D66 ziet nieuw kunstgrasveld wel zitten, maar wijst ook op potentiële bouwlocatie

SLIEDRECHT – Voorzitter Adri Lugthart van korfbalvereniging Merwede/Multiplaat sprak dinsdagavond 12 juni 2018 in bij de gemeenteraad. Het kunstgras is na zeventien jaar trouwe dienst versleten. “Daardoor ontstaan ook blessuren”, aldus Lugthart, die het verhaal vertelde van een lid die ernstig letsel opliep toen ze door een bankje ging waar het zand onder vandaan was. Veiligheid, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid waren vervolgens zijn kernwoorden. Hij vroeg de gemeenteraad daar aandacht voor. Op de besluitvormende agenda van de raad staat het vervangen van de kunstgrasvelden. “Het is ook niet zoals het hoort en niet met u om wenst te gaan. De nood bij de vereniging is groot”, sprak verantwoordelijk demissionair-wethouder Hanny Visser-Schlieker (PRO Sliedrecht) van Sport. Er is volgens Visser haast geboden. Na een lang debat ging de raad mee in het voorstel.

Fractievoorzitter René de Munck aan het woord dinsdagavond in de gemeenteraad. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Raadslid Ria de Mul (SGP-ChristenUnie) vond het allemaal te snel gaan. “Dat is niet zoals we dat met elkaar hebben afgesproken”, aldus De Mul, die ook hekelde dat er nog geen sportnota ligt. De gemeente is eigenaar van het terrein van de korfbal en de vereniging huurt het. Fractievoorzitter Roelant Bijderwieden (VVD): “College, wanneer wist u van de noodsituatie bij de korfbalvelden? In hoeverre kan het college daadwerkelijk voldoen aan de wens van het college. We zijn verbaasd dat we hier zo lang op hebben moeten wachten.”

Ernstig versleten
D66 vond dat om de tien jaar vervangen beter is dan vijftien of nog later. We gaan dit ondersteunen, maar hoe kon het zover komen, sprak D66.”Een veld dat volgens de overkoepelde organisatie van de korfbal tussen de tien en de vijftien jaar meegaat, schrijven wij in Sliedrecht op 20 jaar af. Waardoor we nu anno 2018 met een veld van 17 jaar oud zitten. Een veld wat ernstig versleten is en soms onbespeelbaar. Dit lijd tot blessures op het veld met alle persoonlijke gevolgen van dien. Maar het heeft maar een haar gescheeld of de scheidsrechters hadden dit veld voor competitie doeleinden gewoon afgekeurd”, aldus fractievoorzitter René de Munck (D66).

Bouwen woningen
Tegelijkertijd constateerde De Munck dat de korfbal blijft op de huidige plek voor de volgende 15 jaar. “Want als we eerlijk zijn is het terrein van de korfbal samen met de omliggende gronden een mogelijk laatste plek waar we nog een groot aantal woningen kunnen realiseren. En ik kan me zo voorstellen dat gelet op de uitspraken van de verwachte diverse coalitiepartijen in de verkiezingsstrijd dat bouwen over het spoor nu van de baan is. Met dat voor ogen lijkt mij dat alles overziende het verstandiger is daar nu al rekening mee te houden door de afschrijvingstermijn op 10 jaar te  zetten. Want ook al gaan we overwegen ook de korfbal te verbannen naar het recreatieve knooppunt over het spoor dat duurt dat nog minimaal vijf jaar aan plannen maken, tel daarbij op een realisatie termijn van nog eens 3 jaar. Dan zijn de kosten voor de gemeenschap te overzien”, aldus De Munck. “Omklappen van sportvelden is nu niet aan de orde”, vulde burgemeester Bram van Hemmen (CDA) aan.

Veel vragen
“Dan krijg je ineens een raadsvoorstel voor het vervangen van het kunstgrasveld. Wat maakt dit zo urgent?”, vroeg fractievoorzitter Anton van Rees (PvdA) zich af. Ook de socialisten willen geen ongeluk. Van Rees wilde weten hoe vervanging en onderhoud is geregeld. “De bal heeft nu de korf gemist”, sprak Van Rees, “Dit veld is oud en versleten en dus aan vervanging toe. Dat is voor mij grashelder!” Hoe kon dit? En wie is de volgende? Vragen en nogeens vragen bij de PvdA. “We willen niet zo maar tegen stemmen, maar we willen wel garanties.” Van Rees hoopte dat de motie, de naam heb ik al ‘wie valt er door de mand?’, kan worden bespaard.

Oude prijsopgave
PRO Sliedrecht vindt de gang van zaken merkwaardig. “We hebben het over een flink bedrag te maken. Door dit agendapunt meteen besluitvormend te behandelen. Wat zijn de gevolgen als we geen besluit nemen, maar later? Hoe reëel is het kostenbedrag van twee ton nog?”, stelde raadslid Mark Verheul (PRO Sliedrecht). Voor het CDA speelt mee dat het proces niet fijn verlopen is en het nu meteen besluitvormend wordt besproken. Fractievoorzitter Ton Spek (CDA): “Wat moeten we minimaal vanavond doen om de haalbaarheid van de nieuwe velden voor het nieuwe seizoen doen?”

Langer bekend
Het is nu zoals het is, constateerde wethouder Visser. “Het college is wel wat langer bekend dat de velden versleten waren. Eind 2016 / begin 2017. Tijdens gesprekken over een gezamenlijke sporthal met Synergos is dat opgemerkt. Nadat het verhaal van de sporthal niet meer aan de orde was, toen zijn we opnieuw met de korfbalvereniging gaan praten. Ik snapte al dat dit verzoek uitzonderlijk is, maar we doen het wel met de goed intentie voor de vereniging”, aldus Visser. De duur van de werkzaamheden is drie weken en dus koerst de wethouder aan op de zomervakantie. Van Rees vroeg zich af of dat wel kan. “Weet de ondernemer dat al, want mogelijk zijn er al vakanties ingepland?” Visser: “Schuif het niet te lang voor u uit, want dan lukt het niet meer!” Volgens Visser zijn er afgelopen weken met het oog op de prijsopgave nog gesprekken geweest met bureau inkoop. Visser denkt dat het niet Europees aanbesteed, moet worden. Van Hemmen vertelde dat als de raad de intentie heeft om in te stemmen, dat misschien dan alvast de opdracht voor aanpassing van het veld kan worden gegeven. Fractievoorzitter Nico de Jager (SGP-ChristenUnie) zag dat niet zitten. “Ik wilde u een pragmatisch voorstel doen”, aldus Van Hemmen. 

Stresstest
Demissionair-wethouder Visser beloofde wel te werken aan een stresstest voor vereniging die willen meewerken. “Wat is van ons? wat is de levensduur?”, stelde Visser, die daardoor niet voor nieuwe verrassingen wil komen te staan. De rekenmodellen wordt getoetst aan de praktijk. SGP-ChristenUnie voelde zich voor het blok gezet. De partij had ook vragen over het voortgestelde bedrag. Precies onder het bedrag voor Europese aanbesteding. “Is dat toeval?”, vroeg De Jager. Visser vertelde dat na aanleg van een nieuw kunstgrasveld er een nieuwe huurovereenkomst komt. “Dan moeten we naar de huur en de subsidie kijken”, aldus Visser, “Voor het kunstgrasveld kom je rond de € 180.000,–. Ik acht de kans gering dat ik u in september moet zeggen, dat we het niet gaan redden.” De Jager zegt een stuk te hebben gehad van € 283.000,–. Volgens Visser was de verwarring door een eerder kostenoverzicht van de korfbalvereniging ontstaan.

Super trots
De discussie was nog niet voorbij, want de verschillende fracties wilden nog reageren in tweede termijn. De Mul bleef er bij dat het allemaal ongelukkig is, maar dat de SGP-ChristenUnie zal instemmen. “Wij verwachten deze werkwijze niet van een nieuw college. We willen als VVD nu instemmen en willen niet dat de leden de dupe worden”, sprak Bijderwieden. De liberalen willen dat het maximaal € 200.000,– kost. Ook D66 gaf zijn ‘zegen’ om het snel uit te voeren. Ook Slydregt.NU wilde dat het doorgaat. Van Rees sprak van ‘een pijnlijke avond. “Waar we nu twee uur mee bezig zijn geweest. Ik ben blij dat we er een klap op kunnen geven en dat de korfbalvereniging nog voor de competitie meters kan maken op een nieuw veld”, aldus Van Rees. PRO Sliedrecht wil een vereniging altijd steunen, maar had nu wel veel vragen op de manier waarop het proces is verlopen. De lokale partij wil graag het plan steunen. Net als het CDA, die graag wel geinformeerd wil worden. Dat beloofde de wethouder. “Ik ben super trots op een raad, die ondanks het proces dat we hebben gelopen”, sprak demissionair-wethouder Visser. De raad gaf unaniem de steun aan de wethouder om snel de draad op te pakken en vaart te zetten achter de aanleg van een nieuw korfbalveld. 

Monitoren
De raad gaf  de steun aan de wethouder om snel de draad op te pakken en vaart te zetten achter de aanleg van een nieuw korfbalveld. SGP-ChristenUnie kwam met een stemverklaring. “De fractie is niet tegen kunstgrasvelden. Onze positieve zin is overschaduwd. We zullen voor stemmen voor dit voorstel en gaan goed monitoren. Over de communicatie die er nu is en nog volgt”, aldus De Jager. Fractievoorzitter Peter de Borst (PRO Sliedrecht) nodigde zichzelf uit bij de opening van het nieuwe kunstgrasveld.

1 gedachte over “D66 ziet nieuw kunstgrasveld wel zitten, maar wijst ook op potentiële bouwlocatie

  1. En wat denk je van de Skeelerbaan waar regelmatig valpartijen gebeuren omdat er gaten in de baan zitten. De gemeente doet er niets aan alleen het onkruid weghalen. Een klein beetje asfalt om de boel te egaliseren is nog te veel. Maar wel roepen we hebben een miljoen over. Op 23 juni a.s. is er een skeelerwedstrijd maar je houd je hart vast die gasten rijden met zo’n vaart en alsxze dan onderuit gaan is het leed niet te overzien.

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld