Japans restaurant Oishi Fusion
Firma De Vries

DuPont heeft nog ruim half jaar nodig om procesoven aan eisen te laten voldoen

DORDRECHT / SLIEDRECHT – Chemiebedrijf DuPont aan de Baanhoekweg in Dordrecht (pal tegenover Sliedrecht, aan de overzijde van de Merwede-red.) heeft nog ruim een half jaar nodig om de zogeheten procesoven die als afvalverbrandingsinstallatie wordt gebruikt te laten voldoen aan de eisen, die het activiteitenbesluit milieubeheer stelt aan een dergelijke installatie. Dat blijkt uit een brief van de provincie Zuid-Holland aan de statenleden, die ook aan de gemeente Sliedrecht is gestuurd.

Gedeputeerde in de provincie Zuid-Holland Floor Vermeulen (VVD) van Vergunningverlening. (Foto Provincie Zuid-Holland)

Het chemiebedrijf verwacht de installatie uiterlijk zondag 1 maart 2020 te kunnen hebben aangepast. “Conform de Landelijke Handhavingstrategie legt DCMR nu een last onder dwangsom op met een begunstigingstermijn tot 1 maart 2020. Het nemen van een dwangsombesluit is op dit moment het geëigende en proportionele middel om op te treden, waarbij van belang is dat er volgens DCMR op basis van de beschikbare informatie geen onaanvaardbare gevolgen voor het milieu optreden als gevolg van het tijdelijk niet volledig naleven van alle meet- en monitoringsverplichtingen”, schrijft gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) van Vergunningverlening in een brief aan de leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland met een c.c. aan o.a de gemeente Sliedrecht. 

Eisen voldoen
Begin april 2019 schreef Vermeulen ook al een brief aan de statenleden. Vermeulen: “De aanleiding hiervoor is dat een bestaande procesoven door DuPont als afvalverbrandingsinstallatie gebruikt wordt en daarmee niet volledig voldoet aan alle eisen die het Activiteitenbesluit milieubeheer stelt aan een dergelijke installatie.” DuPont gaf half mei 2019 zijn zienswijze op het voorgenomen handhavingsbesluit. Vermeulen: “ln deze zienswijze geeft DuPont in een stappenplan aan op welke wijze en binnen welke termijn voldaan gaat worden aan de eisen uit het Activiteitenbesluit. Er zijn technische aanpassingen aan de installatie noodzakelijk om aan alle eisen te voldoen.”

Reactie gemeente
Het handhavingsbesluit is dus genomen omdat de afvalverbrandingsinstallatie van het bedrijf niet volledig voldoet aan de eisen. “De onvolkomenheden zijn mede door de adviezen van Johan Vollenbroek en onze samenwerking met de DCMR aan het licht gekomen. Het is dan ook goed te constateren dat de provincie hier tegen optreedt”, schrijft wethouder Hanny Visser-Schlieker (PRO Sliedrecht) van project Chemours van de gemeente Sliedrecht in een College Informatiebrief aan de gemeenteraad. 

5 gedachten over “DuPont heeft nog ruim half jaar nodig om procesoven aan eisen te laten voldoen”

  1. Beste Arie, niets is er vreemd. U volgt de zaak toch op de voet. Dan weet u dat de nieuwe vergunning gesplist wordt. Hou u niet van de domme.

  2. Blijkbaar zijn de heren Klop en Hamburg redelijk op de hoogte bij Chemours en Dupont. Dat DuPont en Chemours gescheiden zijn is op zich wel vreemd. Er is maar een vergunning. Als een bedrijf van die omvang gesplitst wordt moeten er twee vergunningen zijn. Wie van de twee werkt zonder vergunning?

  3. Zou het proces net zolang duren als de installaties moeten worden stilgelegd? Ik denk dat het dan allemaal wel wat heel vlotter zal gaan…. Economisch rendement gaat voor gezondheids aspecten..

  4. Beste Arie, je vergelijkt appels met peren. Dit gaat over DuPont. De 75 miljoen gaat over Chemours. DuPont en Chemours zijn sinds een aantal jaar verschillende bedrijven.

  5. DuPont/ Chemours had toch 75 miljoen klaar liggen om de installaties schoner te maken? Nu moeten ze met een dwangsom gedwongen worden om aan de regels te voldoen. Dat verwacht je toch niet van het “beste jongetje van de klas?” Of vinden ze inmiddels zelf ook dat ze dat niet zijn? Zo zie je maar weer hoe waardevol Joh. Vollenbroek voor onze gezondheid is.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld