Bijna 10.000 huishoudens meer verwacht in regio in 2031

SLIEDRECHT – In een beeldvormende vergadering werd dinsdagavond 29 augustus 2017 in de raadsinformatieruimte gesproken over de Woonvisie Drechtsteden voor de komende jaren. Verschillende politieke partijen en betrokken marktpartijen waren aanwezig. De regio Drechtsteden groeit met duizenden huishoudens meer de komende jaren. Zo’n veertig mensen waren op de openbare avond afgekomen.

Steven Kromhout geeft uitleg aan de aanwezigen. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Er ligt niet alleen een woonvisie, maar ook een woonbehoefteonderzoek en een concept-zienswijze. De gemeenteraad van Sliedrecht spreekt dinsdag 12 september 2017 hierover oordeelsvormend en dinsdag 26 september 2017 neemt de gemeenteraad een besluit. Wethouder Aldrik Dijkstra (SGP-ChristenUnie) van Wonen denkt ‘dat we op de goede weg zijn’ en noemde het ‘geen luchtfietserij’. “Zijn we in staat als Sliedrecht, als Drechtsteden, om de juiste beleidssnaren te raken. Dan wordt de regio aantrekkelijker”, aldus Dijkstra, die de avond inleidde. Het moet leiden tot een lokale uitvoeringsparagraaf. Daar is informatie van o.a. woningcorporatie Tablis Wonen en een huurdervereniging voor nodig. 

Alleenstaanden
Na de inleiding door Dijkstra gaf Steven Kromhout, partner RIGO Research & Advies het woord. Zij hadden de opdracht vanuit de Drechtsteden om het Woningmarktonderzoek Drechtsteden 2016 – 2031 uit te werken. Het heeft meerdere doelen o.a. voor woningcorporaties om hun vastgoedbeleid vast te stellen. In de visie is de demografische ontwikkeling opgenomen. In de regio zijn nu 125.000 huishoudens. In 2031 worden er nog 9.570 huishoudens bij. Het zijn vooral 75+’rs. “In de toekomst zullen er veel meer ouderen, alleenstaanden, zijn in de regio. In Sliedrecht is naar verwachting de groei het grootst”, sprak Kromhout. Hij verwacht dat veel mensen nog net zo wonen zoals nu. Dat zal zo’n dertig procent zijn. Gebruik is gemaakt van verschillende economische scenario’s. Wanneer het economisch beter gaat, neemt de belangstelling voor koopwoningen toe.

Woningbehoefte
In de koopsector is er een overschot aan vraag tussen de drie en vier ton. Daar is volgens Kromhout in de regio behoorlijke vraag naar, ook in Sliedrecht. Ook is er behoefte naar woningen in het middensegment bij huurders. In Sliedrecht is behoefte aan koopwoningen groter. Nu al! Behoefte aan huurwoningen neemt volgens de verwachting de komende jaren af. In Sliedrecht is er wel een duidelijke vraag naar huurwoningen in vergelijking met andere gemeenten in de Drechtsteden. Als je kijkt naar de vraag aansluit bij de behoefte als Drechtsteden als geheel. Er zijn ruim 9.500 al gepland (er worden er ook nog 2.000 gesloopt in de regio). De behoefte staat op 9.080 woningen volgens de RIGO-cijfers. Er zijn minder meergezins-huurwoningen gepland dan er volgens de behoefte nodig is. In Sliedrecht zouden 1.170 woningen worden bijgevoegd (behoefte is 1.520 !) en 175 woningen worden gesloopt. Er zijn in Sliedrecht wat meer meergezins-koopwoningen in Sliedrecht gepland. 

Bouwen
PRO Sliedrecht vindt dat er andere afspraken over de woonvisie. Er is volgens raadslid Gerrit Venis (PRO Sliedrecht) nog een zienswijze ingebracht. Volgens Venis is er ruimte voor 975 wonen.”Als je dat dan afzet tegen de 1.520. PRO Sliedrecht is zeer benieuwd waar die woningen dan gedacht zijn. Ik zal vast een voorzet geven, waar die wat ons betreft niet komen. Dat is de polder in”, beet Venis het spits af voor het discussie gedeelte. Directeur-bestuurder Liesbeth Marchesini van Tablis Wonen vertelde dat er behoefte is aan woningen voor éénpersoonwoningen en mensen zijn volgens haar op zoek naar goedkope woningen. “Ook mensen uit een instelling gaan meer zelfstandig wonen. Mensen zoeken juist die goedkope woningen”, aldus Marchesini.

Cijfers
Lid van SLIM Wonen (huurdersorganisatie-red.) Kees de Zanger: “Is dit de zienswijze van het college? Kan die nog worden aangepast?” Dijkstra: “De raad gaat over de zienswijze, die het college opstelt.” De Zanger woonde sessies bij in de Drechtsteden. “Daar is ons één ding duidelijk geworden. Er zouden 25.000 nieuwe woningen in de regio moeten worden gebouwd. Dat is een redelijkse slag in de lucht hebben we gehoord. Feit blijft dat in de getallen fouten zitten.” Ook miste De Zanger een opmerking van het college dat niets wordt gezegd over de ruimte. De Zanger: “Want stel dat we 600 woningen niet kunnen bouwen, zeg dat dan!” Dijkstra benadrukte dat het de gemeente Sliedrecht vrij staat om creatief om te gaan met de invulling van de behoefte.

Herinrichten gebieden
In de woonvisie wordt gezegd dat gezocht moet worden naar locaties ‘rond de rivieroever’ en ‘rond het station’. Venis stelde voor om het terrein aan de Industrieweg eens onder de loep te nemen. “Als je nu eens zou zoeken naar een nieuwe locatie. Zou je nou eens met elkaar moeten gaan nadenken om dat terrein te gaan herinrichting. Ik heb het over industrieterrein Kerkerak”, suggereerde Venis. Makelaar Kees Kooyman vertelde over de behoefte op de markt. “Jonge mensen die een woning kopen, willen een huis dat ‘af’ is. Keurig gewit. Ze gaan minder klussen dan wij vroeger. En je moet diversiteit bouwen”, aldus Kooyman. Een andere makelaar wees op de trends, die de gepresenteerde cijfers de komende jaren doorkruisen.”We gaan naar duurzamere woningen.” De druk op bestaande bouw / woningen is op dit moment vrij hoog. Dijkstra bekijkt nog hoe de inwoners mee kunnen denken over woningbouwplannen / ruimte binnen Sliedrecht. 

2 gedachten over “Bijna 10.000 huishoudens meer verwacht in regio in 2031”

  1. Maar aannames zijn dodelijk! Helaas kun je niet iedereen zijn zin geven. Persoonlijk sta ik niet negatief tegenover (mooie) hoogbouw in Sliedrecht.

  2. Heel benieuwd waar de Sliedrechtse bevolking nog mogelijkheden ziet voor verdere woningbouw er vanuit gaande dat hoogbouw niet ieders wens is?

Plaats een reactie

*=Verplicht veld