek neer bij de provincie. “Namens Gedeputeerde Staten zal DCMR deze week het besluit publiceren, waarmee wordt besloten op de aanvraag omtrent omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de (werking) van de inrichting voor het accepteren en gedurende maximaal één jaar opslaan van deze partij vloeibare FRD-houdende afualstroom (artikel 2.1, eerste lid, onder e, juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo)”, schrijven de gedeputeerden Rik Janssen (SP) van Handhaving en Floor Vermeulen (VVD) van Vergunningverlening aan de leden van Provinciale Staten.

Naar Verenigde Staten
Op grond van Europese regelgeving (EVOA) is Nederland nu volgens de gedeputeerden verplicht om deze stroom weer terug te nemen. De lnspectie Leefomgeving en Transport (llenT) heeft daarom Chemours opgedragen om deze stroom hetzij zelf terug te nemen hetzij voor een externe opslaglocatie of verwerker te zorgen. “Er zijn op dit moment nog geen andere bedrijven gevonden die de mogelijkheid en vergunning hebben om deze afvalstroom op te slaan of te verwerken. Chemours wil deze afvalstroom laten opwerken in de fabriek van Chemours in de Verenigde Staten. Chemours in de Verenigde Staten heeft nu nog geen vergunning om deze afvalstroom te ontvangen en te verwerken”, schrijven de provinciebestuurders. De afvalstroom mag dan ook maximaal één jaar worden opgeslagen in Dordrecht totdat deze getransporteerd kan worden naar de fabriek in de Verenigde Staten.

Gemeente positief
De partij wordt volgens de provincie Zuid-Holland op dezelfde plaats opgeslagen (PGS15 opslagloods F04) waar het voorafgaand aan het transport naar ltalië ook was opgeslagen. Janssen en Vermeulen: “Van burgemeesters en wethouders van Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht hebben wij op 17 en 28 januari 2019, adviezen ontvangen. Alle drie de gemeenten staan vanwege de uitzonderlijke situatie in grote lijnen positief tegenover de vergunningaanvraag. Wel wordt geadviseerd in de beschikking op te nemen dat de terugname van de afvalstroom eenmalig wordt toegestaan, menging met andere afvalstromen moet worden voorkomen en een termijn dient te worden verbonden aan de opslag van de afualstroom van uiterlijk één jaar.” De DCMR heeft deze adviezen venwerkt in het besluit.

2 gedachten over “FRD-houdend afval terug naar Chemours na faillissement verwerker”

  1. Ben zeer benieuwd hoe de weg hierna werkelijk gaat lopen. Dit staat in het AD van vandaag (08.02.2019) te lezen wat er gebeurt met dit levensgevaarlijke zooitje als het naar Amerika wordt verstuurd… Citaat…… “Het milieubeschermingsbureau van de Amerikaanse federale overheid, Epa, heeft echter bezwaar gemaakt tegen de Nederlandse exportvergunning. Het heeft nog te veel vragen. Zo wil het bureau uitgebreide informatie over de chemische samenstelling van het afval. Daarbij constateert het dat het afval volgens de aanvraag nogal wisselend van samenstelling kan zijn.

    Verder wil het weten wat er met het afval gebeurt. Zo’n 45 procent wordt opnieuw gebruikt. De rest zou naar een verbrandingsoven in Arkansas gaan. Dat vindt de Epa vreemd, want GenX-afval van de fabriek in Fayetteville wordt in Arizona in diepe aardlagen geïnjecteerd.” einde citaat

    Met andere woorden…. Wat diep zit kan kennelijk geen kwaad zo wordt kennelijk gedacht bij Chemours!!

Plaats een reactie

*=Verplicht veld