‘Chemours verbreekt verzegeling en afval met verkeerde vergunning naar België’

SLIEDRECHT / DORDRECHT – Volgens de Provincie Zuid-Holland loopt het niet volgens de regels bij chemiebedrijf Chemours als het gaat om de afvoer van vijftien ton vloeibaar FRD-902 houdend afval. Het spul zou na terugkomst uit Italië worden vernietigd in België. De provincie bericht dat DCMR Milieudienst Rijnmond een tweetal overtredingen heeft vastgesteld en dat de lnspectie Leefomgeving en Transport (lLT) bericht dat niet de juiste vergunning is aangevraagd voor het inmiddels uitgevoerde transport naar de zuiderburen. Ook was er nog ‘een kruisbesmetting’. 

De Provincie Zuid-Holland bericht aan de leden van Provinciale Staten overtredingen door het chemiebedrijf Chemours. (Archieffoto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

Tijdens een uitgevoerde controle heeft DCMR Milieudienst Rijnmond volgens de provincie Zuid-Holland twee overtredingen geconstateerd van de aan de tijdelijke opslag verbonden voorschriften. “Chemours heeft voorafgaand aan de export de verzegeling van de containers verbroken en de inhoud op de inrichting overgeslagen. Verder heeft Chemours het in de containers opgeslagen afval niet in zijn geheel afgevoerd. DCMR heeft hiertegen handhavend opgetreden en het bedrijf gesommeerd de opnieuw aangebrachte verzegeling niet te verbreken en de elf containers in zijn geheel binnen de eerder vergunde opslagtermijn van één jaar af te voeren naar een erkende verwerker”, schrijven de gedeputeerden Floor Vermeulen (VVD) van Vergunningverlening en Adrie Bom-Lemstra (CDA) van Gezond en Veilig aan de leden van Provinciale Staten. 

Onjuiste vergunning
Bedrijven die afval naar het buitenland afvoeren moeten een Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) vergunning aanvragen bij de lnspectie Leefomgeving en Transport (lLT). De lnspectie Leefomgeving en Transport (lLT) ziet namens het ministerie van lnfrastructuur en Waterstaat toe op de naleving van de EVOA regelgeving bij grensoverschrijdend vervoer van afvalstoffen. “lnmiddels heeft de lnspectie Leefomgeving en Transport (lLT) geconstateerd dat Chemours niet de juiste vergunning heeft aangevraagd voor de export naar het bedrijf lndaver in België van het uit ltalië teruggenomen afval. Het afval is namelijk naar België vervoerd onder een vergunning die afgegeven is voor een afvalstroom met andere samenstelling en herkomst. De ILT heeft naar aanleiding van deze overtreding besloten een Proces Verbaal op te maken en een bestuurlijk traject op te starten”, staat in de brief van de gedeputeerden aan de statenfracties.

Kruisbestuiving
De minister voor Milieu en Wonen heeft volgens Vermeulen en Bom-Lemstra de Tweede Kamer hierover  geïnformeerd. ln de brief meldt de minister tevens dat er een kruisbesmetting via het betrokken transportbedrijf heeft plaatsgevonden bij lndaver in Hoek (Zeeland). Vermeulen en Bom-Lemstra in de brief: “Namens de provincie Zeeland wordt dit nader onderzocht door de RUD Zeeland en de DCMR. Sinds 2017 heeft provincie Zeeland, als bevoegd gezag voor de Zeeuwse risicovolle bedrijven, de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving voor het Besluit risico’s zware ongevallen (Bzo) en de milieuwetgeving bijde risicovolle bedrijven ondergebracht bij DCMR.”

Aanvullende wet- en regelgeving ZZS
Het adequaat reinigen van vracht- en tankauto’s waarmee afval wordt vervoerd wordt, is volgens de Zuid-Hollandse provinciebestuurders de verantwoordelijkheid van de betrokken transporteur. “Wij vinden het van groot belang dat alle relevante informatie over de aanwezigheid van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in afvalstromen wordt gedeeld met alle schakels in de afvalverwerkende keten van ontdoener tot eindverwerker. Op basis van die informatie kunnen dan de juiste maatregelen in de keten worden getroffen om verspreiding tegen te gaan. Wij hebben bij de Rijksoverheid daarom aangedrongen op aanvullende wet- en regelgeving gericht op ZZS houdende afvalstromen”, berichten Vermeulen en Bom-Lemstra.

8 gedachten over “‘Chemours verbreekt verzegeling en afval met verkeerde vergunning naar België’”

 1. DuPont in volksmond had in Amerika ook schandaal na schandaal.
  Het bedrijf zou gewoon op slot moeten.
  Chemours, alles is en gaat fout daar!

 2. Die jongen van dat Amsterdamse PR bureau zal wel met een verhaal komen van: De man die er over gaat was ziek en de man van het uitzendbureau was niet op de hoogte met zegels……..
  Als er zo’n verhaal niet komt kan er wel wat anders aan de hand zijn. Als je een net bedrijf wil zijn doe je zulke dingen niet of je moet in nood zitten. Misschien gaat het bij de Dordtse vestiging zo slecht dat er te weinig geld binnen komt. Daar hebben aandeelhouder meer hekel aan als aan uitstoot van wat voor gif dan ook. Het bedrijf sluiten vanwege gezondheid voor de omgeving zal niet zo snel gebeuren. Wel zal het bedrijf sluiten als er niet genoeg verdiend wordt en in de rode cijfers komt.

 3. Dit soort bedrijven kan het allemaal niets schelen.
  Milieu, volksgezondheid…
  Het enige dat telt is geld!
  En onze slappe overheid doet veel te weinig om het tegen te houden.
  Zal wel belangenverstrengeling zijn…
  Overheid en multinationals…
  Twee handen op één veel te dikke buik.

 4. Er wordt gewerkt volgens de protocollen, dat proef ik uit deze hele berichtgeving. Zoiets als: wij deden wat mij moesten doen. Een reactie van het bedrijf zal ongetwijfeld volgen, incl. de mededeling dat er maatregelen worden getroffen om e.e.a. in de toekomst te vermijden. Maar wanneer wordt deze producent nu eens echt aangepakt? Dat zou ik zo graag eens willen weten. Wanneer is de maat vol? Op deze manier zal DuPont/Chemours nog jaren doorgaan, toch?

 5. Gesommeerd… Klinkt als lieve jongens niet meer doen alsjeblieft…

  Als dat optreden is? Lachen zich rot daar joh.

 6. is de verontreiniging met pfas veelal afkomstig van deze fabriek niet ernstig genoeg.?
  Sluiten die gif fabriek.

 7. Ik zeg niks want stel je voor dat ik voor mijn beurt spreek en de overtreder hier aanstoot aan zou nemen….. Maar het staat er echt.. CHEMOURS verbreekt verzegeling. Ik heb ooit een machineonderdeel in Italië moeten ophalen in mijn eigen autootje maar de klep etc werd zo verzegeld dat ik zelf aan de inhoud iets aan kon veranderen. Ik moest met mijn auto op zaterdagmorgen naar een douanepost in Alblasserdam die de loodjes doorknipten en daarna aan de hand van de documenten controleerden of alles juist was en er geen wijzigingen hadden plaatsgevonden.. Stel je voor! Maar je vraagt je wel in dit geval af…… waarom?

Plaats een reactie

*=Verplicht veld