CDA pleit voor betaalbare tussenvorm van wonen voor ouderen

SLIEDRECHT – “De verzorgingshuizen van vroeger zijn overgegaan naar verpleeghuizen, waarbij alleen toewijzing met indicatie nodig is. Er is geen tussenvorm van thuiswonen en verzorgend wonen. Concreet zien we dit wel bij Hof van Sliedrecht, Huis de Merwede maar dit is een luxe vorm en voor de meesten niet betaalbaar”, vindt burgerraadslid Joop de Vries (CDA). De Seniorenvisie ‘Ouder worden is een kunst’ kwam dinsdagavond 18 januari 2022 aan de orde tijdens een oordeelsvormende vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht. 

Burgerraadslid Joop de Vries (CDA) pleitte dinsdagavond om een tussenvorm van betaalbaar wonen mogelijk  te maken in de vorm van een service-complex met alle noodzakelijke faciliteiten. (Foto gemeente Sliedrecht)

De seniorenvisie lijkt een uiteenzetting eerdere beleidsstukken en is volgens De Vries minder vernieuwend. Het blijft volgens hem moeilijk een gericht beleid op ouderen in het algemeen af te stemmen. “Wanneer je de seniorenvisie doorleest, zijn er ook gedeelten waarbij het lijkt of men ouderen opnieuw wil opvoeden. Maar bedenk wel ouderen zijn volwassen mensen met hun levenservaring en willen daarbij hun eigen leven invulling gegeven”, stelde De Vries.

Tussenvorm wonen
Wat volgens De Vries niet wordt genoemd in deze visie, maar wel is vastgesteld in de enquête en ook uit tijdens de beeldvormende van de raad en deskundigen half september 2021, dat er voor de toekomst een tussenvorm van wonen nodig is tussen thuiswonen en een verpleeghuis. De Vries: “De verzorgingshuizen van vroeger zijn overgegaan naar verpleeghuizen, waarbij alleen toewijzing met indicatie nodig is. Er is geen tussenvorm van thuiswonen en verzorgend wonen. Concreet zien we dit wel bij Hof van Sliedrecht, Huis de Merwede maar dit is een luxe vorm en voor de meesten niet betaalbaar. Het CDA wil dan ook bepleiten een tussenvorm van wonen mogelijk  te maken in de vorm van een service-complex met alle noodzakelijke faciliteiten, maar dan wel betaalbaar.” 

Niet overal gelukt
Terecht wordt volgens De Vries in de visie genoemd dat ontmoeting en verbinding in de wijken belangrijk is. De Vries: “Op verschillende plaatsen is dit ook gerealiseerd in een binnen-ontmoetingsplek. Het CDA vindt dit ook heel belangrijk dat er dichtbij in de wijk of appartementencomplex zo’n ruimte is Helaas is dit niet overal gelukt b.v. in de Staatsliedenbuurt, maar ook niet in de nieuwe wijk Baanhoek-west.” Het CDA vindt dat dit in de bouwplannen van de toekomst dit een belangrijk kader moet zijn en het nog mogelijk wordt gemaakt bestaande situaties in samenwerking met andere partners.

Vervoer en onderhoud
Het CDA blijft bepleiten een directe busverbinding naar het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht. De Vries: “Zeker belangrijk voor ouderen. Wil het college hier zich ook blijvend sterk voor maken?” 80 Procent van de ouderen is of voelt zich gezond. “Maar bij het ouder worden komen er ook gebreken en de gezondheid neemt af waardoor er meer zorg nodig is, dat zal een feit blijven vandaar ook de andere 20 procent naast de 80 procent gezonde en fitte senioren. Gebleken is dat men in het algemeen hiervoor de weg weet te vinden richting de zorg verleende instanties. Wel wordt genoemd dat 20 procent van de ouderen moeite krijgt met het lopen. Hoewel dit ondergeschikt lijkt is het juist voor hen belangrijk dat de voetpaden goed onderhouden worden met het oog op de toegankelijkheid en de veiligheid”, sprak De Vries. 

3 gedachten over “CDA pleit voor betaalbare tussenvorm van wonen voor ouderen”

  1. Gelijk heb je Heb Wink
    Eerst kon je per bus met een directe lijn naar het ziekenhuis en stapte je bijna voor de deur uit, nu is het een stuk lastiger geworden. Heel vervelend als je er afhankelijk van bent.
    De meesten gaan niet voor hun lol naar het ziekenhuis. Maak dit dan ook zo gemakkeliijk mogelijk.

  2. Dat de busverbinding naar het ziekenhuis in Dordrecht is afgestoten. Is de grootste blunder die is geaccepteerd door de Drechtstede en de Provincie.
    Ale er een echtpaar is met een Drechthopper pas. Maar de pashouder komt in het ZH te liggen begin de ellende voor het echtpaar. Er moet er één eerst naar Papendrecht. Daar overstappen en dan naar het ZH. Terug moet je nog maar even uitzoeken. Gewoon grote schande en nalatigheid. Dan lees ik bovenstaande memo van het CDA betreffende vervoer. Stop eens met praten, en kom met een oplossing.

  3. Zou graag in een flat met lift willen wonen. Omdat ik slecht loop en mijn rollator niet de trap op kan krijgen.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld