Japans restaurant Oishi Fusion
Firma De Vries

Behandeling van begroting 2020 in besluitvormend vergadering gemeenteraad

SLIEDRECHT – De behandeling van de begroting 2020 staat gepland voor dinsdag 12 november 2019 tijdens een besluitvormend vergadering van de gemeenteraad. Deze is van 19.00 – 23.00 uur in het raadhuis, Dr. Langeveldplein 30 en is openbaar.

Het raadhuis van de gemeente Sliedrecht. (Archieffoto Martin Dekker / Sliedrecht24)

De kadernota, die eind juni 2019 is vastgesteld, gaf een niet sluitend meerjarig beeld. Dit komt voornamelijk door het tekort op sociaal domein. Dit vroeg een aangepast traject voor het opstellen van de begroting 2020. Begin juli 2019 heeft de Drechtsraad een aantal amendementen aangenomen tijdens de behandeling van de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD). “In de zomerperiode wordt het effect van deze besluiten op onze begroting berekend. Daarnaast wordt een aantal haalbare denkrichtingen (ombuigingen) uitgewerkt en worden de ontwikkelingen in de regio op het gebied van het sociaal domein gemonitord”, stelde wethouder Piet Vat (SGP-ChristenUnie) van Financiën in een College Informatiebrief (CIb), half juli 2019.

Veel overleg
Eind september 2019 volgde een fractiespecialistenoverleg. In dit overleg ging het over de uitkomsten van uitgewerkte denkrichtingen (waaronder investeringen), de uitkomsten van de taskforce sociaal domein, de omdenknotitie van de SOJ en de effecten hiervan op het vastgestelde begrotingssaldo uit de kadernota 2020. Vat heeft de afgelopen tijd de raad voortdurend bijgepraat. Na het fractiespecialistenoverleg is half oktober 2019 de begroting 2020 naar de raadsleden gestuurd en was er eind oktober 2019 een inloopavond voor technische vragen met betrekking tot de begroting 2020. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld