Oishi Fusion
VeiligGoed

Dunsbergen: ‘Het CDA wil Sliedrecht nu en in de toekomst beter maken’

door Peter Donk
SLIEDRECHT – “Deze Kadernota wil dit doorbreken. Door een gedeelde lange termijn visie vast te stellen, is er een duidelijke koers tot 2030 waar we heen willen. Zo lang dat helder is, wil het CDA zijn verantwoordelijkheid nemen en met elkaar de schouders eronder zetten. Om met elkaar Sliedrecht beter te maken”, sprak fractievoorzitter Frank Dunsbergen (CDA) dinsdagmiddag 29 september 2020. 

Fractievoorzitter Frank Dunsbergen spreekt de gemeenteraad toe. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Het rentmeesterschap is een belangrijk punt voor het CDA. “Belangrijk principe hierbij is dat wij de lasten niet vooruitschuiven naar de toekomst. Wij moeten niet de problemen en uitdagingen van nu doorschuiven naar de volgende generatie, maar hier juist nu mee aan de slag gaan. Ook al is misschien alsnog laat, is het goed dat juist nu deze Kadernota hier ligt. Enerzijds een Kadernota die eerlijk beschrijft welke problemen wij hebben: gebrek aan  gezamenlijke visie, rolonduidelijkheid, waarbij de raad op de stoel van het college gaat zitten, en geen slagvaardige organisatie. Anderzijds een Kadernota die ook duidelijk benoemt wat wij wel moeten doen. Het is belangrijk om daar nu ook duidelijkheid in te geven en gewoon te besluiten”, aldus Dunsbergen.

Bouwen en wonen
Dunsbergen keek ook terug op de historie van Sliedrecht. Duinsbergen:  “Dan zien wij dat Sliedrecht niet heeft stilgestaan. Zo is het gehele dorp door de Sint-Elisabethsvloed verhuisd van de ene kant naar de andere kant van de rivier (deze kant). Ook het bouwen heeft niet stilgestaan. Denk aan plekken als de Werenbuurt, de Craijensteijn, de Grienden en Baanhoek-West. Stuk voor stuk plekken waar vroeger de koeien stonden te grazen en nu échte Sliedrechters wonen. Ook nu komt de vraag aan de orde waar wij de 2.500 woningen moeten gaan bouwen waar wij vorig jaar over besloten hebben. Is daar wel ruimte voor? Ik vraag mij dan af: wat als de Sliedrechters van vroeger hadden gezegd “wij bouwen geen huizen meer; Sliedrecht is vol”, had dit Sliedrecht geholpen? Waarschijnlijk niet. Als wij onze scholen gevuld, onze winkels draaiende en onze sportverenigingen bloeiende willen houden, is het belangrijk om te blijven ontwikkelen als dorp. Dat is een verantwoordelijkheid die wij hebben naar onze huidige inwoners. Bovendien is wonen urgentie nummer 1 voor de toekomst van zowel het land als de provincie. Wij pleiten daarom voor voldoende betaalbare, goede en milieuvriendelijke woningen en moeten wij ook onze regionale verantwoordelijkheid nemen. Sliedrecht is geen eiland. Wat het CDA betreft, moeten we blijven investeren in het gehele areaal van Sliedrecht, zoals deze Kadernota ook zegt. Investeren in de zuidzijde (bijvoorbeeld samen met Tablis in de professorenbuurt), maar ook een goede verkenning maken voor woningbouw met inpassing van de voetbal ten noorden van de spoorlijn, zodat na volgend jaar een definitief en afgewogen besluit kan worden genomen. Om met elkaar Sliedrecht beter te maken.”

Motie
Het is volgens Dunsbergen belangrijk om juist nu, aan de hand van deze Kadernota, dit gesprek aan te gaan. “Gelukkig gebeurt dit al veelvuldig. Vanuit de samenleving horen wij veel geluiden, van zowel voor- als tegenstanders. Ik had het net al over de volgende generatie. Het CDA wil dat de nieuwe generatie met plezier opgroeit in ons dorp. Kinderen willen een veilige omgeving met aantrekkelijke speelplekken. Wij zien ook dat sommige speelplekken niet aansluiten bij de behoefte van ouders en bovenal kinderen. Het CDA komt samen met PRO Sliedrecht daarom met de Motie Wipkip. In de motie roepen we het college op om het aantal speeltoestellen voor jonge kinderen niet te verminderen, maar juist uit te breiden. Om ervoor te zorgen dat alle Sliedrechters (jong en oud; huidig of toekomstig) kunnen terugkijken op een jeugd met leuke speelplekken”, aldus Dunsbergen.

1 gedachte over “Dunsbergen: ‘Het CDA wil Sliedrecht nu en in de toekomst beter maken’”

  1. Geweldig….dit is politiek ten voeten uit. We beginnen met rentmeesterschap (is vooral CDA aangelegenheid, andere partijen geven alleen maar uit), daarna bouwen boven het spoor met voetbalveld erbij…..(allemaal heel gevoelig en toekomstbepalend) maar dan…..afsluiten met motie WipKip (mooie afsluiting…belangrijke eerste deel vergeten). Overigens wel een gedurfde term voor het CDA. Over deze opbouw is echt nagedacht.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld