Betrokkenheid van inwoners bij maken beleid

SLIEDRECHT – De dialoog aangaan met de inwoner, samen denken, een visie ontwikkelen misschien, meer in gesprek gaan met de Sliedrechter en misschien nog een stap verder gaan door burgers te loten, die mee mogen praten over gemeentelijk beleid. Zeg maar burgerparticipatie 2.0 en dan in de letterlijke zin van het woord. Grootse plannen van het huidige college van B & W. 

Inwoners meer en meer laten meepraten over plannen en besluiten. Dat is de wens van het college van B & W van de gemeente Sliedrecht. (Archieffoto Sliedrecht24)

Waar de gemeente de afgelopen jaren steeds meer ‘er voor de gemeente was’ wil dit college de boel eens omkeren, namelijk ‘er zijn voor de inwoner’. Binnen het college maalt het in de hoofden van ideeén, plannen en zou een stagiair daar een afstudeeropdracht van moeten maken. 

Bewonersgroepen
Een mislukt project wijkplatforms krijgt een vervolg. Een andere aanpak moet de bewoners meer betrekken bij wat in de gemeente gebeurt, wat wordt besloten en wat het resultaat (doel-red.) moet zijn. Daarvoor zou geld beschikbaar moeten komen. Het college noemt dat ‘stimuleringsbudget’. De gemeente bepaalt niet langer hoe bewoners zich zouden moeten organiseren voor burgerinitiatief. “De gemeente heeft in het verleden wijkplatforms in het leven geroepen. De animo hiervoor blijkt sterk terug te lopen en er wordt de laatste jaren minder resultaat geboekt. Denkrichting is niet langer de structuur voor bewonersorganisaties meer te bedenken of te handhaven, maar gewoon met bewonersgroepen het gesprek aan te gaan wanneer daar behoefte aan blijkt te zijn. De gemeente kijkt daarbij uiteraard ook kritisch naar de eigen inzet. Overleg met bewonersgroepen is geen doel, maar kan een nuttig middel zijn.” Ook ‘Veiligheid in de wijk’ is hier onderdeel van. 

Innovatieve aanpak
Het college van B & W schrijft de raad ook te willen experimenteren met de G1000 methodiek. Deze gaat uit van het loten van inwoners om mee te doen aan gemeentelijk beleid. “Dit biedt onder andere de kansen om de representativiteit van burgerparticipatie te verbeteren en door een zorgvuldig proces belanghebbenden heel goed met elkaar in gesprek te laten gaan alvorens te besluiten over advisering aan de gemeente. Dit vergt wel een vertaling naar het schaalniveau van Sliedrecht!”

Geeb subsidie meer
In het kader van dereguleren ligt het volgens het college van B & W voor de hand buurtactiviteiten vergunningsvrij te maken. “In de praktijk blijkt een vergunning voor buurtactiviteiten nauwelijks meerwaarde te hebben voor wat betreft de veiligheid, maar wel belemmerend te werken. Tot op heden worden buurtfeesten zoals buurtbarbecues bij verzoeken standaard financieel ondersteund. Voorstel is te stoppen met deze standaardondersteuning, omdat de indruk bestaat dat de activiteiten toch wel doorgang vinden.” Verder blijft de route naar aanvragen voor ondersteuning uit stimuleringsbudget open staan. 

Draagvlak en vertrouwen
De gemeente Sliedrecht heeft eindelijk door dat beslissen mét inwoners beter is dan beslissen óver inwoners. Daarom wordt het over een andere boeg gegooid met als doel draagvlak, vertrouwen en medeverantwoordelijkheid. College van B & W: “Gemeentelijke initiatieven en de initiatieven van anderen waar de gemeente ruimte voor laat of die de gemeente stimuleert dragen bij aan betere kwaliteit van beleid, draagvlak voor – en vertrouwen in beleid, vertrouwen in de wijze waarop beleid tot stand komt, doorwerking van beleid door draagvlak bij belanghebbenden en (mede)verantwoordelijkheid van belanghebbenden.” Het ‘Her(r)ijkt beleid burgerparticipatie’ komt dinsdagavond 27 oktober 2015 aan de orde in de besluitvormende bijeenkomst van de gemeenteraad. Deze is openbaar en wordt gehouden in het raadshuis aan het Dr. Langeveldplein 30.

2 gedachten over “Betrokkenheid van inwoners bij maken beleid”

 1. Het meedenken en draagvlak creëren staat of valt met luisteren naar.
  De lokale bestuurders laten daar juist grote steken vallen. Er worden verwachtingen gewekt maar vervolgens gaan de meedenkers gefrustreerd weer uiteen. Natuurlijk kunnen ze het niet iedereen naar de zin maken. Maar in Sliedrecht doen we er juist alles aan om niet te luisteren naar de inwoners. Raad en College gaan veelal hun eigen weg en houden de verplichte inspraak. Maar doen hun eigen wil.
  Niet voor niets verliest de gemeente regelmatig rechtzaken en procedure’s bij de Raad van State. Spreek eens een keer in in de raad en luister dan vervolgens naar wat raadsleden en college daar mee doen, veelal beschamend zoals dat gaat.
  Ik ben bang dat bovenstaand plan een zachte dood tegemoet gaat,
  of de raad en college moeten eens beseffen voor wie ze daar zitten …

  Rene de Munck (D66 Sliedrecht)

Plaats een reactie

*=Verplicht veld