College praat met raad over onderhoudsinvestering gebouw Elektra

door Peter Donk
SLIEDRECHT – Zes pagina’s telt het raadsvoorstel van het College van B & W om het jongerencentrum Elektra grondig te renoveren. Het college wil daarvoor een bedrag van € 1.610.000,– (excl. btw) uittrekken en gaat daarover woensdag 25 november 2020 met de raad over in gesprek tijdens een beeldvormende vergadering. De samenkomst is in de tijdelijke raadzaal in partycentrum De Lockhorst. Tussen 19.30 – 20.30 uur online te volgen via de website van de gemeente Sliedrecht.

De renovatie betreft zowel de binnen- als buitenkant van het gebouw aan Stationsweg 4. Het college stelt voor om een ‘verduurzamingsslag’ te maken, waarmee de accommodatie beter geschikt wordt gemaakt voor een breder maatschappelijke gebruik. Ook wordt een begrotingswijziging voorgesteld met betrekking tot het investeringskrediet. (Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

De aanpak staat in het College Uitvoeringsprogramma (CUp). Voorgesteld wordt om € 700.000,– uit te trekken voor de binnenzijde van het gebouw, € 370.000,– voor onderhoud van de buitenkant, € 370.000,– voor aanpassing van de multifunctionaliteit en toegankelijkheid én € 170.000,– voor het verduurzamen van het gebouw. Het plan wil het college in de raad van december besluitvormend behandelen. In het tweede kwartaal van 2021 moet dan worden begonnen met de werkzaamheden aan de buitenkant en de duurzaamheidsmaatregelen worden aangebracht. In het derde kwartaal wordt binnen begonnen en worden duurzaamheidsmaatregelen gedaan. Voor het voorjaar van 2022 staat dan de oplevering van de renovatie gepland en heropening van het ‘nieuwe centrum’ inclusief de oplevering van de buitenruimte. 

Noodzakelijke investering
Er is sprake van een achterstand in onderhoud. De aanpassingen zijn noodzakelijk volgens het college om gebruik te kunnen blijven maken van het gebouw. “Met de uitvoering van het onderhoud wordt Elektra zodanig opgeknapt en aangepakt dat het daarna multifunctioneler ingezet kan worden voor Sliedrecht. Het wordt (weer) geschikt gemaakt als locatie voor het jongeren werk en waar Sliedrechters elkaar kunnen ontmoeten en voor meer maatschappelijke activiteiten. Op basis van de activiteiten van de huidige gebruiker Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht (SOJS) en rekening houdend met activiteiten van andere maatschappelijke gebruikers in de toekomst is een plan uitgewerkt”, schrijft het college aan de gemeenteraad. Het college verwijst naar afspraken over vastgoed van de gemeente namelijk ‘uitgebalanceerd, duurzaam en energieneutraal vastgoed, dat bijdraagt aan de ambities en doelen van de gemeente Sliedrecht’. Dat vergt volgens het college investeringen in Elektra, De Lockhorst, het raadhuis en het gemeentekantoor. Te beginnen met Elektra.

Aan eisen voldoen
Voor het gebouw is een verbeterplan gemaakt. Het college wil dat het gebouw een faciliterende functie krijgt voor initiatieven van de inwoners van Sliedrecht op het terrein van welzijn, cultuur, recreatie en scholing. Daarmee wordt op een goede manier de ontmoeting gestimuleerd tussen inwoners van Sliedrecht van jong tot oud. “Daarvoor brengen we de onderhoudssituatie naar een goed en duurzaam niveau, vergroten we de gebruiksmogelijkheden, verbeteren we de toegankelijkheid en krijgt het gebouw ook aan de buitenzijde een opknapbeurt om de uitstraling te vergroten”, onderbouwt het college de flinke verbouwing. Volgens het college moet het gebouw weer voldoen ‘aan alle huidige wetgeving en eisen’. College: “Op dit moment voldoet het pand niet aan de huidige eisen met betrekking tot brandveiligheid, luchtkwaliteit en toegankelijkheid. Een belangrijke inhaalslag is daarom noodzakelijk om de algehele onderhoudsstaat op peil te brengen. Daarbij staat de veiligheid voor gebruikers voorop. De brandveiligheid moet op orde. Het binnenklimaat wordt verbeterd. De entree en ontsluiting van de diverse etages wordt aangepakt om de bereikbaarheid en toegankelijkheid van alle ruimten te verbeteren voor iedereen die het centrum wil bezoeken.” Er wordt ook direct een aantal energiebesparende duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd. De buitenzijde van het gebouw wordt aangepakt om de uitstraling te verbeteren en Elektra een mooier gezicht te geven.

Omgeving rond Elektra
Parallel aan de uitvoering van het verbeterplan lopen volgens het college nog twee trajecten om ook de omgeving van het ‘nieuwe centrum’ (Elektra dus – red.) te verbeteren. “Dat betreft het slopen van de voormalige Boerhaave-locatie, wat inmiddels is afgerond. Een deel van de locatie is verkocht aan de Hervormde Kerk die daarop een eigen plan wil realiseren. Overleg en afstemming over dit proces loopt, ook in relatie tot de buitenruimte. De buitenruimte van Elektra wordt geheel heringericht, waar een plan voor in ontwikkeling is. Een uitgewerkt plan voor de herinrichting van de buitenruimte wordt separaat op een later moment aan uw raad voorgelegd”, licht het college in het raadsvoorstel toe.

Activiteiten
De ingrepen betekenen volgens het college dat op de lange termijn Elektra breder ingezet kan
worden. “Het vergroot de mogelijkheden om de bezetting en benutting overdag en in de avonden te optimaliseren. Gedacht wordt aan activiteiten als scholing in taal, workshops voor culturele activiteiten, maar ook een buurtfunctie voor activiteiten van kinderen en jongeren en ouderen, als vergaderlocatie voor stichtingen, verenigingen en particulieren, voor kleinere bijeenkomsten en evenementen enzovoort. Hierover worden inmiddels ook gesprekken in het veld gevoerd”, aldus het college. Niet bekend is of de rol van de bibliotheek aan de Scheldelaan, honderd meter verderop, dan verandert, want daar vinden nu de genoemde activiteiten plaats. Stationsweg 4 is volgens het college ‘een beeldbepalend gebouw’ in het centrum van Sliedrecht. Het is geen (gemeentelijk) monument.

5 gedachten over “College praat met raad over onderhoudsinvestering gebouw Elektra”

 1. @Amalia: het gaat mij om “heel Sliedrecht”. Dat is dus absoluut niet waar. En de bedragen die in Elektra zijn gestopt zijn voor een select groepje jongeren. De afgelopen 30 jaar zie je weinig diversiteit in het soort publiek dat ze (hoofdzakelijk) bedient. Er zijn enkele duizenden jongeren in Sliedrecht die nooit in Elektra komen om een breed scala aan redenen. Waaronder de beperkte muzieksmaak die daar wordt uitgevent.

 2. Op 21 september 2020 om 17:10 plaatste ik op Sliedrecht24: “Nu Elektra nog plat of in ieder geval de activiteiten er uit en ergens naar het industriegebied en de rust (en niet alleen op zondag) keert weer in het centrum van ons dorp”.

  Okè, plat dus niet, maar de activiteiten zijn behoorlijk op weg naar de uitgang …..
  Hoewel, de raad moet er nog een besluit over gaan nemen, dus plat (of verkopen aan een kerk) kan altijd nog.

 3. @Johanna de Bruin: “HET tuinfeest, wat in heel Sliedrecht…………enorm gewaardeerd wordt”. Ik vrees dat u wel in een enorme bubbel leeft, want “heel” Sliedrecht is m.i. ver bezijden de waarheid. Ik denk dat zeker een (flink) deel van Sliedrecht blij is wanneer dit tuinfeest voorbij is, omdat het wel een zeer eenzijdige vorm van vermaak is waar een bepaalde muzieksoort de bewoners van Sliedrecht door de strot wordt geduwd. Ook bedient het jongerencentrum een (zeer) beperkt deel van de Sliedrechtse jeugd met belastinggeld, iets wat ook wel eens wat meer onder de aandacht gebracht mag worden.

 4. Een jongerencentrum combineren met andersoortig maatschappelijk werk, zodat een centrum voor alle Sliedrechtenaren ontstaat…. ? Water en vuur !
  Welke mafketel heeft dit verzonnen?
  Duidelijk niet één die eerst eens om zich heen gekeken heeft : Een jongerencentrum láát zich niet combineren, dit is door de jaren heen op vele plaatsen geprobeerd en overal ook jammerlijk mislukt. Tenzij het natuurlijk de bedoeling is Elektra op deze manier om zeep te helpen? In dat geval is het een geniaal plan om 1.6 miljoen in het oplappen van vermoedelijk wel het oudste jongerencentrum van Nederland te steken.i.p.v elders gewoon een nieuw pandje op te trekken voor het overige maatschappelijk werk.
  Gemeente Sliedrecht: Gróót in het doen van domme dingen !

 5. Mooi dat dit plan er is, in plaats van sloop,maar ik ben o zo bang dat Elektra, Elektra niet meer zal kunnen zijn, dwz uniek in zijn soort,prachtige plek voor (oudere,waaronder wij)jongeren en uitzonderlijk fantastisch,al vele jaren , met de concerten en HET tuinfeest, wat in heel Sliedrecht én ver daarbuiten enorm gewaardeerd wordt omdat het juist in die prachtige buitenruimte plaats vind… ik hoop op een “wijs” besluit ????

Plaats een reactie

*=Verplicht veld