Column: Alles verantwoorden

Moet je als gemeenteraad, als hoogste orgaan, willen dat een lid van het college een bepaald bedrag zonder tussenkomst van de gemeenteraad kan uitgeven? Of het nu gaat om een bedrag van € 5.000,– of € 50.000,–? In een aantal Nederlandse gemeenten gaat dit bedrag van ‘vrije bestedingsruimte’ voor collegeleden nog een aantal malen over de kop. Een collegelid hoeft daarvoor niet de gemeenteraad te raadplegen. Ik vind het bizar!

Moet je dit zo willen?

Ik denk het niet en toch gebeurt het. Ook in Sliedrecht! De gemeenteraad zou als hoogste orgaan de controle moeten kunnen houden over de uitgaven door het college. Vooraf aan de raad gewoon voorleggen, waaran je het geld wilt besteden. Daarover zou in het openbaar ook uitleg bij moeten worden gegeven. Het is transparant en dit past helemaal in de communicatie van dit moment.

Een burgemeester of wethouder die tegen mij zegt dat dit niet kan, moet ik nog tegenkomen. 

Als je namelijk als collegelid geld wilt uitgeven, dan denk je daarover na. Dan heb je ook tijd om het voor te leggen of te informeren. Een College Informatiebrief past daar bij en een moment dat de raad in het openbaar erover vragen kan stellen.

Daarin past al zeker niet het in het geheim ergens geld voor beschikbaar stellen. Transparantie is het codewoord. Een beter woord vind ik ‘eerlijkheid’. Maar tot vandaag gaat het anders.

Hoe kon het zo ver komen? Je zou bovendien als collegelid veel gezeur achteraf over een eventuele verkeerde besteding van het geld kunnen voorkomen.

Mijn vraag is waarom dit dan ook nu al niet gebeurt? Laat gewoon alle uitgaven de raad passeren, in het openbaar. 

Peter Donk
redactie Sliedrecht24

Let op! Een column bevat altijd een mening en mag prikkelen. Dit artikel staat dan ook op de pagina Opinie. Elke lezer mag een column aandragen (let op:  de column is echt een column en geen ingezonden brief). 

3 gedachten over “Column: Alles verantwoorden”

 1. Beste Roel,
  Je kan alles vooraf (begroting) en achteraf (jaarrekening) verantwoorden. Er blijft een vrij bestedings- of toezeggingsbedrag mogelijk.
  Dat kennen ze in veel gemeenten en het bedrag verschilt enorm (Leiden zelfs € 250.000,–). De column is een wake-up-call. Ik ben voor alles – liefst vooraf – verantwoorden.

  Namens de redactie,
  Peter Donk

 2. Om het in de taal van (een deel van het!) zondagse Sliedrecht te zeggen:
  “Wat is daarop (nl.de reactie van Mark Veheul) uw antwoord, Sliedrecht24”?

 3. Beste Peter,

  Elk jaar maakt de gemeente Sliedrecht een begroting op. Daarin staat wat de plannen zijn en hoeveel geld er voor nodig is. De gemeenteraad behandeld deze begroting en neemt uiteindelijk een besluit. Wanneer dit besluit genomen is, staat het college vrij om de gelden in te gaan zetten.

  Het is dus niet zo dat een collegelid zomaar gelden in kan zetten voor iets anders, want wanneer er iets (flink) afwijkt moet men dat rapporteren in de tussenrapportage. Dan is de gemeenteraad weer aanzet om daar iets van te vinden, want elke TURAP (tussenrapportage) wordt besproken in de raad. Geloof mij, deze raad zit erg scherp op haar budgetrecht.
  De begroting kent geen “geheime pagina’s” en is naar mijn inziens 100% transparant. De begroting is terug te vinden op de website van de gemeente Sliedrecht en voor iedereen in te zien.

  Met vriendelijke groet,
  Mark Verheul

Plaats een reactie

*=Verplicht veld