Column: Niet meer verbaasd

“In een groot deel van de Alblasserwaard zitten gevaarlijke PFAS-stoffen (PFOS, PFOA en GenX) in sloten en vaarten. De concentraties zijn hoger dan de huidige normen die voor deze stoffen zijn gesteld. Uit voorzorg raadt de GGD Zuid-Holland Zuid voor de hele Alblasserwaard het eten van zelfgevangen vis af.”

Een bericht vrijdag 30 april 2o21 bij de regionale omroep Rijnmond. Het gaat nu om vis. Hoe staat het met zwemmen met de zomer op komst in de Alblasserwaardse wateren. “Toch wordt zwemmen niet gezien als een risico. In het zwemwater blijven de gemeten hoeveelheden onder de geldende normen. Het waterschap gaat de komende tijd de precieze gezondheidsrisico’s in kaart brengen en komt daarna met een nieuw advies”, schrijft Rijnmond.

Of ik verbaasd ben? Nee, niet. Als jaren wordt onze omgeving naar de Filistijnen geholpen door bedrijven die de zeer zorgwekkende stoffen soms tientallen jaren hebben verspreid. Zo ernstig dat als er moet worden gebouwd er eerst een grondlaag moet worden afgegraven. Een volledig gestoorde en verstoorde situatie. 

Vervolgens wordt de vervuilde grond met toestemming van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid over land uitgereden in Sliedrecht-Noord. Vind je het dan gek dat de troep in de sloten belandt en zich verder verspreidt? Ik niet. 

Doordat bestuurders niet handhaafden (en misschien wel werden omgekocht, wie weet…) en fabrieken van andere bestuurders (die vaak geen idee hadden van de stoffen vergunning kregen voor enorme emissies) is onze omgeving naar de kloten geholpen. Plat gezegd. Afgelopen zomer aten de vogels wederom geen vruchten uit mijn tuin. Dat is toch wel een teken aan de wand!

In mijn zeer jonge jaren aten we snoek en paling uit de Giessen. Het leven leek toen nog onschuldig en het water nog schoon. Tot er PCB’s in paling zat en duidelijk werd dat chemiebedrijf DuPont iets deed met PFAS. In die tijd werd er nog niet zo zwaar aan getild. Nieuwe emissievergunningen verstrekt, uitstoot vergroot en afvalbergen gemaakt in het hele land.

Vis bleven we eten…

Ik denk er nu anders over. 

Peter Donk

Let op! Een column bevat altijd een mening en mag prikkelen. Dit artikel staat dan ook op de pagina Opinie. Elke lezer mag een column aandragen (let op: de column is echt een column en geen ingezonden brief).

9 gedachten over “Column: Niet meer verbaasd”

  1. In mei 2018 is er ook een grondtransport van Matena(Papendrecht) naar bijna dezelfde lokatie geweest. Volgens de instantie voldeden de gemeten waarden in de grond aan de wettelijke eisen. Eigenlijk hetzelfde verhaal als hierboven. Het is niet aannemelijk dat grond van dichter bij de fabriek minder vervuild is dan grond verder afgelegen van de fabriek. Ik ben benieuwd wat burgers zelf voor grondwaarden zouden meten in deze grond. Maar ja, deze grond ligt daar alweet 3 jaar.

  2. Mijnheer van Dam…. Mijn idee is dat zo giflozende fabriek helemaal geen bestaansrecht mag hebben. Ook op de Maasvlakte eo wonen en werken mensen die dezelfde rechten hebben als iedereen. Gezonde frisse lucht, schoon en zuiver water en een omgeving waarin het goed is om op te groeien!

  3. De omgevingsdienst heeft een oogje toegeknepen. Iedereen kent de regels over het verplaatsen van grond, zeker de betrokken instanties. Hier is sprake van vuil spel. Helaas voor hen is het bedrog uitgekomen door wantrouwende burgers. Burgers die hun ogen niet in hun zak hebben. Ieder weldenkend mens begrijpt dat de grond die dichter onder de rook van Dupont ligt zwaarder vervuild is dan de grond die verder van de fabriek ligt. De betrokken partijen hebben ditmaal te makkelijk gedacht de Sliedrechters te misleiden. En hoe vaak is dit in het verleden gebeurt, als het bedrog er niet zo dik bovenop lag? In en in triest dat burgers zelf overheidsinstanties moet controleren, omdat deze gecorrumpeerd zijn. Deze grond moet zo snel mogelijk terug, voordat de vervuiling verder verspreid wordt in het groene hart. Ik ben echter bang dat door allerlei rookgordijnen die door betrokken instanties worden opgetrokken deze grond nog lange tijd zal blijven liggen waar het niet hoort. Dit zijn Rusland taferelen.

  4. Diep en diep triest, dat een provincie de vergunning verleent en zijn burgers vergiftigt! Nu gaan lagere overheden aan de bel trekken?

  5. Gemeente SLIEDRECHT en nu als de donder die zwaar vervuilde grond bij de volkstuinen terug naar waar het vandaan komt

  6. Zou over zo’n zinnetje niet te lang bijstaan dat leidt weer af .Gaat over die fabriek aan de overkant en daar moet echt iets aan gedaan worden.Hier in Sliedrecht is het hoogste percentage kanker gemeten. Dus werk aan de winkel Drechtsteden!! Deze fabriek moet naar de maasvlakte niet meer in dit gebied met lozingen en zeer gevaarlijke lucht !!

  7. Als de vis niet meer gegeten kan worden, hoe zit het dan met het gras voor de koeien, de melk, de boter en de kaas? En hoeveel tuinen worden er met slootwater gesproeid? Wat voor zin heeft het om over vergroenen en biodiversiteit bevorderen te praten als een bedrijf als Chemours en DuPont toestemming krijgen om te blijven uitstoten? Laat ze het bedrijf sluiten, en pas weer opstarten als ze een proces kunnen bedenken zonder uitstoot. Zonder de omgeving tot in lengte van jaren te vergiftigen

  8. “en misschien wel werden omgekocht, wie weet…”

    Jammer, zo’n goede column en dan zo’n suggestief zinnetje.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld