Focus ligt nu op steekproef en nader onderzoek

SLIEDRECHT – Het college van B & W reageert tamelijk laconiek en rustig op de uitkomsten van het onderzoeksrapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Milieu-portefeuillehouder Theo den Braanker (SGP-ChristenUnie) noemt de uitkomsten namens het college ‘Zorgelijk, maar verder onderzoek is nodig’. Donderdag 24 maart 2016 – na een dag van al veel reacties van instanties en in de media – kwam het college van de gemeente Sliedrecht met een eerste reactie. 

De wijk Baanhoek met het chemieconcern goed zichtbaar. Zoals Sliedrecht24 u de afgelopen dagen al berichtte, blijkt uit het onderzoek dat bewoners in de directe omgeving van voorheen DuPont (tegenwoordig Chemours Nederland – red.) mogelijk langdurig zijn blootgesteld aan perfluoroctaanzuur (PFOA). (Foto Martin Dekker / Sliedrecht24)

“Voor Sliedrecht gaat het om Baanhoek, vanaf de spoorbrug tot aan de grens met Papendrecht. De mogelijke overschrijding van de grenswaarden heeft hier mogelijke nadelige effecten op de gezondheid. Wethouder Theo den Braanker: “Die uitkomst is zorgelijk. Om meer duidelijkheid te krijgen is verder onderzoek nodig. We zullen inwoners die in het gebied wonen uitnodigen voor een informatieavond, zodat ze hun vragen kunnen stellen”, aldus Den Braanker. Inwoners en bedrijven binnen het betreffende gebied krijgen binnenkort een uitnodiging. 

Verder onderzoek
Uit het onderzoek blijkt dat rondom Chemours mogelijk langdurige blootstelling aan PFOA is geweest, boven de nieuw berekende grenswaarde die het RIVM als veilig beschouwt. Dat gebied omvat in Sliedrecht dus de Baanhoek vanaf de spoorbrug tot de grens met Papendrecht. Den Braanker: “Deze uitkomst is wat het college betreft zorgelijk. Het gaat nu om berekeningen en schattingen. Door middel van een steekproef onder inwoners en medewerkers –ook in Sliedrecht –en verder onderzoek moet daar meer over duidelijk worden.” In een gebied hieromheen, voor Sliedrecht de wijken Baanhoek-West, Craijensteijn en het gebied Benedenveer, zijn de concentraties PFOA volgens de berekeningen onder de veilige waarde gebleven. Den Braanker: “Dat stelt ons enigszins gerust, maar ook dat willen we bevestigd zien in de steekproef.”

Nauw betrokken
Het RIVM doet een viertal aanbevelingen: een gerichte steekproef voor onderzoek naar bloedwaarden, een aanvullende literatuurstudie naar PFOA en mogelijke gezondheidseffecten, onderzoek naar de risico’s van werknemers en onderzoek naar de drinkwaterwinning stroomafwaarts langs de rivier. Inmiddels is duidelijk dat het Sliedrechtse drinkwater niet afkomstig is uit de winputten die onderzocht worden. Daarnaast gaat de provincie onderzoek doen naar meer exacte gegevens van uitstoot in de periode 1970 – 1998. De gemeente Sliedrecht heeft hier eerder bij de provincie op aangedrongen. Den Braanker: “Mede op basis van advies van de Dienst Gezondheid & Jeugd onderschrijven we de aanbevelingen van het RIVM. Er is afgesproken dat Sliedrecht hier de komende periode nauw bij betrokken blijft.”

1 gedachte over “Focus ligt nu op steekproef en nader onderzoek”

  1. Waarom worden alleen maar bewoners van Baanhoek ingelicht?
    Blijkbaar denkt ons college dat de wind afkomstig richting Dupont stopt bij de Baanhoekbrug
    Heel kortzichtig, college!

Plaats een reactie

*=Verplicht veld