25.000 kubieke meter grond gestort, maar waarom is bij college niet bekend

SLIEDRECHT – Er is vanuit het Land van Matena in Papendrecht 25.000 kubieke meter grond getransporteerd naar het land van Jan Vink in Sliedrecht-Noord, maar de gemeente Sliedrecht heeft geen idee waarom de ophoging van de percelen land nodig is. Dat blijkt uit beantwoording door het college van B & W van vragen van raadslid Gerrit Venis (PRO Sliedrecht).

De grond ging half mei van het Land van Matena naar een stuk weiland van Jan Vink in Sliedrecht-Noord. (© Archieffoto RPAS Peter Donk / Sliedrecht24)

Toch liet de gemeente dit gebeuren zonder daar kennelijk een vraag over te stellen. Venis vroeg: “Bent u bekend met welk doel de eigenaar van de grond zijn terrein heeft laten ophogen?” Het antwoord was ‘nee’. Tegelijk zegt het college dat er niets illegaals is gebeurd.

Beoordeling grond
Het college is niet tevreden hoe de communicatie is verlopen over het grondtransport. “De omgevingsdienst heeft de gemeente Sliedrecht ambtelijk over het voorgenomen hergebruik van de grond geïnformeerd via een kopie van de instemmingsbrief. Wij hebben met de omgevingsdienst afgesproken dat wij voortaan voor dit soort zaken voorafgaand aan de instemming worden geïnformeerd”, aldus het college. De voorgenomen toepassing van de grond is op basis van het Besluit bodemkwaliteit door de gemeente Papendrecht gemeld bij de Omgevingsdienst. De Omgevingsdienst heeft in het kader van het door de gemeente Papendrecht verleende mandaat voor deze wettelijke taak de melding beoordeeld en geoordeeld dat dit voldoet aan de Handreiking toepassing van PFOA-houdende grond Drechtsteden e/o van 3 november 2017.”

Melding
Venis vroeg of iedere particuliere grondeigenaar in Sliedrecht zonder overleg of toestemming grond van elders (en dan in deze hoeveelheden) op zijn terrein laten storten? Dat blijkt geen probleem afgaande op het antwoord van het college: “Een terreineigenaar of aannemer dient een voorgenomen toepassing van grond minimaal vijf werkdagen voor toepassingsdatum te melden aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (namens de gemeente). Een dergelijke melding heeft in dit geval ook plaatsgevonden.”

Verschillen met RIVM
Onderzoek op de locatie van herkomst heeft volgens het Sliedrechtse college van B & W plaatsgevonden. Het gaat volgens het college om partijkeuringen. College: “De toegepaste grond betreft de deelpartijen A,B,C,D,G,H,I,J,K,M met een totale omvang van ca. 25.000 m³. Onderzoek op de ontvangstlocatie is niet beschikbaar en, conform de eerdergenoemde Handreiking, ook niet noodzakelijk omdat de locatie waarop de toepassing plaatsvindt zich binnen dezelfde zone bevindt als de locatie waar de grond van afkomstig is.” Dat strookt weer niet met het kaartje van het RIVM. Die spreekt over met PFOA vervuilde grond in Ring 3. De grond is getransporteerd en gedeponeerd naar grond in volgens RIVM-kwalificatie met PFOA vervuilde grond Ring 2. De OZHZ publiceerde woensdag 13 juni 2018 een bericht over nieuwe regels hoe om te gaan met PFOA-houdende grond en antwoorden op veelgevraagde vragen.

2 gedachten over “25.000 kubieke meter grond gestort, maar waarom is bij college niet bekend

  1. 45.000 ton weegt deze hoeveelheid als je uitgaat van een sg van tussen de 1,5 en 2,0 ton/m3.
    En de gemeente weet van niets? Werkelijk ongelooflijk!
    Dat denderde gewoon even door Sliedrecht heen.

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld