Oishi Fusion
VeiligGoed

PRO Sliedrecht moppert toch wel op Kadernota 2021

door Peter Donk
SLIEDRECHT – Lokale partij PRO Sliedrecht heeft grote moeite met de Kadernota 2021. Bij de partij klonk de teleurstelling in de hele speech van fractievoorzitter Mark Verheul. “Het nadeel van maar 10 minuten spreektijd hebben is dat ik wel gedwongen wordt om het over de onderwerpen te hebben waar wij als PRO Sliedrecht moeite mee hebben. Hierdoor kom ik waarschijnlijk over als een mopperkont, terwijl ik dat helemaal niet wil zijn voorzitter, want PRO Sliedrecht onderschrijft namelijk dat er veranderingen nodig zijn op bepaalde onderdelen. Maar het gekozen proces laat mij weinig keus”, sprak Verheul.

Fractievoorzitter Mark Verheul (PRO Sliedrecht) aan het woord. (Foto Peter Donk  Sliedrecht24)

Verheul: “Het zal u niet verbazen dat deze kadernota gevoelig ligt bij PRO Sliedrecht. Dat komt voornamelijk door de visie op woningbouw. PRO Sliedrecht heeft er nooit geen geheim van gemaakt dat zij tegen het bouwen over het spoor zijn. Dit is immers één van de redenen waarom PRO Sliedrecht in 1974 is opgericht.”​

Reserve
Uit de stukken is volgens PRO Sliedrecht op te maken dat het college beroep wil doen op de inmiddels welbekende ENECO gelden.​ Verheul: “Van de €23 miljoen die vrij zijn gekomen wil het college €14,6 miljoen in fondsen steken en €3 miljoen om  leningen te herfinancieren. Voorzitter, als ik mij goed heb laten inlichten is het woord fonds een synoniem  voor het woord voorziening en voorzieningen zijn van het college, waar wij als raad niks over te zeggen  hebben. Voorzitter, vertrouwen is goed, maar controleren is beter. Daarom is PRO Sliedrecht van mening  dat de benodigde gelden niet gestort moeten worden in een fonds, maar in een reserve zodat wij als raad  altijd zeggenschap houden over de vele miljoenen. Ik hoor graag wat mijn collega raadsleden hiervan  vinden. Voorzitter, om dit te kunnen realiseren zal PRO Sliedrecht bij de behandeling van de begroting een amendement indienen.”

Tekst gaat verder onder tweet.

Woningbouw
Ook in 2020 zegt PRO Sliedrecht niet in de nut en noodzaak van het bouwen over het spoor te geloven. ​”Ten aanzien van woningbouw Ten Noorden Van de spoorlijn houden wij vast aan het verkiezingsprogramma van 2018 en wij zullen dus voor maart 2022 niet van standpunt veranderen.​ Voorzitter, daarover heeft PRO Sliedrecht wel een vraag aan het college. Lezen wij nou goed dat het omklappen van de voetbal nu gekoppeld wordt aan woningbouw? Graag horen wij een reactie.” ​

Ontwikkelingen
“Ik zou mijn eerste termijn graag willen eindigen met enkele positieve noten, want voorzitter PRO Sliedrecht wil niet alleen maar mopperen. Natuurlijk wil PRO Sliedrecht graag verder vooruit kijken en dromen over een mooie toekomst voor Sliedrecht. PRO Sliedrecht onderschrijft dit van harte, want goed voorbeeld doet goed volgen. Als PRO Sliedrecht hebben wij de afgelopen jaren vaak aandacht gevraagd voor het gebouw Elektra. ​Wij hopen dan ook oprecht dat het hoog nodige onderhoud wordt uitgevoerd. De fractie van PRO  Sliedrecht ziet zichzelf al zitten op het terras aan de haven!”, prak Verheul, die een compliment uitdeelde aan de ontslagen wethouder Hanny Visser gaf.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld