Formateur De Jager meldt dat coalitieakkoord rond is

SLIEDRECHT – Het coalitieakkoord wordt dinsdag 19 juni 2018 besproken in de raad en dan wordt het college beëdigd. Dan zal formateur Nico de Jager (SGP-ChristenUnie) het akkoord ook officieel aanbieden aan de voorzitter van de raad, burgemeester Bram van Hemmen (CDA). Dat meldt formateur De Jager woensdag 13 juni 2018. 

Nico de Jager zegt erg tevreden te zijn over het resultaat: “Er ligt nu een document waar we de komende vier jaar het verschil mee kunnen maken. De ploeg die ermee aan de slag gaat, heeft er veel zin in.” (Foto gemeente Sliedrecht)

De inleiding van het akkoord heeft als titel ‘Sliedrecht, een dorp om trots op te zijn’. De formateur heeft de samenwerking in de ploeg onderhandelaars de afgelopen weken tot bloei zien komen. Volgens De Jager was dat het vertrekpunt. “Er is in Sliedrecht al veel bereikt. Daar mogen we trots op zijn. Insteek in onze besprekingen was dat we op een aantal gebieden kwaliteit gaan toevoegen. Daarop ligt nu een mooie tekst.”

Woonbehoefte en groen
In het akkoord is een aantal zaken geregeld. Er zal bijvoorbeeld worden geïnvesteerd op onderzoek naar woonbehoeften, zodat duidelijker wordt hoe Sliedrecht zich de komende jaren moet ontwikkelen. Verder zegt het akkoord dat er wordt gekeken naar meer en gevarieerder groen in het dorp. Zo wordt gestreefd naar 10% meer bomen.

Niet op zondag en anders werken
Ook wordt geregeld dat op christelijke feestdagen die niet op een zondag vallen, de grote supermarkten ’s middags open kunnen. Bereikbaarheid en duurzaamheid zijn daarnaast belangrijke thema’s. De coalitie zegt in het akkoord dat er anders gaat worden gewerkt. De gemeente wil meer gebruik maken van kennis in de samenleving. Vragen van burgers worden positief benaderd, er wordt gekeken naar mogelijkheden. Hier is het hele coalitieakkoord te lezen.

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld