College krijgt ‘motie van treurnis’ van lokale politieke partijen; geen handtekening

door Peter Donk
SLIEDRECHT – Tijdens de algemene beschouwingen maandag 8 juli 2024 kwam de jaarrekening 2023 aan de orde. Omdat een handtekening van de accountant ontbreekt, dienden de lokale politieke partijen PRO Sliedrecht en Slydregt.NU een motie van treunis in tegen het college.

Als overwegingen gaven de politieke partijen mee: “Wij zien onvoldoende verbeteringen bij het college. Wij proeven ondanks de inspanningen onvoldoende urgentie bij dit college.” Hier voert wethouder Cees Paas (SGP-ChristenUnie) van Financiën maandag het woord. (Foto uit video gemeente Sliedrecht)

Slydregt.NU heeft grote zorgen dat de gemeente Sliedrecht een artikel 12 gemeente gaan worden. Een artikel 12 gemeente is een gemeente die onder toezicht staat van de provincie komt en als gemeente ga je dan niet meer over je eigen uitgaven. “Dat door een disfunctionerend college, waar een stevige cultuur verandering moet plaats vinden. Dit is al het derde jaar op rij is dat er gedoe is rondom de accountantsverklaring en specifiek de handtekening. Dien je als gemeente te laat je jaarrekening met accountantsverklaring in, dan word je een artikel 12 gemeente. De deadline hiervoor is meestal 15 juli. En we gaan nu weer onder voorbehoud als raad iets vaststellen. Ik vind het onbegrijpelijk en snap niet dat de raad hier geen ‘nee’ tegen zegt. College, we behandelen het pas met handtekening. College, had eens wat beter je best gedaan”, sprak raadslid Boudewijn Brandwijk (Slydregt.NU)

Opsomming
Veel kritiek kreeg het college van Brandwijk om hun volgens hem ‘belabberde’ communicatie. Brandwijk: “Met als hoofdvraag: waarom communiceert dit College niet eerlijk en tijdig? Afgelopen jaar in de auditcommissies heb ik herhaaldelijk aandacht gevraagd voor het verbeterplan.” Vervolgens somde hij op: “13 mei starten met controle (1 maand later dan gepland zodat de gemeente Sliedrecht alles op orde kon hebben), 4 juni een fantastische CIB het gaat helemaal goed komen, 17 juni auditcommissie toch slecht nieuws we gaan het niet halen. 18 juni rond 17.30 wordt de gemeenteraad pas weer voor het eerst geïnformeerd, 2 juli wordt de gemeenteraad geïnformeerd behandeling op 8 juli kan maar zonder handtekening. Vrijdag 5 juli eindelijke een definitief concept accountantsverslag. Maandag 8 juli behandeling. Dit kan zo toch niet!”

Snelheid
Brandwijk stelde dat de gemeenteraad niet goed en tijdig wordt geïnformeerd. “En net als nu bij deze behandeling er is nog steeds geen college reactie. Die moeten er nog over nadenken. Nou, ik eigenlijk ook. Als raad moeten we dit pas gaan bespreken als er een handtekening is. Als wij het als raad in het weekend kunnen, moet dit college het ook in het weekend kunnen. Als het dan beter moet hoe dan? Beste college hoeveel tonnen moeten er nog tegen aan? Of wat moet er nu echt anders voor een cultuurverandering?”, vroeg Brandwijk zich af. 

Nul vertrouwen
Hij citeerde vervolgens uit het accountantsverslag: “De VIC heeft geen enkele vooruitgang geboekt voor 2023, wat in combinatie met de rechtmatigheidsverantwoording een belangrijk knelpunt in het controleproces is gebleken. Het betreft zowel de kwalitatieve diepgang als het begrip van controledoelstellingen, foutevaluatie en planning. Gemaakte afspraken of door ons gesignaleerde aandachtspunten zijn niet of te laat opgevolgd.’’ Brandwijk noemde dat forse punten van kritiek. Brandwijk: “Er waren dus geen antwoorden of te laat en de kwaliteit was dramatisch. En het college neemt elk jaar de aanbeveling over maar structureel en in de cultuur veranderd er niets. Want dit zijn toch geen lastige punten afspraken maken en ze nakomen. Er is bij ons op dit moment nul vertrouwen, best wat afkeuring en zeker treurnis.”

Oordeel accountant
Voorafgaand aan de vergadering stuurde wethouder Cees Paas (SGP-ChristenUnie) van Financiën nog een memo aan de gemeenteraad. Daarin stond dat de accountant heeft aangegeven een goedkeurende verklaring af te kunnen geven. Paas schrijft: “De komende week ontvangt u de definitieve versie van het accountantsverslag en de controleverklaring. Wij zijn blij met het oordeel van de accountant. Naast de positieve bevindingen van de accountant doet de accountant ook een aantal aanbevelingen voor verbeteringen. Het college is blij met de positieve bevinden en onderschrijft dat de genoemde verbeteringen noodzakelijk zijn. Het college neemt alle aanbevelingen van de accountant over. Later zullen wij als college een uitgebreidere reactie schrijven op het accountantsverslag. Daarin zullen we ook toelichten op welke wijze wij de aanbevelingen omzetten naar verbeterpunten en op welke wijze en wanneer wij deze gaan realiseren. Deze reactie zullen we ook in de eerstvolgende vergadering met de
auditcommissie bespreken.”

8 gedachten over “College krijgt ‘motie van treurnis’ van lokale politieke partijen; geen handtekening”

 1. Beste Jan Pieter Verweij, ik nodig u uit om te komen kijken welke consequenties het warmtenet voor de huurders hebben.
  Het huurrecht te bekijken wat huurders hebben. Vooralsnog laat SGP- CU geen steun en begrip zien aan ons huurders/ Sliedrechters.

 2. Dag Boudewijn Brandwijk,

  Ik reageerde op een bericht van jou op Facebook, maar die is er hier tussenuit gevallen zie ik. Maar inderdaad: we hebben dit debat in de raadzaal ook al gehad.

  Ik zie de revolutie die jij brengt in de Sliedrechtse politiek: een losse omgang met de feiten, een flinke dosis onterechte boosheid en niet-passende middelen (zoals moties van wantrouwen en treurnis). Afbraakpolitiek die hopelijk niet de overhand krijgt.

  Ik mocht afgelopen half jaar ons vaste commissielid (een accountant) een paar keer vervangen en mijn kennis van financieel bestuur en kwaliteit management toepassen op de financiële gemeentepraktijk. En inderdaad: er wordt gewerkt aan dingen die niet goed gaan. Andere dingen gaan wel goed. En jij haalde in het debat deze onderwerpen door elkaar.

  Je citaat gaat over de VIC en gaat dus over de werkprocessen. Die moeten op orde zijn. Daar wordt aan gewerkt, maar daarmee zijn ze niet met terugwerkende kracht voor 2023 op orde. En dat is de jaarrekening waar we het over hadden. Over de financiële cijfers is de accountant steeds helder geweest. Die geven een getrouw beeld. Het proces heeft meer tijd gekost, maar de cijfers kloppen gewoon. Artikel 12 gemeente worden? Kom nou toch.

  Wat je ook nu in je reactie weer door elkaar haalt zijn kosten en investeringen. Investeringen in woningbouw verdienen we terug: allereerst natuurlijk doordat jonge mensen een woonruimte vinden en als Sliedrechtse burger gaan meedragen. Maar ook omdat je de huizen die je bouwt ook weer verkoopt.

  Maar over verkopen gesproken: je verkoopt (ook nu in je reactie weer) een niet aangenomen motie als een “hard signaal”. Ook door de SGP-ChristenUnie Sliedrecht maar even weg te zetten als een partij die niet meetelt vanwege zogenaamde coalitiedwang. Mag ik je even herinneren aan 3 aangenomen amendementen van de SGP-ChristenUnie Sliedrecht (2 over de GR en 1 over de jaarrekening)? Waarmee we de voorstellen van het gemeentebestuur met tonnen verbouwd hebben…

  Echt, deze gemeente bouwt huizen in het huidige Sliedrecht en bereid huizenbouw voor in Sliedrecht Noord. Er wordt een warmtenet aangelegd, er worden voorbereidingen getroffen voor IKC, Raadhuis, en zo veel meer. Ik mag hopen dat we aan de slag blijven en geen stap opzij gaan doen…

  Groet, Jan Pieter Verweij

 3. Volgens mij, heer Verweij heb jij het veel te druk het college te verdedigen ipv voor de belangen van alle inwoners op te komen.
  Helaas is dit de werkelijkheid in Sliedrecht, de collegepartijen kunnen/mogen niet zelf denken, zij moeten willoos het college volgen, ook al weten zij wel dat dat niet de wil is van de inwoners. Zelfs als dat de inwoners schaad. Dualisme is in Sliedrecht nog ver te zoeken.
  Coalitiepartijen ga eens spreekuur houden in Sliedrecht, stuur vragen lijsten rond om te weten wat de inwoners willen, 1 ding is zeker als je luistert in de gehele samenleving en niet alleen in de kerken willen de inwoners niet wat het college beslist en bekonkeld met Tablis Wonen en HVC.

 4. Een gerechtvaardigde motie, Slydregt.NU kijkt niet weg als het college zijn zaakjes niet op orde heeft

  Ik zal hier toch maar even op reageren op Jan-Pieter Verweij (SGP-ChristenUnie), ook al vind ik dat wij de raadzaal hebben voor het debat. Zoals de heer Ippel en Paas zeiden: vrijheid, gelijkheid en broederschap. Het is tijd voor een revolutie in de Sliedrechtse politiek. De partijen die er al jaren zitten, moeten plaatsmaken voor nieuwe, frisse ideeën, realistisch beleid en een betere bestuurscultuur. Volg de oproep en maak plaats.

  Dan een aantal punten:

  Met 7 stemmen voor en 12 tegen is dit een hard signaal naar de wethouder. Natuurlijk zal de coalitie altijd achter het college staan. Dualisme hebben ze nog nooit van gehoord.

  Ik zit vast in de auditcommissie (jij niet). De afgelopen drie jaar heb ik mij al druk gemaakt over de financiën en het proces. In drie jaar tijd is er minimale verbetering geboekt, terwijl er heel veel verbeteringen beloofd zijn.

  Ik citeer uit het accountantsverslag: “De VIC heeft geen enkele vooruitgang geboekt voor 2023, wat in combinatie met de rechtmatigheidsverantwoording een belangrijk knelpunt in het controleproces is gebleken. Het betreft zowel de kwalitatieve diepgang als het begrip van controledoelstellingen, foutevaluatie en planning. Gemaakte afspraken of door ons gesignaleerde aandachtspunten zijn niet of te laat opgevolgd.” Dit zegt voor mij genoeg. Als dit niet verbetert, ben je zo een artikel 12-gemeente.

  Daarnaast was er op het moment van vaststelling geen handtekening van de accountant, dus ik begrijp niet waar u die zekerheid vandaan haalt.

  Over 2023 was er een vals positief resultaat, want dat komt door niet gedane investeringen. Wat voor elke Sliedrechter zichtbaar is, want er wordt weinig afgemaakt in het dorp. Dit was ook een waarschuwing van de accountant dat we dit niet als heel positief moesten zien.

  En ja, het ravijnjaar komt van de Rijksoverheid, maar je moet er wel klaar voor zijn. Als ik dan het accountantsverslag lees dat afspraken nakomen en kwalitatief goede antwoorden geven niet lukt, dan baart dat enorme zorgen.

  En als je dit niet begrijpt: Hé Pietertje, effe wisselen!

 5. Partijen zoals Pro Sliedrecht en Slydregt.nu zijn veel meer betrokken bij de Sliedrechtse samenleving.
  Op veel punten zoals sociaal, financieel en leefbaarheid is het in Sliedrecht echt flink achteruit gegaan. Lokale partijen weten de signalen en zorgen veel eerder te horen van de inwoners.
  Dat ik lees “Over 2023 was er een fors positief resultaat” Daar schrik ik eigenlijk van.
  Want waarom is het dan nodig dat Sliedrecht er zo onverzorgd bij ligt?
  Waarom krijgen mensen van 80+ zo moeilijk huishoudelijke hulp?
  Dit is juist zo belangrijk om de zelfstandigheid zo lang mogelijk vol te houden.
  Waarom stopt het warmtenet niet voor de huurders die achteruitgang zien in hun woning en hun portemonnee?
  De lijst met vragen kan nog veel langer zijn.
  De raad is duidelijk verdeeld en het college staat veel te ver van de inwoners vandaan. “Besturen” is hun missie maar wel over ons en ons dorp.
  Over nieuwe woningen bouwen die zichzelf terug verdienen….dat gaat vast weer te dure huizen worden voor de jongere Sliedrechters.
  Dit college en gemeenteraad had beter meer in kunnen zetten op verbetering met de samenleving en hun draagkracht.
  In die zin is het ook echt treurig te noemen.

  Ik geloof graag dat het echt niet zo gemakkelijk is om in de raad of in het college te zitten. Maar zo verdeeld, verdwaald en afstandelijk van Sliedrecht en Sliedrechters, dat is toch wel verdrietig te noemen. Dus treurig.

 6. Belachelijke motie

  Toen ik hier op 18 juni het woord over voerde namens de SGP-ChristenUnie Sliedrecht haalde dhr. Boudewijn Brandwijk de kwaliteit van het boekhoudkundige proces en de financiële positie van de gemeente al door elkaar.

  Vijf dingen hierover:

  1. Vier van de zes lokale partijen steunde de motie niet. Deze motie van treurnis is dus helemaal niet aangenomen, maar wordt gevierd alsof dit wel zo was…

  2. De aanleiding is dat het proces van vaststellen van de jaarcijfers langer duurde. De check op de werkprocessen was niet meteen goed. Oké, maar dat is dus wel gewoon op orde gekomen…

  3. Er wordt bij geroepen dat Sliedrecht een artikel 12 gemeente wordt. Alsof we verlies lijden ofzo. Daar is helemaal geen sprake van. Over 2023 was er een fors positief resultaat.

  4. En het ravijnjaar 2026 wordt erbij betrokken. Die heeft niets met Sliedrecht te maken. Maar raakt alle gemeenten. Omdat het rijk nalatig is.

  5. De huizenbouw wordt erbij betrokken. Alsof gemeente Sliedrecht zich daarmee in de schulden steekt. Los van de noodzaak van het bouwen voor toekomstige generaties, is het ook gewoon een financiële investering: het geld komt terug als de huizen verkocht worden.

  Die motie van treurnis: was zelf treurig…

 7. Zolang de meerderheid van de raad aan de leiband loopt van dit college blijft het een onbeheersbare bende.
  De handtekening op weg naar een artikel 12 gemeente, misschien is dat niet fijn maar voor de inwoners een oplossing geen noord zuid verbinding ect.

 8. “Dit is al het derde jaar op rij is dat er gedoe is rondom de accountantsverklaring en specifiek de handtekening.”

  Hoe lang laat de gemeenteraad nog met zich sollen?

Plaats een reactie

*=Verplicht veld