Chemours over artikel FTM: ‘Conclusies onjuist en verkeerde informatie gegeven’

DORDRECHT / SLIEDRECHT – “Chemours is transparant in haar financiële verslaggeving en we zijn transparant geweest in het beantwoorden van vragen van Follow the Money (FTM). Desondanks heeft FTM in haar artikel conclusies gepresenteerd die onjuist zijn en verkeerde informatie geven”, stelt chemiebedrijf Chemours, na berichtgeving door FTM.

Sinds haar oprichting heeft Chemours Netherlands BV – zo bericht het chemiebedrijf aan de Baanhoekweg in Dordrecht – de belastingen betaald, inclusief winst-/vennootschapsbelasting, die zij verschuldigd is volgens de Nederlandse nationale en internationale belastingregels. (Archieffoto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

De vennootschapsbelasting die in sommige jaren aan Chemours Netherlands BV is teruggegeven, bestond volgens hen uit eerder teveel betaalde vennootschapsbelasting. “De Belastingdienst heeft de aangiften vennootschapsbelasting van Chemours Netherlands BV over de jaren tot en met 2022 beoordeeld. Zoals te zien is in de jaarrekening – en zoals toegelicht aan Follow The Money – zijn er verschillende oorzaken voor de lagere operationele (en fiscale) winst in de jaren 2018 tot en met 2022. Deze oorzaken zijn representatief voor het grootste deel van de industrie, en bestaan onder andere uit een daling van de industriële vraag, hogere prijzen voor energie en grondstoffen en stijgende arbeidskosten in deze periode. Wij zijn van mening dat deze relevante feiten in het artikel hadden moeten worden opgenomen, in plaats van een valse bewering van kunstmatige winstverschuiving. Daarnaast heeft FTM heeft een ongeldige vergelijking gemaakt tussen wat zij beschouwt als de winst van Chemours Netherlands BV en de belastingen die in de periode sinds haar oprichting zijn betaald”, aldus Chemours maandag 5 februari 2024 in een reactie.

Verantwoorde productie
Chemours draagt volgens hun woordvoerder bij aan de lokale en nationale economie door ca. 500 directe en nog veel meer indirecte banen, die onder andere leiden tot een aanzienlijk belastinginkomen voor de lokale en nationale overheden. “Intussen blijven we in Dordrecht hard werken aan het terugdringen van onze uitstoot, terwijl we ons richten op de verantwoorde productie van materialen die een essentiële rol spelen in onze samenleving: in medische toepassingen, de productie van computerchips en elektronica, in de opwekking van groene energie, en op vele andere manieren”, reageert Chemours. 

6 gedachten over “Chemours over artikel FTM: ‘Conclusies onjuist en verkeerde informatie gegeven’”

  1. Meneer Wim Heijndijk is niet geheel onbevooroordeeld. Meneer werkte namelijk als Gen Manager voor DupontdeNemours…. Het interesseert hem kennelijk ook niet dat de boel hier wordt verziekt door Chemours. Bovendien heeft Mevrouw Benedicte Ficq met de informatie, die door Follow the Money boven water is gekomen, volgens mij dan ook totaal niets van doen.

  2. En zo wordt het volk aan de hand meegenomen om hoe dan ook en waar dan ook het bedrijf Chemours te criminaliseren, inclusief de mensen die er werken en gewerkt hebben. Dit alles onder leiding van een bekende advocate!

  3. Aart Blokland en Joop van der Aa hebben helemaal gelijk dat de directie van dit bedrijf jokt of liegt want telkens blijkt wat Chemours zegt niet te kloppen. De provincie en gemeenten zouden deze vervuiler eindelijk eens moeten controleren en handhaven op de illegale uitstoot.

  4. De expertise van dit bedrijf om ontkennende reacties te geven heeft een inmiddels een duizelingwekkende hoogte bereikt. Alles en iedereen ziet het onjuist , heeft het verkeerd. Maar er staat dan ook heel wat op het spel

  5. De informatie van Follow the Money is doorgaans vele malen betrouwbaarder dan die van Chemours welke nog nooit correct is geweest

Plaats een reactie

*=Verplicht veld