College Uitvoeringsprogramma ‘Werken áán, vóór en mét Sliedrecht’

SLIEDRECHT – Het College Uitvoeringsprogramma (CUP) 2018-2022 ‘Samen werken áán, vóór en mét Sliedrecht’ ligt op tafel. Het is woensdagmorgen 10 oktober 2018 gepresenteerd door wethouder Hans Tanis (SGP-ChristenUnie). Hij gaf tekst en uitleg namens het gemeentebestuur. Ruim een half jaar heeft het college op de CUP ‘gebroed’. Lang verwacht, toch gekomen. Het duurde zo lang volgens Tanis door een late installatie van het college, de zomervakantie en overleg met betrokken partners. 

Wethouder Hans Tanis (SGP-ChristenUnie) geeft een nadere toelichting op de plannen voor de komende jaren. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24) 

De collegepartijen SGP-ChristenUnie, PRO Sliedrecht, CDA en PvdA kozen voor het thema: ‘Werken áán, vóór en mét Sliedrecht’. “De resultaten die dat de komende vier jaar oplevert, zorgen ervoor dat Sliedrecht een dorp is en blijft om trots op te zijn. Het College Uitvoeringsprogramma is een uitwerking van het coalitieakkoord dat SGP/ChristenUnie, PRO Sliedrecht, CDA en PvdA voor de zomer al sloten. De afspraken die daarin zijn gemaakt, zijn nu uitwerkt in concrete plannen”, vertelde Tanis. Het college wil inwoners, bedrijven en instellingen betrekken bij de uitvoering. Enkele punten uit het CUP. 

Winkelgebied
De Kerkbuurt is net als het Burgemeester Winklerplein en de Woonboulevard belangrijk voor de economie van Sliedrecht. Tanis: “Die gebieden moeten aantrekkelijk zijn, een goede uitstraling hebben en zo aan bekendheid winnen. We zetten daarom extra mensen in voor het aantrekken van nieuwe winkels”.

Meer groen
Over vier jaar is de gemeente volgens Tanis een stuk groener en is het aantal bomen met tien procent toegenomen. Tanis: “Speciale aandacht gaat uit naar het vergroenen van Baanhoek-West en het aantrekkelijk maken van de bermen van de Deltalaan en Thorbeckelaan.”

Hondenpoep
Er komt een oplossing voor één van de grootste ergernissen in Sliedrecht. “De gemeente zet een hondenpoepzuiger in om speelplaatsen en parken schoon te houden. De BOA’s blijven actief en voor de problematiek blijven we de aandacht vragen van de hondenbezitter. Ook daar zit een verantwoordelijkheid”, aldus Tanis woensdagmorgen.

Warmtenet
Sliedrecht-Oost wordt (deels) aangesloten op een lokaal warmtenet. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft 3,8 miljoen euro subsidie toegekend aan het project waarbij 500 particuliere koopwoningen, 100 huurwoningen en een verzorgingshuis aardgasvrij worden gemaakt. Het is één van de speerpunten in dit college van B & W.

Elektra
Het pand Elektra wordt zowel van binnen als van buiten aangepakt. Tanis: “En ook de directe omgeving krijgt een opknapbeurt. Daarmee zorgt het college ervoor dat het pand multifunctioneel inzetbaar is en dat de uitstraling van het gebouw in ere wordt hersteld.”

Senior-vriendelijk Sliedrecht
Sliedrecht blijft volgens Tanis onverminderd investeren in de zorg: Voor de jeugd, voor ouders en voor senioren. “Er komt een opvangplaats voor kwetsbare inwoners in crisissituaties en er komen laagdrempelige ouderschapscurussen. Sliedrecht zet alles op alles om een senior-vriendelijk dorp te zijn en te blijven. Dat doen we  door met onze ouderen in gesprek te gaan”, zegt de wethouder, “En we komen met voorstellen die passen bij hun wensen en behoeften.”

Onderwijs
Onderwijs in Sliedrecht moet goed zijn en goed blijven. Wethouder Tanis: “Het college vindt de ontwikkeling van kinderen en aansluiting op de arbeidsmarkt van groot belang. Daarom wordt er samen met het onderwijs een zorg- en techniekroute opgezet. Ook zet Sliedrecht erop in dat leerlingen MBO-opleidingen in het dorp kunnen volgen. Dat wil het college samen met het lokale bedrijfsleven voor elkaar krijgen.”

Sliedrecht veilig
Sliedrecht moet een veilige gemeente blijven. “Daarom begint Sliedrecht met de campagne ‘25.000 paar ogen’, waarbij alle inwoners de vraag krijgen om alert te zijn en melding te doen bij onraad”, aldus Tanis, die vertelde dat hier later op wordt teruggekomen. 

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld