Coalitieakkoord nieuwe raadsperiode bevat heel veel plannen

SLIEDRECHT – In het coalitieakkoord ‘Sliedrecht, een dorp om trots op te zijn’ van SGP-ChristenUnie, PRO Sliedrecht, CDA en PvdA staan tientallen plannen, die de genoemde partijen binnen een periode van vier jaar willen realiseren. De redactie van Sliedrecht24 viste er een aantal uit. 
 
Samen met Rijkswaterstaat worden de mogelijkheden bekeken om recreatie aan de rivier mogelijk te maken. (© Foto RPAS Peter Donk / Sliedrecht24)
 
De nieuwe coalitie bekijkt de mogelijkheden voor een jaarlijkse kermis in het centrum in samenhang met het Baggerfestival. De gemeente Sliedrecht wil verder de communicatie verbeteren. “Komende periode gaan we investeren in een samenhangende, professionele, assertieve communicatie waarbij we gebruik maken van alle relevante media. Doel is de inwoners beter te bereiken en te beantwoorden”, is geschreven in het nieuwe coalitieakkoord. De keuze voor nieuw aan te schaffen kunst (van kunst die de binding met onze rivier laat zien tot aan een graffitiwal) moet worden overgelaten aan de inwoners.
 
Meer groen
In Sliedrecht-Noord – inmiddels omgedoopt tot Sliedrecht Buiten – moet wat er wordt aangelegd groen en duurzaam zijn. Het omklappen van de voetbalvelden staat nog steeds op de rol. Vergroening wordt toch wel een ding voor dit college, zo moet de woonomgeving veel groener. “We streven ernaar dat het aantal bomen binnenstedelijk – nu 9.000 – met 10% toeneemt. Daarbij hebben we ook oog voor het laag groeiend groen dat zorgt voor meer biodiversiteit. We gaan het Groenbeleidsplan evalueren en herzien. Baanhoek-West heeft daarbij prioriteit”, staat in het coalitieakkoord. 
De locatie waar de Groen van Prinstererschool staat, wordt omgevormd naar een groene locatie!
 

Werken en kopen
Dit college gaat inzetten op de realisatie van een lokaal leerwerkbedrijf Sliedrechtse 
Bedrijven. Voor SOJS staat een extra ambulante jongerenwerker op de rol. “Voor ondernemingen ten noorden van de A15 worden de christelijke feestdagen die niet op zondagen vallen vrijgegeven. Deze vallen dus niet langer binnen het quotum van 12. “Supermarkten mogen tussen 12.00 en 17.00 uur geopend zijn op christelijke feestdagen (Kerst, Pasen, Pinksteren, Hemelvaart), mits deze niet op zondag vallen. Hiervoor kan het college ontheffing verlenen op grond van artikel 7 lid 1 van de Winkeltijdenverordening 1999. Onder supermarkt wordt verstaan een winkel met een minimale oppervlakte van 500m2, gericht op de dagelijkse artikelensector (levensmiddelen) niet zijnde kleinschalige speciaalzaken. Op dit moment zijn dat er vijf: Jumbo (twee filialen), Albert Heijn, Aldi en Dirk.” Er komt een breed, maatschappelijk onderzoek naar koopstromen in Sliedrecht en welke behoeften er bij inwoners en ondernemers leven.

Wonen en huisvesting
In de komende periode bereidt het nieuwe college een besluit voor, gericht op het onderhoud en de bestemming van het Raadhuis. “Er wordt voor de raad een adequate vergaderzaal geschikt gemaakt. De leegstand van het gemeentekantoor vullen we op met externe huurders”, stelt de coalitie in het akkoord. Daarin staat verder dat er voldoende huisvesting voor starters, jongeren én ouderen moet zijn én er komt een proeftuin Tiny Houses. Over het Burgemeester Winklerplein staat in het coalitieakkoord, dat de huidige impasse ‘zorgelijk’ wordt gevonden. “We zetten in op het doorbreken daarvan.”
 
Veiligheid en bereikbaarheid
“Daarnaast is voor ons de bereikbaarheid van de voetbalvelden een belangrijk aandachtspunt. Dit gaat spelen wanneer ze worden verlegd naar de noordkant van de spoorlijn. We hebben daarbij specifieke aandacht voor fietsveiligheid”, staat te lezen in het akkoord. Voorrang wordt gegeven aan de fietsveiligheid op de Craijensteijn. Voor wie het hele coalitieakkoord rustig wil nalezen: klik hier. Een collegeakkoord wordt in september verwacht. 

3 gedachten over “Coalitieakkoord nieuwe raadsperiode bevat heel veel plannen

  1. D66 heeft nooit deelgenomen aan de gesprekken dus van afhaken is geen sprake. Het is een akkoord voor ieder wat wils maar er staat door weinig visie in en daardoor staat Sliedrecht de komende 4 jaar stil. Wat wel goed is dat de supermarkten open mogen zijn met Kerst als deze dagen niet op zondag vallen.

  2. Akkoord doet recht aan diverse groepen in de lokale samenleving. Democratie is wat dat betreft geven en nemen. Benieuwd hoe de afhakers (VVD en D66) dit gaan verkopen aan hun achterban.

  3. Zo en nu * Niet meer Lullen maar Poetsen*
    Realiseer wat je beloofd anders gaan we jullie hierop afrekenen.

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld