Aangiftes tegen DuPont / Chemours en haar feitelijke leidinggevers naar OM

AMSTERDAM / DORDRECHT / SLIEDRECHT – Strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq doet maandag 4 september 2023 aangifte tegen het chemiebedrijf DuPont / Chemours en haar feitelijke leidinggevers op grond van art. 173a van het Wetboek van Strafrecht. Dat bericht vrijdag 25 augustus 2023 het Amsterdamse advocatenkantoor Ficq & Partners.

Er worden om 11.00 uur die dag ongeveer 2400 aangiftes ingediend bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie in Amsterdam. Vanuit Sliedrecht zijn daarbij aanwezig Joop Keesmaat en Kees van der Hel, actief bij de actiegroep Gezondheid voor Alles.

Opzettelijk en wederrechtelijk
De aangevers beschuldigen DuPont/Chemours in de periode 1962-heden van het opzettelijk en wederrechtelijk (onrechtmatig) in de bodem, lucht of in het oppervlaktewater brengen van de stoffen PFOA en GenX, waardoor gevaar voor de openbare gezondheid of levensgevaar voor een ander te duchten is. PFOA en GenX behoren tot de zogenaamde PFAS-verbindingen en hebben zeer schadelijke effecten voor mens en milieu. Door onder meer het RIVM zijn deze schadelijke effecten reeds vastgesteld.

Tekst gaat verder onder foto.

Doel van de aangifte is dat door het Openbaar Ministerie een opsporingsonderzoek wordt gestart naar de feitelijk leidinggevers van Dupont/Chemours in de periode 1962-heden die bestuurlijk verantwoordelijk waren voor de uitstoot van PFOA en GenX en het naleven van de wet- en regelgeving in dat verband. (Archieffoto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

Schadelijke effecten
Naast onderzoek naar ernstige (structurele) overtredingen van die wet- en regelgeving en het toedekken daarvan, dient naar het oordeel van aangevers met name onderzoek te worden gedaan naar de wetenschap die binnen DuPont / Chemours al sinds de jaren ‘70 bestond over de zeer schadelijke effecten van de uitstoot van PFOA, terwijl deze wetenschap niet werd gedeeld met de overheid. Daardoor zijn volgens Ficq & Partners Advocaten ten onrechte vergunningen afgegeven voor de uitstoot van PFOA. Tevens zijn volgens hen vergunningsvoorwaarden overtreden nu de feitelijke uitstoot veel omvangrijker en daarmee schadelijker was dan waar de overheid tijdens de verlening van vergunningen vanuit ging.

Aansprakelijk stellen
Vast staat volgens het advocatenkantoor dat moederbedrijf DuPont in de Verenigde Staten al in een vroeg stadium wist dat PFOA zeer schadelijk was voor mens en milieu. In de civiele dagvaarding van de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden tegen DuPont / Chemours, d.d. 22 april 2021, waarin deze gemeenten DuPont / Chemours aansprakelijk stellen voor geleden schade door de overheid, blijkt uit verschillende bewijsstukken dat deze wetenschap ook binnen de bestuurlijke top van DuPont/Chemours in Nederland aanwezig was en dat deze informatie desondanks niet is gedeeld.

Strafbaar handelen
In de uitzending van Zembla, d.d. 15 juni 2023, wordt volgens Ficq & Partners Advocaten nog eens extra bevestigd dat ook de bestuurlijk verantwoordelijken binnen DuPont/Chemours in Nederland op de hoogte waren van de grote schade die door DuPont / Chemours op dat moment in Nederland in stilte werd aangericht. In de visie van aangevers kan het niet zo zijn dat bij dergelijk ernstig onrechtmatig en strafbaar handelen de bestuurlijk verantwoordelijken binnen DuPont / Chemours hun strafrechtelijke verantwoordelijkheid ontlopen. “Daarvoor is de opzettelijk aangerichte schade in het verleden, heden en toekomst te groot”, aldus Ficq & Parners Advocaten.

3 gedachten over “Aangiftes tegen DuPont / Chemours en haar feitelijke leidinggevers naar OM”

  1. In een uitzending waarin ze enkele minuten sprak maakte ze al 2 zware fouten. Ze stelde dat pfas kankerverwekkend is en dat is na decennia onderzoek nog steeds niet bewezen en ze stelde dat pfas in het lichaam niet afbrak, wat juist is maar trok de conclusie dat het erin bleef wat een grove fout is. Er is eliminatie, uitscheiding en als er bv. geen pfoa meer geproduceerd wordt dan daalt de concentratie ervan in het bloed. En dat is goed om weten om de toekomst niet zo somber tegemoet te zien.
    Er is geen reden om de toekomst somber in te zien.
    (…)

  2. Waar blijft toch de overheid in deze? Waarom moeten zaken afgedwongen worden door advocaten en de pers? Ook de overheid is aansprakelijk. Zij beschermt haar burgers niet.

  3. Ik wens Bénédicte Ficq veel succes toe.
    Hopelijk komt er ooit gerechtigheid in deze zaak na vele jaren! (van onherstelbare schade aan mens, dier en milieu).

Plaats een reactie

*=Verplicht veld