Column: Bestuur van confrontatie

Deze column gaat over een gemeentebestuur dat er voor kiest om de confrontatie aan te gaan met burgers en bedrijven in plaats van samen te werken en goed te communiceren.

Voor de Kerkbuurt, het Burgemeester Winklerplein en het poldergebied Sliedrecht-Noord geld dat miljoenen zijn uitgegeven aan het maken van niet samenhangende plannen. (© Foto RPAS Peter Donk / Sliedrecht24)

Van de Kerkbuurt kun je als gemeentebestuur vinden dat het gebied langer is dan wenselijk. Dat je rotte kiezen wilt verwijderen is ook goed. Dat je vervolgens met de uitvoering van een plan wilt beginnen ondanks lopende beroeps- en bezwaarprocedures – terwijl serieus belanghebbende omwonenden nog verzoeken om alternatieven te onderzoeken – dan moet je je afvragen of er in het voortraject niet iets goed fout is gegaan.

Het is altijd beter van te voren met belanghebbenden af te stemmen en indien mogelijk draagvlak te creëren. Zeker als blijkt dat belanghebbenden constructief mee willen denken. Ondertussen blijkt ook nog dat er nog meer bouwplannen in het gebied zijn. Maakt dan eerst een veel omvattender plan samen met de omgeving. Samenhang en transparantie in ruimtelijke plannen zijn zelfs wettelijk voorgeschreven.

Beiden zijn afwezig en nu heeft het er de schijn van dat de belangen van partijen die appartementen willen bouwen zwaarder wegen dan de belangen van de winkeliers. Er is volkomen onnodig een gespannen situatie ontstaan.

Dan het Burgemeester Winklerplein. Op onder andere een prominent pand is door de gemeente al drie maal Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) gelegd. Een ordinair beslag hetgeen betekent dat je je pand alleen maar aan de gemeente mag verkopen. Dat gebeurt in 2007, in 2010 en in 2015. Telkens voor drie jaar. Al die jaren gebeurt er niets, alleen onzekerheid en een heel naar gevoel voor de eigenaren (of huurder van het pand) resteert. Een hele nare, nodeloze confrontatie waar de sfeer niet van opknapt. Ook gaan de panden verpauperen, omdat door de onzekerheid toch minder aan onderhoud wordt uitgegeven.

In 2015 probeert een eigenaar contact op te nemen met de wethouder over hoe nu verder. Het heeft ruim twee jaar geduurd, voordat die afspraak er kwam, ondanks herhaalt aandringen. Door een wethouder is toegegeven dat de communicatie niet goed is geweest. Drie maanden na deze afspraak is er nog geen vervolg aan deze afspraak gekomen. Moet je nagaan. De betreffende eigenaar wil meewerken en plaats nemen in de zogenaamde schuifgroep om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. De slogan ‘SLDRCHT, GROOT IN DOEN’ gaat in bovenstaande zaken in ieder geval niet op. Voortvarend en ambitieus ook niet.

Dan het Recreatief Knooppunt Sliedrecht (RKS). Sinds 2002 zijn in Sliedrecht negen ruimtelijke plannen gemaakt voor het landelijk gebied. Dat zijn dus plannen die de gemeente Sliedrecht maakt op eigendommen van boeren. Je krijgt dan als eigenaar een mededeling wat men op jouw land van plan is. Alleen over het plan Transformatie Merwedezone mochten de eigenaren meedenken. Daar uit voort kwam de visie Zuidrand. Een mooi plan met o.a. wandelpaden fietspaden ruiterroutes en de uitgeplaatste voetbal.

Het werd opgenomen in de structuurvisie en met de uitvoering werd begonnen door het uitplaatsen van manege Alblas, medio 2013. In 2014 kwam er weer een nieuw college met een nieuw plan. Nu pas gaat men er achter komen dat in het nieuwe ’Van Rekom plan” de aanleg van leuke wandel-, fiets- en ruiterroutes niet goed mogelijk is en dat de landbouw gehinderd wordt. Men wil een ruiterroute over een weg waar je niet eens veilig kan fietsen. Geen plan wat GROOT IN DOEN uitstraalt en waar burgers blij van gaan worden. Maar ondertussen heb je ook nog een situatie gecreëerd dat heel veel mensen het gemeentebestuur zien als een club die met slechte plannen komt.

Voor de Kerkbuurt, het Burgemeester Winklerplein en het poldergebied Sliedrecht-Noord geld dat miljoenen zijn uitgegeven aan het maken van niet samenhangende plannen. Als gevolg van het niet willen communiceren met echte belanghebbenden zijn er overal vervelende situaties zijn ontstaan tussen bestuur, burgers en bedrijven.

Piet Smits
ondernemer / agrariër

Let op! Een column bevat altijd een mening. Dit artikel staat dan ook op de pagina Opinie. Elke lezer mag een column aandragen (let op de column is echt een column en geen ingezonden brief).

5 gedachten over “Column: Bestuur van confrontatie

 1. Een heel duidelijke column, goed leesbaar en bruikbaar voor de bepaling waarop ik zou moeten stemmen.
  Ik dacht altijd in een dorp te wonen met redelijk goed bestuur maar dit zijn bizarre voorbeelden. Hier treft natuurlijk ook de Raad blaam die, ongeacht welke partij, kritischer zou moeten zijn.
  En kijkend naar alle programma’s lees ik weinig over bovengenoemde problematiek terug en dat is uiterst vreemd. Men leeft er langs heen blijkbaar. En dat maakt kiezen weer moeilijker.

  Ik ga maar eens verder spitten maar als ik dit lees kan het geen van de besturende partijen worden. Dank voor deze informatie.

 2. Ik kom vaak op het Burgemeester Winklerplein.
  Ik vraag dan weleens of de kioskhouder iets weet?
  Meestal weten zij nog minder dan ons over vage plannen.
  Was bij viswinkel.
  Die hebben de boel beetje verbouwd.
  Of ze weg moeten en wanneer, dat weten ze niet.
  Kerkbuurt is vraagstuk dat alleen moeilijk wordt door overleg met bepaalde personen.
  Niet de winkeliers.

 3. Een uitstekende column met precies de waarheid als een koe.
  Zelf heb ik hier volop mee te maken gehad en ook een soortgelijke brief gestuurd en gesprek gehad.
  De gemeenteraad heeft me jarenlang van het kastje naar de muur gestuurd, vol met leugens en bedrog.
  Ook zaten er ieder half jaar weer anderen op zo’n project.
  Pas bij het inlichten van de burgemeester kwam er voor mij een enigsinds respectabele oplossing en werd er ook echt iets gedaan.
  Frustatie over het hele geval zal altijd blijven bestaan, dat ‘SLDRCHT, GROOT IN DOEN’zal ik maar snel weghalen (misschien bij de volleybalsters niet).

 4. Een waarheid als een koe! Burgemeester en een deel van het gemeentebestuur hebben lak aan de inwoners van onze gemeente. Begint dictatoriale trekken te vertonen en daar mogen de inwoners zich denk ik wel eens zorgen over gaan maken.

 5. Ik veronderstel dat de inwoners van Sliedrecht nu weten op wie ze niet moeten stemmen. Het nodeloos uitgegeven geld komt wel uit de zakken van de stemmers (niet stemmers). En arrogantie zal nu eens bestraft moeten worden.

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld