Japans restaurant Oishi Fusion

College komt met voorstel uitbreiding en structurele financiering Wijk-GGD

SLIEDRECHT – De Wijk-GGD is, zo blijkt uit een evaluatie, zo’n succes dat het College van B & W van de gemeente Sliedrecht eind september 2020 bij de behandeling van de Kadernota 2021 met een voorstel komt voor uitbreiding en structurele financiering van de Wijk-GGD in Sliedrecht. Dat staat woensdag 22 juli 2020 in een College Informatiebrief (CIb)

De twee wijk-GGD’ers Rob Verbogt en Kelly Bolhuis in oktober 2019. De evaluatie is samen met de kerngroep tot stand gekomen, bestaande uit: politie, Yulius, Sociaal team, Meldpunt Zorg en Overlast (Dienst Gezondheid en Jeugd), Wijk-GGD’ers en gemeente Sliedrecht. (Archieffoto gemeente Sliedrecht)

Wanneer de gemeenteraad akkoord gaat, kan dat betekenen dat de Wijk-GGD mogelijk een vaste dag op het politiebureau aanwezig is ten behoeve van samenwerking en informatie-uitwisseling naast het huidige frequente contact en een uitbreiding van beschikbare tijd (meer aan voorkant al beschikbaar – red.). Een wens van de betrokken instanties is verder het aanhouden van twee Wijk-GGD’ers zodat de bereik- en beschikbaarheid over de week verspreid kan worden. De politie ziet graag dat zij het werk combineren met de aanpak van woonoverlast.

Beter in beeld
Van oktober 2019 tot en met juni 2020 liep de pilot Wijk-GGD. De leden van de gemeenteraad kregen een evaluatie aangeboden. Deze baseert zich op de resultaten van oktober 2019 tot en met april 2020. “De pilot heeft ertoe geleid dat de doelgroep personen met verward gedrag in Sliedrecht beter in beeld is, er sneller opvolging is op zorgmeldingen die de politie deelt en er ook sneller hulp wordt geboden”, schrijft wethouder Piet Vat (SGP-ChristenUnie) van Sociaal, Zorg en Welzijn in een CIb aan de gemeenteraad.

Buiten lijnen kleuren
Naar aanleiding van de analyse van het registratiesysteem, kunnen volgens Vat de kenmerken van de doelgroep beter inzichtelijk worden gemaakt. Vat: “Naast het inzicht krijgen in de doelgroep, stond de pilot in het teken van verbinding tussen zorg en veiligheid. Samenwerking, korte communicatielijnen en buiten de lijnen kleuren stond centraal. De Wijk-GGD’ers zijn met veel bevlogenheid en creativiteit aan deze uitdaging gestart en hebben de pilot in gezamenlijkheid tot een succes gemaakt.” Deze evaluatie biedt volgens Vat inzicht in de succesfactoren van de afgelopen periode, maar ook in de leerpunten en aanbevelingen die nodig zijn om een doorontwikkeling van de Wijk-GGD in Sliedrecht mogelijk te maken. Ook wordt er aandacht besteed aan regionale aansluiting om regionaal draagvlak te creëren.

Toename
Aanleiding was een landelijke opgave om tot een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag te komen. Het aantal overlastmeldingen over kwetsbare personen of personen met verward gedrag (ook wel E-33 meldingen) is de laatste jaren, ook binnen Sliedrecht, flink toegenomen. Van 62 meldingen in 2013, naar 174 meldingen in 2019. Deze inwoners veroorzaken overlast waar vaak de politie bij betrokken wordt, maar zij hebben eigenlijk vooral zorg en/of hulp nodig. De problemen die zij ervaren, doen zich voor op het snijvlak van veiligheid en zorg en deze blijken in de praktijk lastig onder te brengen bij een hulpinstantie.

Verzoek ingediend
In Sliedrecht bestond de behoefte aan een verbindingsofficier voor problemen op het snijvlak van de domeinen veiligheid en zorg. De politie heeft daar een verzoek voor ingediend bij de gemeente en gezamenlijk is deze behoefte in kaart gebracht. Per 1 oktober 2019 is de pilot Wijk-GGD gestart in de gemeente Sliedrecht, waarbij twee Wijk-GGD’ers deze rol zijn gaan vervullen. Om de pilot Wijk-GGD te kunnen starten, heeft de gemeente in 2019 een subsidieaanvraag bij ZonMw ingediend. Deze subsidieaanvraag werd gehonoreerd en heeft geleid tot de start van deze pilot. Gedurende de looptijd van de pilot Wijk-GGD is de gemeente Sliedrecht begeleid door het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid.

1 gedachte over “College komt met voorstel uitbreiding en structurele financiering Wijk-GGD”

  1. Heel goed project. Dit moeten ze in de gehele drechtsteden doen. Ook dient er bij acute zorg direct opvang beschikbaar te zijn. Daar schort het altijd aan. Inventariseren en vastleggen is mooi, maar ook adequate opvang, daar moet aan gewerkt worden.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld