Japans restaurant Oishi Fusion
Firma De Vries

College van B & W: ‘Verminderen klachten openbaar groen en verlichting’

SLIEDRECHT – Het aantal klachten over verlichting en groen moet als het aan het College van B & W ligt flink minder worden. Dat bericht het college aan de leden van de gemeenteraad. “In het CollegeUitvoeringsProgramma 2018 -2022 is het volgende opgenomen ‘we zetten in op een halvering van de klachten op verlichting en groen’. Een goede omschrijving van wat een klacht is, ontbrak vooralsnog kennelijk in het gemeentekantoor. 

Het aantal klachten dat bij de gemeente binnenkomt, wil het college halveren. (Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

“Om deze afname goed te kunnen meten en volgen is het van belang om te definiëren wat onder een klacht moet worden verstaan. Opgemerkt dient te worden dat de uitdrukking “klacht” niet altijd op de juiste wijze wordt gebruikt en dit kan tot onduidelijkheden leiden”, aldus het college. Om met de gemeenteraad hier duidelijkheid over te krijgen, is daarvoor nu een formulering bedacht. Klachten gaan altijd over het doen en laten van personen. “Als u een klacht heeft over eenvoudig te herstellen zaken, zoals een kapotte lantaarnpaal of een verzakte stoeptegel, dan is dit een melding. Meer informatie over meldingen leest u in onderstaande productpagina “Meldingen aan de Servicelijn”. Als u het niet eens bent met een besluit dat de gemeente heeft genomen dient u een bezwaarschrift in”, schrijft het college aan de gemeenteraad.

Categorieën
De gemeente Sliedrecht kent een klachtenregeling. College: “Op het moment dat de gemeente een melding niet goed of niet binnen een redelijke termijn oplost ontstaat een klacht. Een klacht betreft dus verwijtbaar handelen. Deze kan mondeling worden afgewikkeld, maar ook schriftelijk. Wanneer een inwoner een klacht indient loopt dit via de klachtenprocedure en is er pas sprake van een (officiële) klacht. In de volksmond wordt echter iedere melding die via de meldingenlijn binnenkomt aangeduid als klacht. Dit moet echter worden genuanceerd omdat er diverse soorten van meldingen zijn en zeker niet in alle gevallen betreft het klagen over zaken die door de gemeente niet of te laat worden uitgevoerd.” De meldingen zijn bij de gemeente vanaf dit jaar ingedeeld in drie categorieën. 

1 gedachte over “College van B & W: ‘Verminderen klachten openbaar groen en verlichting’”

 1. Klachten betreffende openbaar groen moeten volgens een bepaald protocol worden doorgegeven?
  Is dit de bedoeling?
  Maar als je opeens ziet dat alle bomen in een straat zijn omgehakt en er nog drie staan, dan is dit een te lange weg.
  Dan handel je direct, verbouwereerd en natuurlijk pak je dan direct de mail of telefoon naar de gemeente. Contacteer je direct de betreffende wethouder of politieke partij.
  Dit om erger te voorkomen!
  Dit is dan een noodsituatie!
  De bomen in de Talmastraat zijn helaas weg maar er staan er nu nog drie op hoek met Thorbeckelaan.
  Nogmaals hoop ik dat wethouder Spek deze bomen spaart en redt van de zaag!
  P.S.
  Bezwaarschrift is dan te laat!

Plaats een reactie

*=Verplicht veld