College wil zich niet in schimmelzaak tussen huurders en verhuurder mengen

SLIEDRECHT – Het College van B & W wil zich niet mengen in de problematiek rond schimmels in huizen van woningcorporatie Tablis Wonen, waarmee verschillende huurders in het dorp te maken hebben. “Deze concrete zaak kennen we niet. Wij beschouwen dit als een kwestie tussen een huurder en de verhuurder. Daarin spelen wij als gemeente geen rol”, antwoordt het het college dinsdag 28 maart 2023, “Tablis Wonen heeft ons laten weten dat men werkt aan de afhandeling van de zaak.”

Schimmels in één van de huurwoningen in wijk Baanhoek-West, in Sliedrecht-West. (Archieffoto Peter Donk / Sliedrecht24)

De lokale politieke partij PRO Sliedrecht sprak zaterdag 25 maart 2023 met bewoners naar aanleiding van een ingezonden brief op online krant Sliedrecht24. De brief was ook de aanleiding om vragen te stellen aan het College van B & W. 

Afspraken
PRO Sliedrecht vroeg het college naar gemaakte afspraken tussen de gemeente en de woningcorporatie. In de prestatieafspraken met Tablis Wonen en huurdersorganisatie SliM Wonen voor de jaren 2023 en 2024 heeft de gemeente Sliedrecht speciale aandacht besteed aan de leefbaarheid. “Doel is om beter zicht te krijgen op de wijken en buurten die aandacht vragen. Aan de hand van buurtschouwen spreken wij gezamenlijke acties af om waar nodig de leefbaarheid in en om de complexen van Tablis Wonen te verbeteren”, aldus het college. Dit is volgens hen onderwerp van gesprek in het bestuurlijk overleg van gemeente en Tablis Wonen. College: “Wonen met welzijn en zorg. We ontwikkelen momenteel met vertegenwoordigers uit de sectoren welzijn en zorg een woonzorgvisie. En wonen voor mensen uit aandachtgroepen. Hiervoor hebben we in de Drechtsteden de agenda huisvesting kwetsbare groepen vastgesteld. Ieder van deze onderwerpen heeft eigen verantwoordings- en evaluatie-instrumenten.”

Kapitaalbehoefte
Voor het bouwen en onderhouden van sociale huurwoningen hebben woningcorporaties kapitaal nodig. Daarvoor sluiten de corporaties leningen af op de kapitaalmarkt. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) staat daarvoor borg via een systeem van buffers en vangnetten. “Wanneer dit systeem ontoereikend blijkt te zijn dan vraagt het WSW renteloze leningen van het rijk en van de gemeenten. Deze achtervang is 50% door het rijk en 50% door de gemeenten. De leningen die een corporatie sluit voor haar kapitaalbehoefte zijn vrijwel nooit te koppelen aan een concreet project. Daarover kunnen wij u daarom niet meer informatie verstrekken”, schrijft het college aan PRO Sliedrecht.

3 gedachten over “College wil zich niet in schimmelzaak tussen huurders en verhuurder mengen”

  1. Prestatieafspraken worden door 3 partijen ondertekend. Namelijk Tablis Wonen, Slim Wonen en de wethouder Wonen. Deze worden ondertekend op het gemeentehuis. Als huurders zo ontzettend moeten knokken voor leefbaarheid en een goede woning. Wat hebben de Prestatieafspraken dan voor zin. Dus juist heel goed van Pro Sliedrecht hierop in te gaan en vragen te stellen.

  2. Normaal dat gemeente hier geen partij is. Dat had je vooraf kunnen weten, toch PRO Sliedrecht? Niet slim van een betaald burgerraadslid.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld