Japans restaurant Oishi Fusion

College gaat voor ‘onafhankelijkheid’ en weigert uitnodiging voor filmbezoek

SLIEDRECHT – Het College van B & W gaat niet in op een uitnodiging van Kees van der Hel (Sliedrecht Gezondheid Vóór Alles) om samen zaterdag 25 januari 2020 met de raad de film Dark Waters te gaan bekijken. Van der Hel noemt het in een reactie op Sliedrecht ‘een treurig makend bericht’. Vooral de reden valt verkeerd bij Van der Hel.  Het college gaat voor ‘onafhankelijkheid’.

Kees van der Hel vindt de reactie onbegrijpelijk. (Archieffoto Peter Donk / Sliedrecht24)

“Het college acht het verstandig onafhankelijk te blijven en zal daarom niet aansluiten bij de protestactie met aansluitend het bekijken van de film Dark Waters”, reageert het College van B & W naar Van der Hel.

Intriest
Van der Hel vindt de reactie bijzonder. “Het zal aan mij liggen, maar hoe neutraler wil je het hebben? Heeft Sliedrechtse Gezondheid Vóór Alles enige politieke binding? Not! Geen enkele en dus geheel neutraal! Dat de PvdA, die zelf iets organiseerde en zich dus niet bij ons aansluit, was natuurlijk te verwachten. Juist, omdat wij vinden dat het breed toegankelijk dient te zijn, roepen wij vanaf de oprichting van deze actiegroep dat we niemand de toegang ontzeggen maar het ook geen platform moet zijn om een politieke kleur of beweging te promoten”, aldus Van der Hel, “Wat intriest dan dat het college heeft besloten tot geen deelname.”

Gemiste kans
Wat was er nou – volgens Van der Hel – mooier geweest en een betere motivator dan in te gaan op onze uitnodiging. Van der Hel: “Veel meer dan de woorden die onder de afwijzing zijn geformuleerd als ‘vanzelfsprekend blijft het college zich inzetten voor de problematiek en de gezondheid van de Sliedrechtse inwoners’. Een enorm gemiste kans College! Het college had door deelname aan de Sliedrechters volgens Van der Hel kunnen laten zien dat zij écht betrokken zijn. “En niet alleen maar op papieren en door de meeste inwoners niet te volgen afstand”, vult Van der Hel aan.

16 gedachten over “College gaat voor ‘onafhankelijkheid’ en weigert uitnodiging voor filmbezoek”

 1. Dag Adrie,

  Dank voor de reactie. Het maakt mij niks uit of de bezorgdheid komt van een stichting, een persoon, een politieke partij, het gemeentebestuur of wie dan ook. En de feiten zijn belangrijk. Maar ik was geschokt na de film. Hierna volgt , volgens uw tip, de reactie van het RIVM. Dat is de instantie die voor ons allemaal onafhankelijk in de gaten houdt wat er loos is op het gebied van het milieu. Die lui doen hun best. Maar toen ?
  Hierna volgt hun letterlijke commentaar.

  “Publicatiedatum 17-01-2020 | 08:54
  Op 23 januari is de première van de film Dark Waters in Nederland. Deze film vertelt het verhaal van advocaat Robert Bilott die eind jaren 90 een juridische strijd aanspant tegen chemiebedrijf DuPont. Aanleiding is een boer uit Parkersburg, West Virginia in Amerika, die overtuigd is dat zijn vee sterft door lozingen van gif door de nabij gelegen fabriek van DuPont.

  De film roept mogelijk vragen op over de risico’s van PFOA perfluoro octanoic acid , andere PFAS en chemische stoffen in het algemeen voor gezondheid en milieu in Nederland. Of bijvoorbeeld de vraag in hoeverre de situaties in de Verenigde Staten en Nederland vergelijkbaar zijn. Dat is begrijpelijk.

  In Nederland (Dordrecht) staat een fabriek van Chemours (voorheen Dupont) waar PFAS worden verwerkt. Net als in andere landen worden in Nederland PFAS houdende producten gebruikt. Ook weten we dat een aantal PFAS in het milieu in Nederland voorkomt, bijvoorbeeld in de bodem . Er zijn ook verschillen en de verontreiniging is in Nederland veel minder ernstig dan in de Verenigde Staten.

  De situatie in de Verenigde Staten leidde in 2015 tot vragen over de veiligheid voor omwonenden, werknemers en het milieu rond het bedrijf DuPont/Chemours in Dordrecht. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu deed in 2016 onderzoek naar mogelijke gezondheidsrisico’s voor omwonenden van dit bedrijf. Naast de schadelijkheid van de stof bepaalt de hoeveelheid van een stof die iemand inademt, of inslikt, het risico voor de gezondheid. De langdurige blootstelling aan PFOA in het verleden heeft bij omwonenden die dichtbij dit bedrijf woonden mogelijk gezondheidseffecten veroorzaakt . De blootstelling van de omwonenden van de fabriek in Dordrecht is veel lager dan bij de omwonenden van de fabriek in Parkersburg. In West Virginia waren de concentraties in drinkwater in een relatief groot gebied vele malen hoger dan de Nederlandse situatie . Ook de concentraties in het bloed van de omwonenden in Parkersburg waren duidelijk hoger dan berekend voor de omwonenden van de fabriek in Dordrecht . Het aantal omwonenden dat aan PFOA is blootgesteld in West Virginia is veel groter dan in de omgeving van Dordrecht. Het RIVM verwacht op basis van de huidige kennis dat de gezondheidsrisico’s door blootstelling aan PFOA in Nederland beperkt zijn.

  Naast PFOA bestaan er vele verschillende PFAS waarvan we niet alle eigenschappen kennen en niet weten of deze in Nederland aanwezig zijn. Hierdoor is het onbekend of deze PFAS risico’s geven voor mensen of het milieu. We weten wel dat veel PFAS niet of nauwelijks afbreken in het milieu. Ze verspreiden zich vaak makkelijk en als ze in het milieu terecht zijn gekomen, zijn ze hier niet makkelijk uit te verwijderen. Emissies van deze stoffen zijn daarom onwenselijk. Mede op advies van RIVM zijn verschillende PFAS, zoals PFOA, PFOS perfluoroctaansulfonaten en GenX-stoffen in Nederland aangemerkt als ‘zeer zorgwekkende stoffen’. Hier lees je hoe de Nederlandse overheid er voor zorgt dat emissies van deze stoffen zoveel mogelijk beperkt worden. De minister van Milieu heeft in december 2019 aangekondigd dat Nederland zich in gaat spannen voor een Europees PFAS-verbod. Hiermee wordt het probleem bij de bron aangepakt. Het RIVM gaat hier samen met het departement aan werken “.

  Einde citaat.

 2. In een film lopen feiten en fictie door elkaar. Heb ooit geleerd ga niet zomaar af op nieuwsberichten en wat mensen zeggen. Als je het echt wil weten onderzoek de feiten. Het RIVM heeft op 17-01-2020 iets gepubliceerd over de film Dark Waters.

 3. @Kees van der Hel Als je de publiciteit opzoekt en oproepen in het openbaar doet tot acties, mag en kan je het geen informeel clubje meer noemen. Het is immers te makkelijk je te verschuilen achter een clubje, als je in het openbaar treedt. Een kaartjeclubje is heel wat anders als een in het openbaar optredende actiegroep!

 4. Moeten wij als club resp vereniging ingeschreven zijn… Nee je hoeft niet als vereniging ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Dat komt omdat je twee soorten verenigingen hebt. De informele vereniging en de formele vereniging.

  Als je met een vriendenclub iedere week gaat kaarten kan je een informele vereniging vormen. Je kan je eigen regels bepalen en ook wie er wel en niet lid mag zijn. Maar juridisch is er geen rechtspersoon. Dat wil zeggen dat de bestuurders of organisatoren aansprakelijk zijn. Als je een formele vereniging maakt dan is dat wel een rechtspersoon. Daarvan is niet het verenigingsbestuur, maar de vereniging aansprakelijk.

 5. De tot nu toe laatste reactie van Kees van der Hel maakt duidelijk, dat een goed gesprek niet mogelijk is: “Onzinnige, stupide, niet-relevante vragen plus een opmerking over de clubs binnen
  de Hervormde Kerk (van Sliedrecht?), waaruit blijkt, dat hij niet weet hoe het in dat opzicht
  wettelijk geregeld is, zo kom je niet dichterbij elkaar. Nog afgezien van de wel heel persoonlijke uithaal in mijn richting over “mijn kerk en wat er met mijn gezin gebeurt iedere dag.
  En dat wordt afgesloten met de wens “een fijn weekend”!
  Nou dat laatste wordt het niet vanwege deze toon van dit “clubje” en haar woordvoerder(!).
  Ik had de hoop, dat deze vertegenwoordiger van “dit clubje”(Kees dus) en ik tot een goed gesprek zouden kunnen komen. Die hoop geef ik niet op, maar ze wordt wel op de proef gesteld zo.

  En dat, redactie van Sliedrecht24, is mijn laatste bijdrage aan dit item. Niet: aan dit onderwerp.

 6. Prima hoor Cor en Roel. Vraag maar lekker naar onzinnige dingen die niet relevant zijn. Ik zou zeggen.. Neem de fiets volgende week, rij naar de Nieuwstraat in Dordrecht, meld je aan voor het kijken van de Dark Waters film, zak in de stoel en laat je overrompelen door wat wij vandaag hebben gezien. Dan vergaat je het stellen van dit soort stupide vragen wel als je ziet en hoort wat er met jou en je gezin iedere dag opnieuw gebeurt. Je kunt het weglachen, met alle absurde vragen die niets met het probleem “an sich” te maken hebben het proberen te omzeilen maar dit is wel de realiteit.
  Ga maar kijken in Dordrecht wat er terecht komt van gesprekken op gelijkwaardige basis ….
  En Roel. Denk jij dat de clubs van de Hervormde Kerk allemaal zijn ingeschreven bij de KvK?? Ik wens jullie nog een fijn weekend….

 7. @Kees van der Hel. Ook een clubje, ofwel een vereniging is een rechtsvorm die ingeschreven hoort te zijn bij de KvK. Dit om duidelijkheid te scheppen in de aansprakelijkheid voor daden en uitspraken. Dus ………

 8. Een goed gesprek, Kees van der Hel is o.a. een duidelijke taal spreken, die ver af staat van schelden en vooroordelen en het is een gesprek,op basis van gelijkwaardigheid.
  Het is geen “verabsoluteren van de eigen waarheid met De waarheid.”
  Dat zie ik op Sliedrecht24 nog al eens gebeuren in deze discussie.
  Maar als jij en ik beiden met de trein naar Groningen gaan en jouw trein komt eerder
  aan dan de mijne, kun je niet zeggen, dat mijn trein niet in Groningen komt.

  De vraag naar de rechtsvorm, zoals zojuist gesteld door Cor Klop, is ook de mijne.

 9. We zijn gewoon en heel simpel een clubje mensen die zich enthousiast hebben samengesteld in 2016 onder de bezielende leiding van o.a. Bram de Winter en onderstaand persoon. Om ons te profileren hebben we de naam “Sliedrechtse Gezondheid vóór alles” bedacht. En de club is dus herkenbaar!
  Zo eenvoudig kan het zijn.
  En iedereen die dit leuk vindt kan zich belangeloos en met inbreng van zijn/haar visie aanmelden. Niemand is de baas en ieder kan doen zeggen/laten wij zij/hij vindt. Wat we doen gebeurt in onderlinge overleg…

 10. @ Kees van der Hel. Als het geen stichting is, wat is dan de rechtsvorm van “Sliedrecht Gezondheid Vóór Alles”?

 11. Hoe kan het college van B&W met zo’n mega probleem nu onafhankelijk zijn? Staan ze nu achter onze gezondheid of niet?
  Alleen met verbinding met elkaar kunnen we iets bereiken!
  Een meningsverschil hebben mag maar laat elkaar niet vallen. Ik snap soms totaal niks van politiek. Ik wil dit niet snappen ook.
  Ik wil graag een compliment geven aan Kees van der Hel!

 12. Het is prima dat de stichting (waar kan ik de gegevens er van vinden?!) uit is op een eerlijke
  verhouding met het gemeentebestuur en dat ze niet uit is op een fijne verhouding pleit ook
  niet bij voorbaat tegen haar.
  Mijn bezwaar tegen stichtingen in het algemeen is, dat ze geen leden hebben en dus geen
  inspraak. Dat is gemakkelijk voor een stichting, maar moeilijk om er mee te spreken.
  Ik stel de inhoud van de film ook niet ter discussie, ook niet de discussie die nu in ons dorp loopt.
  Het gaat mij om de manier, waarop de woordvoerder(s) van de stichting in woord en geschrift met o.a. B&W omgaan.Die is niet fijn. En (dus) contraproductief.
  Als ik hooggaande bonje heb met mijn buurman en hij nodigt mij ineens uit om naar
  een film over relaties te gaan, of een sessie met een therapeut, wil ik dat best doen maar dan na een goed gesprek voor af.

 13. Ik ben niet op een fijne verhouding uit met het college, maar wel een eerlijke! Wie iets gezien heeft van deze film (en daar heb ik inmiddels al diverse keren gesproken en geschreven en zijn de meest stoïcijnse mensen diep geschokt en tot tranen geroerd) is de reden van onze ongerustheid en zorg nog te schraal uitgedrukt door ons) gaat iedereen wel anders praten, tenzij je aandelen hebt in Chemours/Dupont.. Als jouw kinderen of kleinkinderen straks liggen te creperen vanwege de fijne stoffen die door Chemours/Dupont de wereld in worden gebracht spreekt de getroffen persoon wel op een andere manier.
  Ik roep iedereen op ….. ga de film zien en je komt tot andere inzichten..

 14. Onbegrijpelijk deze beslissing!
  Na 37 weken actievoeren in weer en wind voor de poorten van Chemours/Dupont had ik toch wel een ander geluid van het college willen horen.
  Ik vind deze negatieve actie van het college voor mij persoonlijk een nog een grotere motivator om nog verbetener de strijd tegen Chemours/Dupont voort te zetten.
  Ik vind me als inwoner in mijn hemd gezet en laat het college mij/ons totaal in de kou staan.
  Wat een lage en laffe beslissing en wat laat het college zich hier van haar allerslechtste kant zien.
  Bedankt College voor uw bewezen belangstelling. U zegt wat maar handelt er niet naar!

 15. Zo verbazingwekkend lijkt mij de reactie van B&W van Sliedrecht niet:
  In de media heeft de stichting, of haar woordvoerder(s) er de gemeente
  flink van langs gegeven op dit dossier.
  De verhouding zal er, als die er al was, niet beter op geworden zijn.
  Onder die omstandigheden samen naar de(ze) film gaan lijkt nog een Baanhoekbrug
  te ver.
  Terzijde: waar zijn er gegevens te vinden over de Stichting?

Plaats een reactie

*=Verplicht veld