Oishi Fusion

Wethouder Goverde: ‘Groen van Prinsterer is een veel beter casco dan we dachten’

door Peter Donk
SLIEDRECHT – Wethouder Ed Goverde (PvdA) van Grondbeleid, Ruimtelijke Ordening en Gemeentelijk Vastgoed kwam maandagavond 15 februari 2021 zijn belofte aan de raad na voor het organiseren van een (digitale) beeldvormende vergadering rond de locatie Groen van Prinsterer. Goverde vertelde verder te praten met de eerste gegadigde geloofsgemeenschap LEEF! als zij met een plan komen, dat kan worden getoetst. Bij de oppositiepartijen is er grote ontevredenheid.

Online via MS-teams spraken de raadsleden met Ed Goverde (links). Terugblikken en praten over de interpretatie van vastgestelde kaders. Goverde gaf een presentatie over de locatie waar de raad veel vragen over heeft en kreeg verschillende vragen van raadsleden. (Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

Nog even het geheugen opfrissen. Deze beeldvormende vergadering is het gevolg van de eind oktober 2020 ingediende motie van PRO Sliedrecht, VVD Sliedrecht, Slydregt.NU, D66 Sliedrecht en de voormalige fractie Geduld-2.0. Deze motie werd ingetrokken nadat Goverde toezegde geen verdere afspraken met kerkgenootschap LEEF! te maken over de uitwerking van de planvorming, het betrekken van de omgeving en het proces om te komen tot een koopovereenkomst met LEEF! De wethouder beloofde eerst met de gemeenteraad over dit dossier in gesprek te gaan, nadat bleek dat LEEF! niet de enige belangstellende was. Ook kwam er discussie over wat het terrein zou moeten gaan opbrengen.

Geen kaders vastgesteld
Ondertussen zijn we maanden verder en is gebleken dat er naast LEEF! ook andere gegadigden voor de locatie aan de Frans Halsstraat zijn, waarover in het College Uitvoeringsprogramma (CUp) was afgesproken dat het een ‘groene plaats’ zou blijven. Volgens Goverde waren er twee initiatieven binnengekomen voor invulling van de voormalige schoollocatie. De raad heeft in 2017 besloten dat er eerst een kader zou worden vastgesteld en dan de invulling. “We hebben nog helemaal niets besloten”, hekelde fractievoorzitter Roelant Bijderwieden (VVD), die er ook van baalde dat inwoners niet konden inspreken, waar De Munck aan refereerde. Bijderwieden vond dat de discussie van oktober 2020 werd overgedaan. Goverde noemde het een verschil van inzicht van ‘wat je doet met kaders’. Bijderwieden wilde eigenlijk afhaken ‘stoppen’. Eerder merkte raadslid Timo Pauw (PRO Sliedrecht) dat woord al op. 

‘Onschatbare waarde’
De VVD noemt de huidige Groen van Prinsterer een ‘rotte kies’ (raadslid Sjors van Wijngaarden (VVD) – red.). De fractie SGP-ChristenUnie verweest naar het CUp. “Daar zou een groenachtige omgeving komen. Een extra overweging om te gaan voor vergroening en behouden van het gebouw. Het gebouw was beter dan het was en er huurders zitten die van onschatbare waarde zijn voor Sliedrecht”, sprak fractievoorzitter Cees Paas (SGP-ChristenUnie). Burgerraadslid Jongeneel (Slydregt.NU) wilde weten wat er wordt bedoeld met ‘onschatbare waarde’. Jongeneel verwees ook naar de andere plannen van ontwikkelaars, naar de niet ‘marktconforme prijs’ en hij vond dat dat in de raad moest worden gebracht. Goverde noemde de Groen van Prinsterer een veel beter casco dan van te voren gedacht. Jongeneel constateerde dat het college dus op hun schreden is teruggekomen. “Het college moet hiermee terug naar de raad als het een ander plan wordt. Om hertebezien!”, stelde Jongeneel. Bijderwieden: “Er zijn er twaalf voor om een kerk te stichten. Negen niet. Een afspraak in een coalitie is geen kader van de raad. De raad moet een kader vaststellen. Ik heb het niet gezien!” “Het was afstoten of een herbestemiming. Het college kunnen we vragen hoever zij zijn met de uitvoering”, reageerde burgerraadslid Joop de Vries (CDA) op Bijderwieden.

LEEF!
Jongeneel viel op dat er nogal wat geinvesteerd wordt. “Is dat verboden staatssteun”, vroeg Jongeneel zich af. Goverde: “Wij stellen LEEF! in de gelegenheid met een haalbaar plan te komen. We zitten nog niet in de toetsingsfase. We zouden verder in gesprek met LEEF! gaan tot we dit gesprek hebben gevoerd.” Pauw wilde weten of er nog een andere keuze is dan LEEF! Goverde: “Dat wil niet zeggen dat andere niet met een goed voorstel kunnen komen. We hebben nog geen afspraken met LEEF! gemaakt. Zover zijn we nog helemaal niet.” Fractievoorzitter Frank Dunsbergen (CDA) vertelde dat er geen herbestemming nodig is. Fractievoorzitter René de Munck (D66) wilde het raadsbesluit van Goverde ontvangen. De Munck wilde weten of er een open inschrijving komt voor andere partijen. Goverde: “LEEF! is de huurder van gebouw en die zou voorrang krijgen. Ik heb ook met Crossing Borders gesproken en dat woningbouwplan hebben we mee laten toetsen. Het advies kwam eruit dat dat er niet zou passen. LEEF! is de eerste met wie gesproken kan worden.” De Munck wilde weten of er een intentie is uitgsproken. “We hebben geen intentie met LEEF! maar wel de mogelijkheid geboden om met een haalbaar plan te komen. Geen intentie dus. Het zou tot een situatie kunnen leiden dat we er met LEEF! niet uitkomen”, aldus Goverde.

Karretje laten spannen
Bijderwieden vond het meer weg hebben van een soapserie. “We hebben als raad besloten dat er een stedenbouwkundige randvoorwaarden zouden komen. Dat we zouden beslissen over herbestemming of afstoten. Het college heeft zich voor een karretje laten spannen. Ik vind het jammer en ga stoppen met deze vergadering”, aldus Bijderwieden. Goverde heeft nu een ‘normale’ huurovereenkomst. “Formeel wordt een gedeelte van het pand gehuurd. Over de rest van het pand zijn met LEEF! afspraken gemaakt”, vulde Goverde aan, die verschillende keren noemde dat ‘het college een programma uitvoerde om de locatie te vergroenen’. Goverde wil graag het pand behouden. Burgerraadslid Boudewijn Brandwijk (Slydregt.NU) wilde weten of het LEEF! rapport is in te zien. Goverde: “Ik heb de gesprekken met LEEF! in oktober stopgezet. Ik heb er op dit moment geen enkele stukken van. Ik heb geen haalbaarheidsonderzoek.” Bijderwieden, die niet was gestopt met vergaderen: “Ik ben de weg een beetje kwijt als het gaat om afspraken over vastgoed.” Bijderwieden was verbaasd dat hij niets hoort over andere initiatieven op de locatie Groen van Prinsterer. Goverde: “Bij mij hebben zich organisaties en mensen hebben gemeld toen naar buiten kwam waar we mee bezig waren. Ik heb die niet en nooit inhoudelijk gezien. Ik heb wel van drie, vier, vijf partijen mailtjes en belletjes gehad.” Hier spreekt Goverde zich tegen, want eerder op de avond noemde hij nog Crossing Borders als tweede belangstellende. 

Parkeerafspraken
De Munck hekelde het gebruik van de openbare parkeerplaatsen, die door de gemeente worden onderhouden. Volgens Goverde komen parkeerafspraken aan de orde als het zover is. “Laat nu eerst de haalbaarheid van dit plan op tafel komen en natuurlijk gaat in de toetsing mee wat betreft parkeren”, aldus Goverde, die wacht op een plan van LEEF!. “Ik zou eerst met de raad in gesprek gaan en natuurlijk ga ik daarna verder met de afspraken met LEEF!” Raadslid Sjors van Wijngaarden (VVD) noemde het maandagavond een ‘schetsvertoning’ en een ‘ééntweetje’. Van Wijngaarden vond dat alleen maar over LEEF! is gesproken en dat andere partijen geen kans maken. Bijderwieden had niet het idee ‘dat er maandagavond een gesprek is gevoerd’. Volgens Goverde is er sprake ‘van een brede maatschappelijke invulling voor de beide partijen (LEEF! en Yulius). Goverde ontkende een één-tweetje. Het college gaat LEEF! vragen om met een haalbaarheidsonderzoek en een uitgewerkt plan te komen. Dat kan dan worden getoetst. “Dat is de volgende stap!”, aldus Goverde. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld