De Jager pleit voor ‘volwassen’ Waterbus in tarief en goede ov-aansluiting

DEN HAAG / SLIEDRECHT – Inwoner van Sliedrecht en fractievoorzitter Nico de Jager (ChristenUnie-SGP) in Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft zich woensdag 13 november 2019 tijdens de behandeling van de begroting 2020 van de Provincie Zuid-Holland sterk gemaakt voor een betaalbare verbinding met de Waterbus. “Eén van de problemen, die wij ook zien, is tarifering. Zou de waterbus een aantrekkelijker alternatief worden als het niet (veel) duurder is dan het overige openbaar vervoer? Op dit moment loopt er een proces om opnieuw een concessie te verlenen. Dat loopt wat moeizaam en wij hebben daar al een keer vragen bij gesteld”, zegt De Jager, die ook verwijst naar woensdag 27 november 2019 als het onderwerp op de agenda staat van de commissie. 

ChristenUnie / SGP in Provinciale Staten zet niet alleen in op het tarief. De Jager: “Verder is een goede aansluiting met andere voorzieningen zoals bus en trein belangrijk. Dat is nu niet altijd het geval.” (Archieffoto SGP)

De waterbus – met ook een aanlegsteiger in Sliedrecht – staat als voorziening in het coalitieakkoord ‘Elke dag beter’ van de provincie Zuid-Holland. ChristenUnie-SGP maakt deel uit van Gedeputeerde Staten. “Om dorpen en steden sterker met elkaar te verbinden zetten we in op succesvolle concepten als R-net, Randstadrail en de Waterbus. We werken daartoe samen met regio’s en het Rijk. Voor OV-lijnen waar weinig mensen gebruik van maken zoeken we naar innovatieve alternatieven. Wij stimuleren het personenvervoer over water. Succesvolle lijnen zetten we voort, en we onderzoeken kansen voor nieuwe lijnen over water”, staat in dat akkoord.

Geen inschrijving
Samen met de Socialistische Partij (SP) in Provinciale Staten stelde ChristenUnie-SGP vragen aan Gedeputeerde Staten (GS). Uit beantwoording door verantwoordelijk gedeputeerde Jeannette Baljeu (VVD) van Water blijkt dat er wel partijen met interesse waren, die zich uiteindelijk niet ingeschreven hebben. Dat brengt het voortbestaan in gevaar. GS zegt zich wel ‘onverminderd’ in te zetten naar het contracteren van een nieuwe vervoerder die na het verstrijken van het huidige contract vanaf 1 januari 2022 het personenvervoer over water gaat uitvoeren. 

Heraanbesteding
Het behouden van de Waterbus vindt GS, zo blijkt uit verdere beantwoording, ‘van groot belang’. GS denkt het voortbestaan van het succes van de Waterbus te borgen met een nieuwe exploitant. “GS beogen een heraanbesteding te starten op zo kort mogelijke termijn, waarbij verkregen inzichten uit de marktconsultatie worden toegepast. Daarbij is duidelijk dat gekeken moet geworden naar het eisenpakket of de financiering. GS zullen hierover binnenkort een voorstel doen”, staat in de beantwoording aan De Jager. GS streven ernaar de heraanbesteding zo spoedig mogelijk te starten. Over de voorgenomen insteek van de heraanbesteding worden de statenleden nog geïnformeerd.

1 gedachte over “De Jager pleit voor ‘volwassen’ Waterbus in tarief en goede ov-aansluiting”

  1. Wij maken heel veel gebruik van de Waterbus.
    Vooral naar Rotterdam( Markt-Centrum)
    Wij fietsen naar Papendrecht en stappen daar op.
    Goedkoper dan met de auto ( geen dure parkeer tarieven) en ontspannender en goed voor je motoriek.
    Een aanrader

Plaats een reactie

*=Verplicht veld