Bewoners ingelicht over plannen subsidie wijk aardgasvrij

SLIEDRECHT – De gemeente Sliedrecht heeft dinsdag 16 oktober 2018 de bewoners van Sliedrecht-Oost per brief ingelicht over de plannen met de subsidie voor een aardgasvrij Sliedrecht-Oost. Met de financiële steun van de rijksoverheid kan gemeente Sliedrecht ongeveer 500 koopwoningen, 100 sociale eengezinswoningen en een verzorgingstehuis aansluiten op een warmtenet.

Deze woningen worden aangesloten op een nieuw warmtenet. Het Rijk stelt in totaal 90 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten die in 2018 al kunnen starten met een proeftuin voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. De subsidie is bedoeld voor twintig Nederlandse wijken. (© Foto RPAS Peter Donk / Sliedrecht24)

Niet heel Sliedrecht wordt meegenomen in dit project. Het projectgebied beslaat de Vogelbuurt-Noord en –Zuid en een klein gedeelte van de buurt Winklerplein-Noord. De afbakening in de Vogelbuurt is gebaseerd op de plannen van de woningcorporatie Tablis Wonen en het wijkvernieuwingsprogramma van de gemeente. De afbakening ter hoogte van de buurt Burgemeester Winklerplein-Noord is toegevoegd vanwege de rioleringsopgave van de gemeente en de gasnetvervangingsplannen van Stedin.

Keuze
Woningeigenaren binnen het projectgebied krijgen de keuze om wel of niet deel te nemen aan dit project. Huurders zijn voor deelname afhankelijk van de keuze van de verhuurder, bijvoorbeeld de woningcorporatie. De overige buurten in Sliedrecht-Oost komen op termijn aan de beurt. In regionaal en lokaal verband wordt nader onderzocht wanneer de andere buurten en wijken aangesloten kunnen worden op het warmtenet. Voor enkele gebieden in Sliedrecht moet worden uitgeweken naar andere (bijvoorbeeld elektrische) alternatieven.

Voorlopige planning
Dit najaar wordt een enquête rondgestuurd onder bewoners binnen het projectgebied om de wensen en behoeften in kaart te brengen. Volgend jaar organiseert de gemeente Sliedrecht bewonersavonden over de wijkvernieuwing en de uitrol van een warmtenet, zo is woensdag aangekondigd.

4 gedachten over “Bewoners ingelicht over plannen subsidie wijk aardgasvrij”

  1. Het plattegrondje op de brief, die ik gisteren kreeg, had wel wat duidelijker kunnen zijn:
    te klein en voor sommige ouderen nauwelijks leesbaar.
    Kon ik trouwens op de gemeentesite niet vinden bij het bericht.

  2. Waar komt de energie voor het warmtenet vandaan? Restenergie van de lokale industrie? We worden toch niet afhankelijk van Dupont mag ik hopen. Dan maar een trui extra.

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld