Beeldvormende vergadering over plannen Sliedrecht-Noord

SLIEDRECHT – Er komt maandag 17 april 2023 een beeldvormende vergadering van de gemeenteraad over de plannen van de gemeente Sliedrecht in Sliedrecht-Noord (programma ruimtelijke vernieuwing). De vergadering is openbaar en begint om 20.00 uur in de tijdelijke raadzaal in partycentrum De Lockhorst aan Sportlaan 1.

Eind 2022 is het ambitiedocument ‘Sliedrecht Bouwt’ voor Sliedrecht-Noord door de gemeenteraad vastgesteld. Daarin zijn voortgang, ambities en ontwikkelstrategie voor Sliedrecht-Noord uiteengezet. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Het ambitiedocument biedt ook de uitnodiging om in gesprek te gaan over het verder concreet maken van het plan. Dat gebeurt tijdens deze bijeenkomst. Na een kort voorwoord van de portefeuillehouder worden drie thema’s visueel gepresenteerd in (videogame) “Cities: skylines te bouwen”. Per thema wordt via een stelling in Mentimeter* de discussie gestart en mogelijke prioriteit bepaald. Mentimeter is een interactieve tool waarmee een vraag of een stelling wordt opgevoerd. Via een smartphone kan antwoord worden gegeven. De resultaten worden direct op een scherm getoond.

De thema’s zijn: 

  • Thema 1 – Dichtheid/woningbouwprogramma.
  • Thema 2 – Mobiliteit/infrastructuur.
  • Thema 3 – Waterberging/Groenblauw structuur.

Uiteindelijk wordt afgesloten met de presentatie van het nieuwe model in Cities: Skylines, waarin output van deze beeldvormende vergadering direct is verwerkt. Dit model maakt een versie van Sliedrecht-Noord zichtbaar. De raad kan dan zien hoe vrijblijvend de ruimtelijke schetsen zijn en hoe complex de inrichting van het plangebied is. 

1 gedachte over “Beeldvormende vergadering over plannen Sliedrecht-Noord”

  1. We gaan de bewonersavond plannen op donderdagavond 13 april a.s. vanaf 19.00 uur in gebouw De Havik (Thorbeckelaan 110). Mijn collega’s zijn nu bezig met de officiële uitnodiging, die volgt z.s.m. en wordt huis-aan-huis verspreid. Zodra deze klaar is zal ik de uitnodiging ook alvast naar u mailen. Dan kunt u deze eventueel alvast doorsturen.

    Met vriendelijke groet,

    Rinske van Nederpelt

    Bestuurssecretaresse wethouder Spek

Plaats een reactie

*=Verplicht veld