CDA stelt vragen over hitte en ouderen

SLIEDRECHT – Met een zestal vragen wil het CDA Sliedrecht van het College van B & W weten, of er een hitteplan is. De partij denkt met name aan de kwetsbare groepen in de gemeente, kinderen en ouderen. 

De partij wil weten of de gemeente Sliedrecht adviezen krijgt van de Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ) over gezondheidsrisico’s bij aanhoudende hitte en over de wijze waarop daarover kan worden gecommuniceerd naar bewoners? Zo ja, op welke wijze en hoe vaak? Op de internetpagina van de DGJ Zuid-Holland Zuid staat dat jaarlijks mensen sterven door aanhoudende warmte: “Ouderen lopen het grootste risico op problemen door hitte, omdat ze minder gemakkelijk warmte kwijt kunnen en vaak minder dorst hebben.”

CDA-fractievoorzitter Ton Spek (Foto CDA Sliedrecht)

Informatie
Ook wil het CDA Sliedrecht weten of kwetsbare bewoners (ouderen, chronisch zieken enz.) in Sliedrecht worden geïnformeerd over hoe zij het beste kunnen handelen in geval van aanhoudende hitte? In het Nationaal Hitteplan staat dat aanhoudende hitte een risico vormt voor de gezondheid van bepaalde groepen mensen, zoals ouderen en chronisch zieken. Door GGD’en kunnen bewoners, zorginstellingen en zorgverleners worden geïnformeerd over de risico’s van aanhoudende hitte. Er kunnen praktische adviezen worden gegeven over het beperken van de overlast door hitte. Het CDA wil ook weten of mantelzorgers en andere hulpverleners in Sliedrecht worden geïnformeerd over hoe zij het beste kunnen handelen in geval van aanhoudende hitte? 

Sociaal Team
Speelt in Sliedrecht het Sociaal Team een rol bij de communicatie over aanhoudende hitte vraagt het CDA zich af? Volgens de CDA-fractie kan het Sociaal Team – via gesprekken tijdens huisbezoeken – een rol vervullen met betrekking tot de communicatie met kwetsbare inwoners over aanhoudende hitte. Dit zou prima aansluiten bij de opmerkingen van het CDA op 30 juni 2015 bij de behandeling van de Kadernota 2016, toen fractievoorzitter Ton Spek sprak over het op orde hebben van de “sociale basis” in Sliedrecht. En het CDA wil van het college horen of de kans op sterfgevallen bij aanhoudende hitte groter is naarmate ouderen steeds langer zelfstandig (moeten) blijven wonen? 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld