Oishi Fusion

Zonder mogelijkheid van inspreken is vergadering voor D66 niet beeldvormend

SLIEDRECHT – Forse kritiek maandagavond 15 februari 2021 van D66 Sliedrecht bij aanvang van de beeldvormende vergadering. Bij de digitale bijeenkomst van de raad waren insprekers even niet welkom. Fractievoorzitter René de Munck (D66) vond dat onacceptabel en kwam met een orde voorstel, hetgeen hij eerder aan de griffie had gemeld.

“De beeldvormende vergadering van heden avond is slechts beperkt tot de raadsleden openbaar kunnen de bewoners en betrokkenen dit alleen volgen via de daartoe aangereikte weg. (Digitaal) meespreken en eventueel ons als raadsleden verder informeren is niet mogelijk. Anders dan achteraf”, sprak De Munck (D66, rechtsonder). Voorzitter Den Besten was voor geen rede vatbaar en verwees naar de voorzitter van de agendacommissie. (Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

“Onbelemmerde toegang tot de beeldvormende vergadering heeft een ieder die daar aan kan bijdragen. Door de beperking ons opgelegd door de huidige coronamaatregelen is fysiek openbaar vergaderen niet mogelijk, maar digitaal moet een ieder die dat wenst wel onbeperkt toegang hebben tot onze beeldvormende vergadering. Gelet op het feit dat mij bekend een verzoek tot deelname aan deze vergadering is geweigerd, verzoek ik de voorzitter deze vergadering niet als beeldvormende vergadering voort te zetten, maar in de vorm van een mondelinge College Informatiebrief mocht de raad in haar wijsheid alsnog vinden dat een fysieke beeldvormende vergadering noodzakelijk wordt geacht kan daartoe een verzoek naar de agendacommissie worden gericht. Indien dat verzoek er niet komt, kan de raad normaal het proces van de oordeelsvormend en besluitvormende vergadering voortzetten. Indien er sprake is van nieuwe beeldvormende zal het proces mogelijk worden vertraagd”, sprak De Munck.

Geen toegang
“Hoewel vorige week in Drechtstedenverband kon worden ervaren dat 180 deelnemers in een digitale vergadering goed mogelijk is,  kiezen wij in Sliedrecht voor beperking van de rechten van onze burgers. Ook op aanvraag krijgt men geen toegang tot de vergadering van heden avond”, aldus De Munck, “Onze partij D66 Sliedrecht hecht grote waarde aan de democratie en het BOB-vergadermodel is juist daarom gekozen in deze raad. In de begripsomschrijving van ons reglement van orde vastgesteld in 2016 staat, ik citeer: Beeldvormende vergadering met als doel het uitwisselen van informatie over onderwerpen die de raad in haar kaderstellende, controleren en volksvertegenwoordigende rol aan gaan. Einde citaat.” 

Luisteren en vragen
De Munck sloot af met een toelichting uit de Gemeentewet voor wat betreft de beeldvormende vergadering. “Bij de beeldvormende fase is het uitdrukkelijk de bedoeling dat (burger)raadsleden luisteren naar de inbreng van betrokkenen / burgers. Het behalen van de geformuleerde doelstelling van de vergadering zou moeten voldoen aan de informatiewens van de raad gedurende de vergadering kunnen er altijd vragen of onduidelijkheden ontstaan. Het moet mogelijk zijn dat raadsleden dan een korte en verhelderende vraag stellen. Deze vraag mag echter niet politiek zijn en op geen enkele wijze een mening in zich houden. Het streven is de betrokkenen fysiek ‘aan de raadstafel’ te hebben en de raad elders, bijvoorbeeld op de publieke tribune. Het is dus duidelijk dat iedereen, burgerraadslid of raadslid aanwezig kan zijn bij de beeldvormende fase”, sprak De Munck. 

Volstrekt ondemocratisch
Voorzitter Rens den Besten (CDA) stelde dat de vergadering van te voren was vastgesteld. Den Besten: “Buitenstaanders kunnen hun vragen via [email protected] en dan alsnog worden meegenomen. Hier blijft het bij!” De Munck noemde het volstrekt ondemocratisch. Den Besten stond hem geen extra woorden meer toe en verwees De Munck naar de voorzitter van de agendacommissie.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld