Oishi Fusion

Stichting ‘Rivierdijk wijkt niet’ maakt bezwaar tegen voorgenomen bomenkap

SLIEDRECHT – Stichting Rivierdijk wijkt niet’ heeft bij de gemeente Sliedrecht een zienswijze ingediend vanwege de voorgenomen kap van dertig bomen door Watertoren B.V. op het Watertorenterrein. Volgens de Stichting is er geen enkele aanleiding om nu over te gaan tot het kappen van een groot aantal bomen.

De stichting heeft het sterke vermoeden dat de voorgenomen bomenkap alleen maar gebruikt wordt om het Watertorenterrein sluipenderwijs bouwrijp te maken, zonder dat er verder ook maar enig zicht is op een voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan van de ontwikkelaar. (© Archieffoto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

Watertoren B.V. heeft er al eerder blijk van gegeven zich weinig gelegen te laten liggen aan haar zorgplicht voor het terrein. “In het recente verleden zijn zeventien bomen illegaal gekapt, heeft er geen ecologisch vooronderzoek plaatsgevonden naar flora en fauna, is er onzorgvuldig omgegaan met op het terrein aanwezige asbest, gegraven in de verontreinigde bodem, en wordt er ondanks het veiligheidsrapport betreffende de oude opstallen (voormalige scheepswerf en oude loods) niet overgegaan tot sloop”, zegt voorzitter Kees van Wijk van stichting ‘Rivierdijk wijkt niet’. Dat nu, met als argumentatie de veiligheid van en op het terrein op korte termijn dertig bomen zouden moeten worden gekapt, wil er bij stichting dan ook niet in.

Waarden
Volgens de stichting is het niet meer dan een gelegenheidsargument om het terrein vast verder bouwrijp te maken. Temeer omdat Watertoren B.V. niet van zins lijkt om tot herplant over te gaan voor de dertig bomen waarvoor een kapvergunning is aangevraagd. Om deze redenen heeft de stichting die de belangen van de bewoners van de Rivierdijk behartigt en daartoe o.a. opkomt voor de natuur-, landschappelijke- en cultuurhistorische waarden alsmede het welzijn en de veiligheid van de dijkbewoners, door middel van het indienen van een zienswijze haar argumenten ingebracht tegen de voorgenomen bomenkap door Watertoren B.V. Daarmee roept zij de gemeente Sliedrecht op de gevraagde vergunning niet te verlenen.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld