COLUMN: Paard achter wagen spannen

De gemeente Sliedrecht start met een Maatschappelijke Adviesgroep (MAG). Nu pas? Het is het paard achter de wagen spannen!

Waarom is er vooraf niet gezegd dat je even geen politieke betrokkenheid bij een politieke partij in het dorp moet hebben als je lid wilt worden van de MAG? (Archieffoto Peter Donk / Sliedrecht24)

De eerste zin zet mij meteen aan het denken, want als je als gemeente een MAG op gaat zetten, hoe kan je dan de onafhankelijkheid waarborgen. De gemeente werft en selecteert de leden van de adviesgroep. De opzet is slecht gecommuniceerd. Je hebt meteen de beeldvorming tegen…

De groep – inwoners neem ik aan – wordt een informatiebron en klankbord voor de ontwikkeling, inrichting en evaluatie van beleid rond het Programma Ruimtelijke Vernieuwing (PRV)gemeente Sliedrecht. Maar hoever gaat dit meedenken. Nee, hoever kan je nog meedenken als het plan al in de gemeenteraad is aangenomen? 

Ervan uitgaande dat de MAG niet nu pas in de gedachte van de bedenkers is gekomen, kan je concluderen dat een omgekeerde weg wordt bewandeld. Het college had voordat de plannen aan de raad werden voorgelegd al lang de MAG moeten hebben. Het nu in leven roepen van deze adviesgroep is naar mijn mening te laat.

Nu heel stoer roepen: ‘Wie warm loopt om vanuit verschillende perspectieven een constructieve en kritische bijdrage te leveren, mag zich melden bij de gemeente Sliedrecht’ is de inwoners gewoon achteraf betrekken. Wie trapt hier in? En wat kunnen de leden van de raad niet wat andere inwoners wel kunnen? Ik noem het nep-democratie. 

‘De toekomstige leden geven onafhankelijk advies aan de gemeente Sliedrecht en aan de gemeenteraad over vraagstukken rond PRV.’ Als dan alsnog wordt besloten om een adviesgroep te beginnen, kan je je afvragen hoe onafhankelijk je kan zijn. De MAG zou beter in een stichting kunnen worden ondergebracht en los van de gemeente. Anders blijft het ‘Wij van WC-eend’. De beeldvorming is dat de adviesgroep aan de leidraad gaat lopen van de gemeente Sliedrecht.

‘De groep wordt ondersteund door professionals op het gebied van organisatie en communicatie’. Externe mensen of gewoon de mensen die voor de gemeente Sliedrecht werken? Ook hier komt meteen de onafhankelijkheid om de hoek kijken. Want is deze er nog als het zo gaat?

De oproep luidt: ‘De deelnemers die worden gezocht komen uit verschillende achtergronden, hebben voor deelname beweegredenen en beschikken over kwaliteiten’.

Ik ben benieuwd wie deze mensen gaat selecteren? Waarom kan er niet een sollicitatie worden gedaan bij een van te voren bekendgemaakte sollicitatiecommissie? Waarom is er geen uitleg gegeven over de onafhankelijkheid van deze adviesgroep? 

Ik vind dat er veel niet deugt aan de opzet, werving en selectie. Onduidelijk blijft de invloed die de MAG heeft. De MAG had eerder moeten worden opgezet. Het is nu al te laat! 

Peter Donk

Let op! Een column bevat altijd een mening en mag prikkelen. Dit artikel staat dan ook op de pagina Opinie. Elke lezer mag een column aandragen (let op: de column is echt een column en geen ingezonden brief).

6 gedachten over “COLUMN: Paard achter wagen spannen”

 1. OK, dank voor de reactie.

  Naast diverse vragen van Johan Lavooi en in deze column zijn er nog wat onduidelijkheden. We hebben straks een college, een samenwerking met Drechtsteden, een Provincie, raadsleden, burgerraadsleden en dan, daarbovenop, ook nog een MAG die als een duveltje uit een doosje komt met een compleet eisenpakket en een sollicitatieronde. Hoe voelen de burgerraadsleden zich nu met een groep daarachter die niet partijgebonden is? En hoe denken Sliedrechters erover dat een de MAG over hun probleem gaat?

  Zou het niet beter zijn om voor elk project een groep uit die buurt samen te stellen die de directe omgeving goed kent, bijvoorbeeld een vijf hoog flat groep, een brandweergroep, een Craijenstein groep, een Winklerpleingroep, een watertoren groep etc. Wat dan later kan uitmonden in een samenwerkingsverband om ervaringen uit te wisselen.

  Hoe dan ook, een plotselinge sollicitatieronde waarbij, naar ik begreep, een bekende politicus zijn CV gaat bewerken om te voldoen, hetgeen goed mogelijk is als je kleine zaken als een voorzitterschap van een club of kennissen uit Straatsburg weglaat, of ex wethouders voor wie de wethoudertermijn is verjaard, moet je zien te voorkomen? Of zijn juist dat de mensen die je nodig hebt vanuit hun ervaring? Ik zou zeggen van wel als ze dat zelf zouden willen.

  Medezeggenschap is op papier toch wat anders ingeregeld. Zelfs een OR, met flinke wetgeving, heeft het regelmatig moeilijk. Dus het lijkt Raadzaam er nog even over na te denken.

 2. Ik begrijp goed dat Pro achter het idee van een adviesgroep staat. Dat ís ook – hoewel laat – een goed idee.
  Maar zie mijn eerdere reactie van 26 juli .
  Pro kan toch onmogelijk achter de nu door het college opgestelde profielschets gaan staan ?

 3. ik geef graag een reactie. Hoewel PRO Sliedrecht tegen het besluit heeft gestemd zitten er ook voor ons in de 15 punten uit het hele besluit ook een aantal die wij kunnen steunen. De column slaat niet zo zeer de plank mis maar vergeet dat er bij het vrijgeven van het krediet van 1,2 miljoen (dec 2021) er gevraagd is om een concrete vorm van participatie met onze inwoners. Of deze uitkomst het gaat worden weten wij niet. Het raadsvoorstel vermeldt het ook “het is voor de eerste keer dat een MAG gebruikt gaat worden ……” Over de MAG hebben wij ook vragen gesteld. Met name over het voorzitterschap. Dat moet nog ingevuld worden en zolang willen wij het een kans geven zonder het sombere scenario uit de prikkelende column als waarheid aan te nemen. Ik hoop dat dit voldoende duidelijkheid geeft.

 4. Wel blij dat er een politicus reageert. Maar wel jammer dat deze korte reactie geen toelichting bevat, een beetje uitleg e.d., maar zomaar spreekt van klok en een klepel.

  Juist van PRO Sliedrecht zou je toch, naar eigen zeggen de partij die dicht bij de inwoners staat, een gedegen toelichting verwachten? Gemiste kans Timo. We wachten op een inhoudelijke reactie want juist dit soort reacties zorgen ervoor dat de politiek steeds verder afdwaalt van de inwoners.

  Of is het wellicht zo dat PRO dit idee heeft verzonnen? Zo ja, schaaf het dan bij, doe wat met goedbedoelde kritiek.

 5. Timo, met jouw constatering dat het “weer een geval van een klok en klepel…” is, schiet ik – tegenwoordig net zo ingewijd in dit soort zaken als mening ander inwoner – weinig op. Waar slaat Peter Donk dan volgens jou de plank mis? Reacties op het oorspronkelijke bericht op Sliedrecht24 duiden er toch ook wel op, dat dit allemaal een beetje mosterd na de maaltijd is? En er vragen zijn over wat die MAG nog wel mag / kan?

 6. Verhaal uitgelezen onderaan staat “Let op! Een column bevat altijd een mening” en dat zal het dan ook zijn denk ik. In ieder geval weer geval van een klok en een klepel…

Plaats een reactie

*=Verplicht veld