College was niet op de hoogte van transport en stort vervuilde grond

SLIEDRECHT – Het college van de gemeente Sliedrecht was niet op de hoogte gesteld over de grondtransporten van het Land van Matena naar de weidegrond van Jan Vink in Sliedrecht-Noord. Dat schrijft het college woensdagmiddag 16 mei 2018 in beantwoorden op vragen van lokale partij PRO Sliedrecht. Het college geeft niet concreet aan wat er nu gaat gebeuren.

Al enkele dagen – ook vandaag woensdag 16 mei 2018 – wordt de vervuilde grond van het Land van Matena (het vervuilde Chemours-DuPont gebied – red.) getransporteerd naar een stuk weiland van Jan Vink in Sliedrecht-Noord. (© Foto RPAS Peter Donk / Sliedrecht24)

Sliedrecht24 heeft over de kwestie dinsdag 15 mei 2018 in een artikel over bericht. Dat leidde dinsdagavond tot vragen in de gemeenteraad. Het college besloot de raad vandaag, woensdag 16 mei 2018, voor 17.00 uur te antwoorden. Dat lukte niet binnen de afgesproken tijdsmarge. Pas om 17.18 uur rolde een mail van de griffie binnen bij de raadsleden. 

Bodemmonsters
De partij grond is afkomstig van de locatie Land van Matena te Papendrecht en is vooraf onderzocht en aangemeld bij de Omgevingsdienst. Uit de bodemmonsters kwam ook naar voren dat het om licht PFOA-houdende grond gaat. PFOA-gehalten in de partij grond zijn niet hoger dan de PFOA-waarden in het betreffende toepassingsgebied.

Tekst gaat verder onder video.
Het storten van de grond. (© Video RPAS Peter Donk / Sliedrecht24)

Extra regels en meer onderzoek
“Dit betekent dus dat de PFOA-gehalten daar niet verder oplopen. De Omgevingsdienst heeft toestemming gegeven om de grond toe te passen op de genoemde locatie. De toepassing is conform de “Handreiking toepassing van PFOA-houdende grond Drechtsteden en omstreken”van 3 november 2017. “Grond waarin PFOA zit mag niet zomaar elders worden toegepast, om te voorkomen dat schone(re) grond verontreinigd wordt.  Vervoer van PFOA-houdende grond en het toepassen elders is toegestaan, maar er gelden wel extra regels. Zo is het doen van bodemonderzoek verplicht en moet het toepassen elders vooraf gemeld worden bij de omgevingsdienst. Zij houden hier toezicht op. Alle regels die gelden zijn vastgelegd in de eerdergenoemde handreiking.  Door middel van deze tijdelijke handreiking is duidelijk waaraan (bouw)projecten moeten voldoen waar het grondverzet betreft. Zo kunnen deze projecten toch doorgang vinden”schrijft het college. “In overleg met betrokken gemeenten (waaronder Sliedrecht en Papendrecht – red.), provincie Zuid-Holland, DCMR Milieudienst Rijnmond, GGD en het expertisecentrum PFAS heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid de handreiking opgesteld. Deze handreiking is tijdelijk van kracht tot er definitieve regels zijn. Daarvoor wordt nu meer onderzoek gedaan.”

Niets bekend
Het college van B & W was ook niet bekend met het feit de stort van de grond op het land in Sliedrecht-Noord gemaild is naar de Omgevingsdienst, zelfs tot drie keer toe, en dat de Omgevingsdienst naar verluid geweigerd heeft aan het verzoek van de betreffende bewoners te voldoen. College: “Bij het college is hiervan niets bekend. Wij hebben dit gecheckt bij de Omgevingsdienst. Op basis van de vraagstelling is bij de Omgevingsdienst niets bekend over e-mails die betrekking hebben op deze zaak.”

2 gedachten over “College was niet op de hoogte van transport en stort vervuilde grond

  1. Handreiking is duidelijk. En als ik het lees is aan die voorwaarde voldaan. De gemeente mandateert de Omgevingsdienst voor uitvoering. Dus is er niks aan de hand en is dit op de juiste manier uitgevoerd. Dus verhaal wordt groter gemaakt dan het is en de burger wordt onnodig bang gemaakt.

  2. Wat een rotzooi is het toch in de gemeenteraad van Sliedrecht,alles kan en mag en Papendrecht maar lachen om die stomme Sliedrechters.

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld