Huurders en omwonenden van flats nieuwsgierig naar sloopplannen en nieuwbouw

door Hans van der Aa
SLIEDRECHT – In de serie bewonersavonden met betrekking tot de Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht (hierna: BHS) was het maandagavond 5 februari 2024 ‘de beurt’ aan de deelprojecten Rembrandtlaan en Thorbeckelaan. De bijeenkomst werd gehouden in het Griendencollege aan de Prof. Kamerlingh Onneslaan. Huurders cq. omwonenden van de te slopen objecten en andere belangstellenden werden globaal bijgepraat en zij kregen ruimte om vragen te stellen. Een aantal gemeenteraadsleden was ook aanwezig om meningen van betrokkenen te peilen.

De bijeenkomst werd geopend en verder geregisseerd door Sander Jansen, onafhankelijk procesbegeleider namens gemeente Sliedrecht en Tablis Wonen. Als bestuurders kwamen wethouder Ton Spek (CDA) van Wonen (op de foto links op het podium) en directeur Roeland Kreeft van Tablis Wonen (op de foto voorste rij rechts met badge) aan het woord. De zaal was bezet met zo’n 60 bezoekers. (Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

Projectmanager van gemeente Sliedrecht Omar Laghzaoui gaf een uiteenzetting over de BHS – bestaand uit zeven deellocaties – die na participatie moet leiden tot een stedenbouwkundig kader. Met een aantal participatiebijeenkomsten wordt de visie stapsgewijs ‘ingekleurd’. Na de uiteenzetting van Laghzaoui werden de aanwezigen al snel doorverwezen naar de achterkant van de zaal, waar plattegronden en luchtfoto’s van de locaties waren opgesteld. Onder andere projectmanager Gerald Kas van Tablis Wonen en vertegenwoordigers van gemeente Sliedrecht waren hier aanwezig om bewoners en andere betrokkenen te woord te staan. Verder was ook stedenbouwkundig landschapsarchitect Cor Geluk aanwezig.

Tekst gaat verder onder foto.

Input ophalen
De bedoeling van deze bijeenkomst was ook om input op te halen over de vragen en wensen van de huidige huurders en omwonenden. Vanaf nu wordt er een aantal keer overleg gepleegd met de te vormen klankbordgroep. Daarvoor lagen inschrijfformulieren in de zaal. Huurders en omwonenden schreven op post-its hun ideeën en op- en aanmerkingen. Verschillende mensen uitten daarbij hun zorg over de bouwhoogte van de nieuw te realiseren woningen. Vooral ook omdat er gestreefd wordt naar invulling met meer groen. Het is nu aan de klankbordgroep om het over ideeën en discussiepunten eens te worden met gemeente en Tablis.

Eerst bouwen, dan schuiven
Voordat de ‘schuifoperatie’ kan beginnen, moeten er op andere locaties eerst nieuwe woningen worden gebouwd. Er is voor de flats aan de Thorbeckelaan en Rembrandtlaan een voorlopige planning opgesteld:
– Sloop en nieuwbouwwoningen Thorbeckelaan 2027-2031
– Sloop en nieuwbouw Rembrandtlaan (Lijsterhof) 2031-2033
– Sloop en nieuwbouw Rembrandtlaan (Merelnest) 2033-2035

Plaats een reactie

*=Verplicht veld