College van B & W: ‘Begroting Sliedrecht sluitend met oog op de toekomst’

SLIEDRECHT – De wereld om ons heen verandert continue. De grote ontwikkelingen rondom klimaat en economie volgen elkaar in hoog tempo op. “In Sliedrecht is de onzekerheid over de vervuiling met PFAS een heel direct voorbeeld van de ontwikkelingen waarmee wij worden geconfronteerd. Een gevolg van de economische ontwikkelingen is dat de financiële zorgen voor veel inwoners steeds groter zijn.  Wij anticiperen op alle relevante ontwikkelingen om ons heen”, stelt het College van B & W, terwijl het maandag 9 oktober 2023 bericht dat de begroting sluitend is met het oog op de toekomst en meedeelt dat deze naar de gemeenteraad is gestuurd.

Het College van B & W van de gemeente Sliedrecht met v.l.n.r. gemeentesecretaris-directeur Niels Kuiper, wethouder Cees Paas (SGP-ChristenUnie), wethouder Roelant Bijderwieden (VVD), burgemeester Jan de Vries (CDA) en wethouder Ton Spek (CDA). (Foto gemeente Sliedrecht)

In Koers 2030 en het College werkprogramma zijn de contouren uitgewerkt hoe de gemeente Sliedrecht staat en beweegt in deze veranderende maatschappij, zodat ze klaar zijn voor de toekomst. De gemeenteraad gaat op 7 november met elkaar in gesprek over de begroting.

Veiliger en inclusief
“We willen dat iedereen in Sliedrecht prettig en veilig kan samenleven. Dat doen we met de ambitie om brede welvaart te realiseren voor onze huidige en toekomstige bewoners. En dat gaat niet vanzelf. Daarvoor is vernieuwing, samenwerking en hulp van anderen nodig”, stelt de gemeente, die zegt samen te willen bouwen aan een economisch sterke regio, waar het prettig wonen, werken, studeren en leven is. “Met een gezonde, groene en veilige omgeving, financiële stabiliteit, sociale verbondenheid en volop kansen voor iedereen. Binnen de regio Drechtsteden is dat recent vastgesteld in de Groeiagenda.”

Ruimtelijke ontwikkeling
De gemeente Sliedrecht zegt samen met hun maatschappelijke partners – lokaal en regionaal –aan de slag te gaan om slimme verbindingen te maken om de zorg en sociale structuur (o.a. sport, onderwijs, welzijn en gezondheid) beter aan elkaar te verbinden. College: “We doen dat omdat we met elkaar gezondheid en een gezonde leefstijl kunnen bevorderen. Met de (de uitwerking van) de woonzorgvisie geven we richting aan de ruimtelijke ontwikkeling van Sliedrecht om nu en in de toekomst voldoende woningen en voorzieningen te hebben. We willen dat alle inwoners van Sliedrecht zo lang mogelijk prettig en veilig thuis kunnen blijven wonen.”

Leefomgeving
Tenslotte zegt het college te werken aan meer groene buitenruimte om de wijken en buurten aantrekkelijk te maken. “Naast het feit dat een groene buitenruimte prettig verblijven is zorgt de groene buitenruimte er ook voor dat we hitte of heftige neerslag de baas kunnen zodat onze leefomgeving deze klimaatveranderingen aankan. We gaan bijvoorbeeld waterbergingen maken. We maken een speerpunt van een mooie buitenruimte zonder zwerfafval. Dat we daar trots op zijn kun je zien omdat de entrees van Sliedrecht herkenbaar en aantrekkelijk zijn in 2024”, aldus het college.

Duurzaamheidsinitiatieven
Voor de ontwikkeling van Sliedrecht zegt het college niet alleen te kijken naar 2024. “Maar in dat jaar zetten we de stappen om in de toekomst plannen te kunnen realiseren. Met de invoering van de omgevingswet geven we onze inwoners meer regie over hun eigen initiatief. Op locatie de Driehoek werken we aan verschillende duurzaamheidsinitiatieven zodat we niet alleen energie opwekken maar dat ook kunnen verwerken. Innovaties om samen met de regio ons voordeel mee te doen”, schrijft het college.

Tekst gaat verder onder foto.

Het gebied ten noorden van de Betuwelijn is volgens het college in 2024 volop in beweging. (Foto ArieJan van Termeij / Sliedrecht24)

Ontwikkelingen
Over het gebied in Sliedrecht-Noord bericht het college: “Sliedrecht Buiten, de sport en recreatievoorziening zal na jaren praten en plannen maken de eerste zichtbare stappen naar realisatie laten zien. Met de eerste stappen tot de realisatie van een AZC in Sliedrecht-Noord geven we op de schaal van Sliedrecht antwoord op de mondiale vluchtelingen problematiek. Om deze ontwikkelingen in Sliedrecht Noord te kunnen realiseren werkt de organisatie door aan de realisatie van de Noord-zuid verbinding, de groene passage over de A15.”

Aanpakken
Ook binnen de huidige contouren gebeurt het nodige. College: “Op de locatie van het voormalige politiebureau komt een nieuwe brandweerkazerne. We werken verder aan de wegen en riolering in de Vogelbuurt. De buitenruimte op de locatie Stormrand en omgeving wordt heringericht (opgehoogd en verduurzaamd – red.).” In 2024 zegt het college aan de slag te gaan met de versterking van de relatie tussen de economische en toeristische as van Sliedrecht. “Inwoners zien dit door niet alleen door verhalen, we pakken ook de buitenruimte aan om dit te laten zien.”

Raadhuis
Na de renovatie in 2023 is het gebouw Elektra aan Stationsweg 4 in 2024 volop in gebruik door verschillende doelgroepen. Stationsweg 4 wordt een ontmoetingsplaars voor iedereen uit Sliedrecht. “Iets dichter naar het gemeentekantoor starten we in 2024 met de renovatie van het raadhuis. Ook dat moet na de renovatie een ontmoetingslocatie worden. Inwoners en bestuurders gaan daarover met elkaar in gesprek. Datzelfde gemeentekantoor wordt in 2024 ook verbouwd, zodat er een toekomst bestendige huisvesting wordt gerealiseerd voor het ambtelijk apparaat”, legt het college uit.

Projecten
De gemeente Sliedrecht zegt te hechten aan een open bestuur, verbonden met de inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen. College: “Vanuit de visie op Dienstverlening gaan we in 2024 op een gestructureerde wijze de dienstverlening ontwikkelen. In de verschillende projecten werken we met de participatieleidraad en weten inwoners welke mogelijkheden er zijn om inspraak te hebben.”

Stap voor stap
Koers 2030 kan volgens de gemeente Sliedrecht alleen worden gerealiseerd door de gemeentelijke organisatie en daarmee hun mensen de gelegenheid te geven om goed en efficiënt te kunnen laten werken. “De afgelopen jaren is geïnvesteerd in de organisatie. Dat werpt in de huidige arbeidsmarkt ook de vruchten af. Stap voor stap komt de basis steeds verder op orde. Daarmee kunnen we in 2024 de stap zetten naar een Dienstverleningsvisie en duidelijke beloften aan onze inwoners. Beloftes die we maken op het gebied van afhandeling van vragen en meldingen”, concludeert het college.

Uitdaging
Een begroting kan niet zonder ook een financiële blik vooruit te werpen. Dat doet het college: “We staan er financieel goed voor. Wanneer we kijken naar de meerjarenbegroting, dan sluiten 2024 en 2025 positief. In 2026 daalt de bijdrage van het Rijk (ravijnjaar), waardoor er een tekort ontstaat en er ook in Sliedrecht een uitdaging is. Samen met andere gemeenten verwachten we dat het Rijk nog met oplossingen komt voor 2026. We bereiden ons voor op aanvullende oplossingen, zodat we keuzen kunnen maken als het Rijk zijn verantwoording niet neemt”, laat het college weten.

2 gedachten over “College van B & W: ‘Begroting Sliedrecht sluitend met oog op de toekomst’”

  1. En vooral die laatste alinea. Ze weten niet of er in 2026 een tekort ontstaat daarop vooruit lopend wordt in 2024 de gemeentebelasting alvast verhoogd met 6% en voor die tijd gaan we Sliedrecht nog in de afgrond storten door al die idiote bouwplannen die natuurlijk veel duurder zijn als de burger wordt verteld. Neem als voorbeeld Elektra, deze verbouwing zou 3 maanden duren. Inmiddels zijn we al een jaar verder en er wordt niks verteld door de gemeente aan de inwoners. Het enige wat we weten is dat de kosten enorm zijn opgelopen ( ik ga hier het bedrag maar niet noemen) ja hoe kan het ook anders. Inmiddels is het pand onherstelbaar verminkt (vind ik als trouwe bezoeker). Ik hoorde dat het binnen heel chique is geworden, waarschijnlijk is het de bedoeling dat alleen de Rotary club daar nog mag komen maar wij kunnen het betalen. Gemeente, raad en alle bestuurders; ga je kapot schamen.

  2. Het blijft een leuk stelletje. Maar niet luisteren naar de inwoners. Gewoon maar de eigen zin doen. Besluiten nemen en afspraken maken waarbij je je in alle realiteit afvraagt of die rechtsgeldig zijn. Of dat het gaat om vet eigen belang. Wat is vet en wat is Spek :). Geen empathie en inwoners negeren. Een vlag uithangen waarvan velen denken: waarom kies je partij. Wij hebben een fantastisch college toch? Motto: veel geld verdienen, over de rug van de inwoners. Bouwen, slopen en criminelen binnenhalen. Ik kan er natuurlijk naast zitten. Kijk als Sliedrechter toch eens naar wat het college van B&W uithaalt en hoe een groot deel van de gemeenteraad daar nauwelijks of niet reageert. Hou daar rekening mee bij de verkiezingen.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld